Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  

Úspechy žiakov školy v uplynulom období

Školský rok 2017/2018

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
24.6.2018 III.D, II.B, III.B, III.D, III.E Adriana Kucháriková, Romana Klavcová, Lucia Krahulcová, Michal Kret, Adrián Kotruch 3. miesto Memoriál MUDr. Harineka Celoslovenské kolo
20.6.2018 I. A Čilík Jakub 12. miesto Súťaž v strojopise Celoslovenské kolo
20.6.2018 I. A Nôta Martin 4. miesto Súťaž v strojopise Celoslovenské kolo
19.6.2018 II. D Fiťmová Dominika 5. miesto Atletika žiačok SŠ Celoslovenské kolo
19.6.2018 II. D Liptáková Miroslava 7. miesto Atletika žiačok SŠ Celoslovenské kolo
16.6.2018 Pr A Šuleková Andrea certifikát Scratch Match Celoslovenské kolo
15.6.2018 III. C Kriek Patrik 1. miesto súťaž Fyzkus Krajské kolo
12.6.2018 II. D Liptáková Miroslava 1. miesto Atletika žiakov a žiačok SŠ - beh na 1500m Krajské kolo
12.6.2018 II. D Fiťmová Dominika 1. miesto Atletika žiakov a žiačok SŠ - hod oštepom Krajské kolo
12.6.2018 II. D Fiťmová Dominika 2. miesto Atletika žiakov a žiačok SŠ - hod diskom Krajské kolo
12.6.2018 II. D Fiťmová Dominika 2. miesto Atletika žiakov a žiačok SŠ - vrh guľou Krajské kolo
12.6.2018 III. A Bublinec Juraj 2. miesto Atletika žiakov a žiačok SŠ - beh na 3000m Krajské kolo
25.5.2018 II.E, II.E, II.E, II.A Rafaelis Michal, Ružička Andrej, Štesko Samuel, Pálka Jakub 5. miesto Liga halového veslovania SŠ Celoslovenské kolo
20.5.2018 III. D Šimiaková Miroslava 3. miesto Plutvové plávanie 4x100PP Celoslovenské kolo
20.5.2018 III. D Šimiaková Miroslava 2. miesto Plutvové plávanie 4x200PP Celoslovenské kolo
20.5.2018 III. D Šimiaková Miroslava 3. miesto Plutvové plávanie 200PP Celoslovenské kolo
19.5.2018 III. D Šimiaková Miroslava 3. miesto Plutvové plávanie 100PP Celoslovenské kolo
19.5.2018 III. D Šimiaková Miroslava 2. miesto Plutvové plávanie 4x200PP Celoslovenské kolo
19.5.2018 I. A Čilík Jakub 18. miesto LaBák - online seminár AMAVET Celoslovenské kolo
18.5.2018 III. C Kriek Patrik 1. miesto Fyzikálna olympiáda Krajské kolo
17.5.2018 I.D Nôta Martin 4. miesto Chemická olympiáda - kategória C Krajské kolo
16.5.2018 I. D Nôta Martin 62. miesto súťaž v písaní na klávesnici PC - SJL Medzinárodná súťaž
16.5.2018 I. D Nôta Martin 4. miesto súťaž v písaní na klávesnici PC - ANJ Medzinárodná súťaž
12.5.2018 III. B Fekiačová Marianna 3. miesto súťaž Spievam po francúzsky Celoslovenské kolo
11.5.2018 IV. B Kamenský Lukáš certifikát Festival vedy a techniky AMAVET 2017 Medzinárodné kolo
11.5.2018 Se A Buchová Emília 1. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kategória 1A Celoštátne kolo
10.5.2018 II. D Mičudová Andrea 1. miesto Súťaž v rétorike - Štúrov Zvolen 2018 Regionálne kolo
10.5.2018 IV.A, IV.B, II.D, II.E Lupták Jakub, Martuš Dominik, Peták Patrik, Rafaelis Michal 4. miesto Silový päťboj Celoslovenské kolo
