Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
19.08.2012

Mikrokozmos na dlani

V druhom polroku školského roku 2011/2012 prebiehal na škole vďaka podpore Nadácie ORANGE projekt s názvom Mikrokozmos na dlani.

Niekoľko desiatok študentov sa vďaka nemu mohlo bližšie oboznámiť s problematikou časticovej fyziky, ionizujúceho kozmického žiarenia a spôsobom jeho detekcie. Študenti si mohli vyrobiť tzv. difúzne hmlové komory, prostredníctvom ktorých mohli nahliadnuť do mikrosveta a pozorovať dráhy častíc, vznikajúcich ako dôsledok dopadajúceho kozmického žiarenia .

Návod na to, ako si možno jednoduchú hmlovú komoru vyrobiť aj z bežne dostupných prostriedkov môžete nájsť tu .


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028