Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.12.2011

Beseda s Yuki Wakasugi

V utorok 20.12.2011 sa v klubovni uskutočnila beseda s Yuki Wakasugi - kultúrnou attaché veľvyslanectva Japonska na Slovensku. Okrej nej našu školu navštívila aj PhDr. Zuzana Želinská z Kultúrnej sekcie tohto veľvyslanectva.
Beseda prebiehala v angličtine, najskôr formou prezentácie, ktorú si pani kultúrna attaché pre našich študentov pripravila. Predstavila v nej svoju krajinu z historického, kultúrneho, politického či umeleckého hľadiska.
Po prezentácii nasledovala ukážka Origami - všetci zúčastnení si mohli vyskúšať staré japonské umenie skladania papiera. <>br Potom sa rozprúdila príjemná diskusia, v ktorej sa študenti pýtali na národné japonské športy, typické jedlá, školstvo alebo možnosti štúdia v Japonsku pre zahraničných študentov.
V mene všetkých študentov ďakujeme pani Wakasugi za návštevu nášho gymnázia.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028