9.5.2018 II.A, IV.E, III.B, III.E, III.C, III.D, I.D, II.D, IV.A Fekiačová Juliana, Hešková Juliána, Krahulcová Lucia, Lukáčová Denisa, Mattová Michaela, Muhlbergerová Martina, Požgayová Katarína, Švecová Hana, Žilková Rebeka 8. miesto Volejbal - dievčatá Celoslovenské kolo
4.5.2018 IV.A, IV.B, II.D, IV.B Lupták Jakub, Martuš Dominik, Peták Patrik, Šoltés Matúš 1. miesto Silový päťboj Krajské kolo
4.5.2018 IV.D, II.B, II.B, I.C, I.C, I.C Klavcová Romana, Klavcová Karolína, Výboh Marek, Slúková Adriana, Ťažká Veronika, Bornayová Alica 1. miesto Družstvá prvej pomoci mládeže SČK Regionálne kolo
4.5.2018 III.D, III.D, II.C, I.D, I.D, II.C Kucháriková Adriana, Kret Michal, Bortelová Nina, Mikulíková Kristína, Bienska Kamila, Bilčíková Miriama 2. miesto Družstvá prvej pomoci mládeže SČK Regionálne kolo
3.5.2018 IV.D, IV.C, IV.C, III.E, IV.C, IV.C, III.D, IV.C, IV.B, IV.B Bujalko Branislav, Grofik Marcel, Chvojka Dávid, Chvojka Adrián, Kováč Michal, Mračko Dalibor, Sekereš Martin, Skučka Lukáš, Valent Ján, Žiga Ján 3. miesto Volejbal - chlapci Celoslovenské kolo
26.4.2018 III. B Brusáková Monika 1. miesto SLOVO- literárna súťaž, kateg. - Próza Celoslovenské kolo
25.4.2018 II.B, II.D, I.C Pivka Jozef, Mičudová Andrea, Klányiová Anna 1. miesto Biblická olympiáda Krajské kolo
24.4.2018 Pr A Markech Jakub 1. miesto Súťaž Čo vieš o hviezdach Krajské kolo
24.4.2018 Se A Bakšová Laura 3. miesto Štúrov Zvolen - II. kategória Okresné kolo
X.2017 - IV.2018 II.A, II.E, II.E, II.E Pálka Jakub,Rafaelis Michal, Ružička Andrej, Štesko Samuel 5. miesto Halové veslovanie SŠ - Concept2 liga Celoslovenské kolo
18.4.2018 III.D, IV.E, II.E Puchovanová Nikoleta, Turoková Tereza, Krieková Radoslava 4. miesto Stolný tenis Celoslovenské kolo
13.4.2018 IV. C Gajdošová Zuzana 13. miesto Olympiáda ľudských práv Celoštátne kolo
12.4.2018 Se A Ďurica Andrej 6. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
10.4.2018 II. A Bialiková Alžbeta 2. miesto 64. Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie Regionálne kolo
10.4.2018 I. C Klányiová Anna 4. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kategória A2 Celoštátne kolo
10.4.2018 I. B Šulek Samuel 4. miesto Matematická olympiáda Krajské kolo
6.4.2018 IV. B Kamenský Lukáš 1. miesto Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry, kategória A Celoštátne kolo
6.4.2018 III.B Szabó Andrej 2. miesto SOČ - Biológia Krajské kolo
6.4.2018 III.B Krahulcová Lucia 2. miesto SOČ - Biológia Krajské kolo
6.4.2018 I. A Jablonský Tomáš 3. miesto SOČ - 06 Zdravotníctvo, farmakológia Krajské kolo
6.4.2018 I. D Vavrek Denis 1. miesto SOČ - 06 Zdravotníctvo, farmakológia Krajské kolo
6.4.2018 I. A Viliam Glézl 1. miesto SOČ - 06 Zdravotníctvo, farmakológia Krajské kolo
6.4.2018 IV. A Tomala Radoslav 1. miesto Matematika - Funkcie s komplex.premenou Krajské kolo
5.4.2018 II. C Bortelová Nina 5. miesto Chemická olympiáda - kategória B Krajské kolo
5.4.2018 II. C Vlčko Ondrej 7. miesto Chemická olympiáda - kategória B Krajské kolo
4.4.2018 Pr A Markech Jakub 1. miesto Súťaž Čo vieš o hviezdach okresné kolo
