Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
25.06.2007

Jazykový projekt ROOTS

Výmenného jazykového projektu site.voila.fr/comenius.roots ROOTS v rámci programu Socrates - Comenius sa zúčastnilo 22 študentov našej školy. Prvá časť sa uskutočnila v Belgicku od 11.3. do 23.3. 2007. Druhou bola návšteva belgických študentov na Slovensku od 11.6. do 24.6.2007. Obidve zúčastnené strany boli s priebehom i realizáciou projektu veľmi spokojné.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028