Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
19.05.2010

Letná univerzita STU pre stredoškolákov

Po úspešnom úvodnom ročníku "Letnej univerzity pre stredoškolákov", ktorú organizuje Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU BA) pokračuje projekt aj v tomto roku v dňoch 6. - 8. septembra 2010.

Projekt je organizovaý na zvýšenie záujmu o technické vedy. Je určený študentom 3. ročníka gymnázií. Jeho cieľom je:

  • predstaviť študentom netradičnou formou zaujímavé vedné odbory, prezentovať možnosti štúdia na STU, ako aj možnosti uplatnenia sa v praxi po ukončení štúdia
  • zoznámiť ich s univerzitným prostredím
  • umožniť im spoznať študentský život
  • vytvoriť z nich skupinu "ambasádorov", ktorí budú svoje zážitky, dojmy a získané informácie ďalej šíriť vo svojom prostredí

Účastníci projektu budú niekoľko dní priamo v prostredí univerzity. Ich sprievodcami počas celého pobytu budú študenti STU, ktorí im vzhľadom na vekovú príbuznosť neformálnym spôsobom priblížia univerzitný i študentský život.

Ubytovanie a stravovanie bude zabezpečené v ÚZ Gabčíkovo a ŠJ jednotlivých fakúlt. Doprava v rámci objektov STU bude organizovaná hromadne autobusom. Všetky náklady spojené s pobytom (mimo cestovných do/z Bratislavy) majú účastníci hradené.

Prosíme záujemcov (budúcich tretiakov), aby sa prihlásili u výchovného poradcu, alebo vyučujúcich informatiky do 27. mája 2010. Následne budú Vaše kontaktné údaje zaslané na adresu organizátorov, ktorí budu počas prázdnin komunikovať priamo s prihlásenými študentami.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028