4.4.2018 Pr A Šandorfi Róbert 2. miesto Súťaž Čo vieš o hviezdach okresné kolo
4.4.2018 Pr A Gáll Hugo 3. miesto Súťaž Čo vieš o hviezdach okresné kolo
27.3.2018 II.D, IV.A, IV.B, III.A Peták Patrik, Lupták Jakub, Martuš Dominik, Štefko Adam 1. miesto Silový päťboj Okresné kolo
26.3.2018 IV.D, IV.D, IV.D, IV.D Bucha Adrián, Zdycha Peter, Mičko Lukáš, Kmeť Ján 1. miesto Kvíz - Drogy, to teda nie! okresné kolo
26.3.2018 III. A Žilková Anna 8. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 2B Celoštátne kolo
25.3.2018 III. B Murgáčová Viktória 11. miesto Geografická olympiáda - kateg. A Celoštátne kolo
25.3.2018 II.C Bortelová Nina 3. miesto Geografická olympiáda - kateg. Z Celoštátne kolo
25.3.2018 II. D Liptáková Miroslava 10. miesto Geografická olympiáda - kateg. Z Celoštátne kolo
23.3.2018 III. B Fekiačová Marianna 1. miesto Spievam po francúzsky Regionálne kolo
23.3.2018 II.A, IV.E, III.B, III.E, III.C, III.D, I.D, II.D, IV.A Fekiačová Juliana, Hešková Juliána, Krahulcová Lucia, Lukáčová Denisa, Mattová Michaela, Muhlbergerová Martina, Požgayová Katarína, Švecová Hana, Žilková Rebeka 1. miesto Volejbal - dievčatá Krajské kolo
22.3.2018 Pr A Milánsky Peter Viliam 3. miesto Hviezdoslavov Kubín, II. kategória - poézia Okresné kolo
22.3.2018 Pr A Androvič Benjamín 3. miesto Hviezdoslavov Kubín, II. kategória - próza Okresné kolo
22.3.2018 Pr A, PR A, SE A Gáll Hugo, Markech Jakub, Buchová Emília 3. miesto Biblická olympiáda Dekanátne kolo
21.3.2018 II.D, I.C Mičudová Andrea, Klányiová Anna 1. miesto Biblická olympiáda Dekanátne kolo
21.3.2018 I.B, III.B Remeňová Alexandra, Hudobová Simona 2. miesto Bedminton Krajské kolo
20.3.2018 IV.D, IV.C, IV.C, III.E, IV.C, IV.C, III.D, IV.C, IV.B, IV.B Bujalko Branislav, Grofik Marcel, Chvojka Dávid, Chvojka Adrián, Kováč Michal, Mračko Dalibor, Sekereš Martin, Skučka Lukáš, Valent Ján, Žiga Ján 1. miesto Volejbal - chlapci Krajské kolo
20.3.2018 III.B Szabó Andrej 1. miesto Biologická olympiáda - kategória B Krajské kolo
20.3.2018 III.B Krahulcová Lucia 6. miesto Biologická olympiáda - kategória A Krajské kolo
19.3.2018 II. A Šmál Juraj 3. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kategória 2A Krajské kolo
19.3.2018 IV. E Veselá Radka 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kategória 2B Krajské kolo
19.3.2018 SE A Buchová Emília 1. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kategória 1A Krajské kolo
19.3.2018 Pr A Harbutová Zuzana úspešný riešiteľ Matematický klokan Medzinárodná súťaž
19.3.2018 Pr A Pápežová Daniela úspešný riešiteľ Matematický klokan Medzinárodná súťaž
19.3.2018 Pr A Milanský Peter Viliam úspešný riešiteľ Matematický klokan Medzinárodná súťaž
19.3.2018 III.C Ujházyová Kristína úspešný riešiteľ Matematický klokan Medzinárodná súťaž
19.3.2018 SE A Pivka Marek úspešný riešiteľ Matematický klokan Medzinárodná súťaž
19.3.2018 SE A Pivka Marek Školský šampión Matematický klokan Medzinárodná súťaž
10.3.2018 III. A Vozniuk Oleksandra úspešný riešiteľ Chemická olympiáda - kategória A Celoštátne kolo
