Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.12.2011

Predvianočné akcie

Dňa 22.12.2011 t.j. posledný deň školy pred Vianocami si pre nás naši vyučujúci i študenti pripravili niekoľko akcií.
Cez veľkú prestávku sa konal inštrumentálny koncert, ktorý zorganizovali naši hudobníci. Mali sme možnosť počuť nielen vianočné melódie v rockovom podaní, ale tiež známe hity z filmov. Koncert prilákal veľa poslucháčov, ktorí na záver účinkujúcich odmenili veľkým potleskom.
Druhou akciou, konajúcou sa cez veľkú prestávku, boli zásahy zdravotníkov na viacerých stanoviskách. Cieľom akcie bolo zistiť, či žiaci vedia poskytnúť prvú pomoc, alebo okolo zranených prejdú bez povšimnutia. Sme radi, že sme druhú možnosť mohli vylúčiť a okoloidúci prejavili záujem o hercov, ktorí odpadli, mali poranenú hlavu či popálenú ruku.
Počas celého dňa boli vystavené knihy, ktoré si niekto, koho zaujali, mohol odniesť domov. Kto mal doma nepotrebné knihy, priniesol ich do školy pre účel tejto akcie. Urobili tak pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, a aj študenti.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028