Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
18.05.2010

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda v školskom roku 2009/2010

V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 19 študentov z 2. – 4. ročníka.

  • Šmidriaková, Bahúlová – 3.C
  • Čepeová, Krkošová, Kyseľová, Záchenská, Kantoráková- 3.D
  • Slosiar, Komada, Sarvaš, Turis, Lalkovič – 2.A
  • Golianová, Hofbauer, Ferencová – 2.B

Študenti s najlepšími prácami zo školského kola postúpili na Krajské kolo geografickej olympiády (10.3.2010 Banská Bystrica) s nasledovnými výsledkami:

  • Miroslav Kováč - 4.D trieda - kategória B - 1. miesto
  • Ľubomír Hobza - 4.F trieda - kategória A - 1. miesto
  • Monika Vričanová - 4.B trieda - kategória A - 4. miesto
  • Janka Sýkorová - 2.B trieda - kategória A - 3. miesto

Ľubomír Hobza a Miroslav Kováč postúpili na celoslovenské kolo GO (16. – 18.4.2010 Belušské Slatiny), kde Ľubomír Hobza skončil na peknom 4. mieste.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028