Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
17.07.2012

Memoriál MUDr. Harineka

Študenti GĽŠ aj v prázdninový čas vzorne reprezentujú svoju školu

Kým ostatní študenti sa v čase najväčších horúčav opaľujú na kúpaliskách, družstvo prvej pomoci sa v dňoch od 29.6.- 1.7.2012 potilo v záchranárskych uniformách v bratislavskom Starom meste a snažili sa svoje vedomosti o poskytovaní prvej pomoci čo najlepšie preukázať pri záchrane života v rámci celoslovenskej súťaže dobrovoľných záchranárov jubilejného XX. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka.

Naši zdravotníci preverovali svoje vedomosti v rôznych modelových situáciách a ošetrovali zranenia, z ktorých niektoré boli ľahké, ale niektoré aj veľmi komplikované a závažné, ako napríklad zlomenina chrbtice alebo popálenie dýchacích ciest. Na tejto súťaži zdravotníci využili vedomosti, ktoré každým týždňom získavali na zdravotníckom krúžku.

Družstvo reprezentovalo Gymnázium Ľ. Štúra v zostave najlepších záchranárov z krúžku:
Martina Moťovská, Dominika Kubíková, Katarína Figurová, Alžbeta Oťapková, Jakub Dolniak.

Naši študenti zvládli reprezentáciu výborne. V konkurencii 22 družstiev Slovenska sme obsadili 9. miesto. Súťaž splnila svoje poslanie, nazbierali veľmi veľa nových praktických skúseností pri postupoch ošetrovania vážnych poranení a ďalšou činnosťou zdravotníckeho krúžku ich budú odovzdávať všetkým členom.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028