9.3.2018 IV.D Bujalko Branislav, Lupták Jakub 5. miesto Vedomostný kvíz o olympizme Krajské kolo
8.3.2018 IV.C, IV.C, IV.C, IV.C, IV.C, IV.B, III.D, III.E, IV.D Chvojka David, Skučka Lukáš, Mračko Dalibor, Kováč Michal, Grófik Marcel, Žiga Ján, Sekereš Martin, Chvojka Adrián, Bujalko Branislav 1. miesto Volejbal žiakov SŠ regionálne kolo
8.3.2018 I.D, III.D, IV.A, III.C, III.B, IV.E, II.D, II.A, III.E Požgayová Katarína, Mühlbergerová Martina, Žilková Rebeka, Mattová Michaela, Krahulcová Lucia, Hešková Juliana, Švecová Hana, Fekiačová Juliana, Lukáčová Denisa 1. miesto Volejbal žiačok SŠ regionálne kolo
26.2.2018 IV.E Andrea Škvareninová a Radka Veselá 1. miesto Súťaž Particles4U Medzinárodné kolo
25.2.2018 III. D Šimiaková Miroslava certifikát Plutvové plávanie Svetový pohár
15.2.2018 III.C, IV.D, IV.E, I.A, III.C, II.B, III.C, IV.D, IV.D, III.C Hlaváčová Romana, Jasová Veronika, Kaliská Júlia, Luptáková Martina, Mattová Michaela, Mošková Danielová, Rausová Dominika, Slančíková Katarína, Spyriadis K.Katerina, Žatkuliaková Magdaléna 2. miesto Basketbal - žiačky SŠ Krajské kolo
15.2.2018 I.C Klányiová Anna 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. A2 Krajské kolo
15.2.2018 SE A Samčuk Maxim 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. A3 Krajské kolo
15.2.2018 II.C Halamová Lucia 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. B1 Krajské kolo
15.2.2018 IV.B Parobeková Terézia 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. B2 Krajské kolo
15.2.2018 SE A Pivka Marek, Výboh Michal, Androvič Benjamín 2. miesto Trenčiansky robotický deň, kat. Follower easy 16 Medzinárodná súťaž
14.2.2018 IV.A, IV.B, IV.E, II.D, IV.E, IV.E, IV.B, IV.C, II.C, III.D, I.B Dao Trung Ngoc, Haulík Matej, Laššák Marek, Macák Marián, Magdolen Martin, Marcinek Patrik, Martuš Dominik, Skučka Lukáš, Štec Michal, Uhrin Jakub, Vojtek Adam 3. miesto Florbal - žiaci SŠ Krajské kolo
14.2.2018 II. D Uhaľová Tereza 3. miesto Olympiáda ANJ - kategória 2A Krajské kolo
12.2.2018 IV.A, IV.B, IV.B, II.D, IV.E, IV.E, IV.B, IV.C, II.C, III.D, III.B Dao Trung Ngoc, Haulík Matej, Kicko Branislav, Macák Marián, Magdolen Martin, Martuš Dominik, Vrbka Karol, Skučka Lukáš, Štec Michal, Uhrin Jakub, Vojtek Adam 1. miesto Florbal - žiaci SŠ Regionálne kolo
9.2.2018 III. B Murgačová Viktória 1. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
9.2.2018 II. C Bortelová Nina 4. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
9.2.2018 II. E Laučíková Katarína 4. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
9.2.2018 II. D Liptáková Miroslava 1. miesto Geografická olympiáda kat. Z Krajské kolo
8.2.2018 IV. C Gajdošová Zuzana 1. miesto Olympiáda ľudských práv Krajské kolo
7.2.2018 IV.E, IV.E, III.B, II.B, II.B, IV.C, II.B, II.B, III.C, IV.D, IV.E, I.A Jančovičová Helena, Kaliská Júlia, Melicháčová Ema, Miklášová Karin, Mošková Danielová, Palovičová Adela, Podhorová Mária, Podhorová Sofia, Rausová Dominika, Spyriadis K.Katerina, Szabóová Simona, Turanská Alžbeta 2. miesto Florbal - žiačky SŠ Krajské kolo
