Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.10.2011

Vyhlásenie VOS

Riaditeľka školy vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru - bufet školy.

Riaditeľka školy vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru - samoobslužný automat.

Záväzné ponuky je potrebné predložiť do 21. 10. 2011.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028