Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.10.2011

Učebňa chémie po rekonštrukcii

Najlepší darček k Medzinárodnému roku chémie

Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene dostali 10. októbra 2011 nádherný darček - zrekonštruovanú odbornú učebňu chémie.
Zmizli nefunkčné tridsaťročné laboratórne stoly, staré rozvody vody, elektriny i plynu, strhla sa stará deravá podlaha a pokazené odsávače, potrubia a výmurovky, odpratali sa všetky zastaralé pomôcky.
Za toto všetko vďačíme sponzorom, Rade rodičovských združení pri gymnáziu a predovšetkým kolegom, ktorí neváhali nad rámec svojich povinností vysúkať si rukávy a rúbať, búrať, zasekávať, klásť nové rozvody, maľovať a nosiť nový nábytok na tretie poschodie, s úsmevom dodáva riaditeľka školy Eva Chylová.
Bez ich ochoty a nasadenia, bez príspevkov darcov by sme nemali nič. Celá rekonštrukcia stála vyše 7 tis. EUR, na čo v rozpočte školy nemáme finančné prostriedky. Je priam symbolické, že novú učebňu chémie dostali gymnazisti práve v roku 2011, ktorý je Medzinárodným rokom chémie.
Počas slávnostného otvorenia do lavíc v učebni zasadli sponzori a rodičia žiakov.
O chémiu je medzi študentmi na gymnáziu stále vysoký záujem, čo sa prejavuje každoročne v zapájaní sa študentov do SOČ, v ktorej pravidelne bodujú na krajských aj celoštátnych súťažiach. (pripájame foto)


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028