7.2.2018 IV. B Kamenský Lukáš 1. miesto Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry, kategória A Krajské kolo
6.2.2018 III.D, IV.E, II.E Puchovanová Nikoleta, Turoková Tereza, Krieková Radoslava 1. miesto Stolný tenis Krajské kolo
6.2.2018 SE a, PR A, SE A Pivka Marek, Výboh Matej, Výboh Michal 2. miesto Robohranie 2018 - robotická súťaž žiakov ZŠ celoslovenské kolo
5.2.2018 IV.E, IV.E, III.B, II.B, II.B, IV.C, II.B, II.B, III.C, IV.D, IV.E, I.A Jančovičová Helena, Kaliská Júlia, Melicháčová Ema, Miklášová Karin, Mošková Danielová, Palovičová Adela, Podhorová Mária, Podhorová Sofia, Rausová Dominika, Spyriadis K.Katerina, Szabóová Simona, Turanská Alžbeta 1. miesto Florbal - žiačky SŠ Regionálne kolo
5.2.2018 III. B Brusáková Monika 4. miesto Tvorivé písanie vo francúzskom jazyku Celoslovenské kolo
3.2.2018 III. D Šimiaková Miroslava 3. miesto Plutvové plávanie v disciplíne 400 PP Slovenský pohár
3.2.2018 III. D Šimiaková Miroslava 3. miesto Plutvové plávanie v disciplíne 50 PP Slovenský pohár
30.1.2018 I.A, IV.C, IV.C, IV.B Kostka Šimon, Chvojka David, Oravec Lukáš, Valent Ján 4. miesto Stolný tenis Krajské kolo
30.11.2017 III.D, IV.E, II.E Puchovanová Nikoleta, Turoková Tereza, Krieková Radoslava 1. miesto Stolný tenis Okresné kolo
30.11.2017 I.A, IV.C, IV.C, IV.B Kostka Šimon, Chvojka David, Oravec Lukáš, Valent Ján 1. miesto Stolný tenis Okresné kolo
25.1.2018 III. A Vozniuk Oleksandra 2. miesto Chemická olympiáda - kategória A Krajské kolo
18.1.2018 III. A Žilková Anna 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 2B Okresné kolo
18.1.2018 II. E Laučíková Katarína 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 2A Okresné kolo
18.1.2018 I. A Kostka Šimon 2. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 2A Okresné kolo
18.1.2018 IV. A Michálik Patrik 2. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 2B Okresné kolo
18.1.2018 SE A Hanesová Nina 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kategória 1A Okresné kolo
18.1.2018 II. D Uhaľová Tereza 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2A Okresné kolo
18.1.2018 IV. A Cimmerman Michal 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2CZ Okresné kolo
18.1.2018 IV. E Roman Maroš 2. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B Okresné kolo
18.1.2018 SE A Ďurica Andrej 2. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 1A Okresné kolo
6.12.2017 GĽŠ Zvolen 1. miesto Olympijské festivaly Slovenska 2017 - kategórie SŠ Celoslovenské kolo
2.12.2017 I. C Köver Adam 2. miesto Kumite družstvá kadeti Majstrovstvá SR
30.11.2017 I.A, IV.C, IV.C, IV.A Kostka Šimon, Chvojka David, Oravec Lukáš, Valent Ján 1. miesto Stolný tenis - žiaci SŠ Okresné kolo
30.11.2017 II.E, III.D, IV.E Krieková Radoslava, Puchovanová Nikoleta, Turoková Tereza 1. miesto Stolný tenis - žiačky SŠ Okresné kolo
