Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
29.06.2012

Gymnaziáda

Poslednou akciou, ktorá sa u nás konala v tomto školskom roku, bola Gymnaziáda - v utorok, 26.6.2012. Tri ročníky si opäť mohli zmerať sily nielen v športových, ale aj vedomostných súťažiach. Pripravených bolo celkovo 16 disciplín, z toho niektoré boli ešte rozdelené na dievčatá a chlapcov. Tohtoročnou novinkou bola streľba zo vzduchovky, ktorú si vyskúšalo mnoho súťažiacich, ale aj divákov z radov študentov.

Po ukončení všetkých súťaží nasledovalo sčítanie bodov, a potom vyhodnotenie výsledkov. Triedou s najväčším počtom bodov sa stala I.A, ktorej aj touto cestou gratulujeme.

Veríme, že všetci sa počas tohto dňa zabavili a už teraz sa tešia na ďalší ročník.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028