Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.06.2007

Memoriál MUDr. Harineka

V dňoch 22. - 24. júna sme sa s družstvom prvej pomoci 18 a viacročných zúčastnili na XV. ročníku Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka na celoslovenskej súťaži v poskytovaní prvej pomoci dobrovoľných zdravotníkov v Trenčíne. Zo 16 zúčastnených družstiev sme obsadili výborná 7. miesto v zložení Janka Pindiaková 4.D, Zuzka Sliacka 4.F, Zuzka Hámorská 4.C, Evka Krnáčová 4.A, Simona Sorádová 3.E, Veronika Komorová 3.E.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028