30.11.2017 PR A Šandorfi Róbert 59. miesto EXPERT geniality show - v téme: Svetobežník Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Gál Hugo 37. miesto EXPERT geniality show - v téme: Svetobežník Celoslovenské kolo
30.11.2017 IV. B Pacalaj Daniel 15. miesto EXPERT geniality show - v téme: Svetobežník Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Markech Jakub 6. miesto EXPERT geniality show - v téme: Svetobežník Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Juhaniak Adam 88. miesto EXPERT geniality show - v téme: Mozgolamy Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Gáll Hugo 97. miesto EXPERT geniality show - v téme: Mozgolamy Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Šandorfi Róbert 74. miesto EXPERT geniality show - v téme: Tajomstvá prírody Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Markech Jakub 51. miesto EXPERT geniality show - v téme: Tajomstvá prírody Celoslovenské kolo
30.11.2017 IV. B Pacalaj Daniel 16. miesto EXPERT geniality show - v téme: Dejiny, udalosti, umenie Celoslovenské kolo
30.11.2017 IV. B Pacalaj Daniel 20. miesto EXPERT geniality show - v téme: Top Expert Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Markech Jakub 22. miesto EXPERT geniality show - v téme: Top Expert Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Gáll Hugo 71. miesto EXPERT geniality show - v téme: Top Expert Celoslovenské kolo
30.11.2017 PR A Šandorfi Róbert 72. miesto EXPERT geniality show - v téme: Top Expert Celoslovenské kolo
28.11.2017 PR A Harbutová Zuzana úspešný riešiteľ iBobor Celoslovenské kolo
28.11.2017 PR A Lisá Michaela úspešný riešiteľ iBobor Celoslovenské kolo
28.11.2017 PR A Mojžišová Lenka úspešný riešiteľ iBobor Celoslovenské kolo
28.11.2017 SE A Pivka Marek úspešný riešiteľ iBobor Celoslovenské kolo
28.11.2017 SE A Kminiak Michal úspešný riešiteľ iBobor Celoslovenské kolo
28.11.2017 SE A Výboh Michal úspešný riešiteľ iBobor Celoslovenské kolo
28.11.2017 I. D Šufliarska Lujza úspešný riešiteľ iBobor Celoslovenské kolo
24.11.2017 III. E Štefaňáková Katarína Špeciálna cena za originalitu - redaktorov Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov Celoslovenské kolo
23.11.2017 SE A, SE A, SE A, PR A Androvič Benjamín, Pavlík Richard, Pivka Marek, Ivanko Marek 3. miesto Stolný tenis Okresné kolo
18.11.2017 I. C Köver Adam 1. miesto Kumite Male Cadets - Kachikan CUP 2017 Medzinárodný turnaj
16.11.2017 SE A, SE A, SE A, PR A Androvič Benjamín, Pavlík Richard, Pivka Marek, Ivanko Marek 1. miesto Stolný tenis Obvodné kolo
15.11.2017 SE A, SE A, SE A, PR A Búliková Radoslava, Buchová Emília, Čechová Kristína, Mojžišová Lenka 3. miesto Stolný tenis Okresné kolo
11.11.2017 IV. B Kamenský Lukáš Cena poroty Festival vedy a techniky AMAVET 2017 Celoslovenské kolo
11.11.2017 III.B, III.B Krahulcová Lucia, Szabó Andrej Cena poroty Festival vedy a techniky AMAVET 2017 Celoslovenské kolo
26.10.2017 SE A, SE A, SE A, PR A Búliková Radoslava, Buchová Emília, Čechová Kristína, Mojžišová Lenka 2. miesto Stolný tenis Obvodné kolo
21.10.2017 I. C Köver Adam 2. miesto Kumite Cadets Medzinárodné kolo
21.10.2017 III. D Šimiaková Miroslava 1. miesto Plutvové plávanie v disciplíne 400 PP Memoriál P. Ladiča
21.10.2017 III. D Šimiaková Miroslava 1. miesto Plutvové plávanie v disciplíne 50 RP Memoriál P. Ladiča
20.10.2017 II. A Auxtová Radka 2. miesto Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov - redaktorov Krajské kolo
20.10.2017 III. E Štefaňáková Katarína 2. miesto Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov - redaktorov Krajské kolo
20.10.2017 IV. D Lupták Jakub 2. miesto Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov - redaktorov Krajské kolo
20.11.2017 IV. B Kamenský Lukáš Diplom Diplom Festival vedy a techniky AMAVET 2017 Krajské kolo
20.11.2017 IV.E, IV.E Škvareninová Andrea, Veselá Radka certifikát Festival vedy a techniky AMAVET 2017 Krajské kolo
20.11.2017 III.B, III.B Krahulcová Lucia, Szabó Andrej certifikát Festival vedy a techniky AMAVET 2017 Krajské kolo
19.11.2017 IV.A Pajerský Richard 9. miesto Zenit Krajské kolo
19.11.2017 III.C Palaj Marcel 12. miesto Zenit Krajské kolo
19.11.2017 III. A Rolík Jakob 14. miesto Zenit Krajské kolo
18.10.2017 IV.A, IV.A, III.B, IV.A, IV.C, III.B, I.C, IV.B, II.D, IV.B Ďurica Andrej, Dvoran Martin, Jankovič Richard, Melich Ján, Mračko Dalibor, Nguyen Roland, Paľko Stanislav, Psársky Kristián, Slovák Ján, Slovák Vladislav, 2. miesto Futsal - žiaci SŠ Okresné kolo
13.10.2017 SE A, SE A Búliková Radoslava, Gallošová Nina 5. miesto Bedminton žiačky ZŠ Okresné kolo
17.10.2017 I.D, I.D, IV.B Petrina Martin, Gubančok Nikolas, Psársky Kristián 5. miesto Cezpoľný beh družstiev Krajské kolo
4.10.2017 II.D Liptáková Miroslava 3. miesto beh na 800m Horehronské hry v atletike
4.10.2017 III.C Mattová Michaela 3. miesto beh na 100m Horehronské hry v atletike
4.10.2017 III.C Mattová Michaela 2. miesto skok do diaľky Horehronské hry v atletike
4.10.2017 II.D Fiťmová Dominika 4. miesto vrh guľou Horehronské hry v atletike
4.10.2017 IV.B Šoltés Matúš 13. miesto vrh guľou Horehronské hry v atletike
4.10.2017 III.D Gondáš Pavel 7. miesto beh na 100m Horehronské hry v atletike
4.10.2017 IV.B Žiga Ján 14. miesto beh na 100m Horehronské hry v atletike
4.10.2017 IV.B Žiga Ján 10. miesto skok do diaľky Horehronské hry v atletike
4.10.2017 III.A Bublinec Juraj 4. miesto beh na 1500m Horehronské hry v atletike
21.9.2017 II.D, II.B, III.D, IV.C, IV.D Liptáková Miroslava, Šimiaková Miroslava, Výboh Marek, Toporka Benjamín, Bujalko Branislav 2. miesto Župná kalokagatia Krajské kolo

Školský rok 2016/2017

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
28.6.2017 PR. A Pivka Marek 1. miesto Pytagoriáda, kat. P6 Okresné kolo
28.6.2017 PR. A Hanesová Nina 3. miesto Pytagoriáda, kat. P6 Okresné kolo
25.6.2017 II.D, III.D, II.B Kucháriková Adriana, Klavcová Romana, Krahulcová Lucia 3. miesto Súťaž DPP, Memoriál MUDR. Harineka Celoslovenské kolo
17.6.2017 III.C Michalčáková Gabriela II. Vicemajster Slovenska Plávanie s plutvami, 200 PP ženy Majstrovstvá SR
17.6.2017 III.C Michalčáková Gabriela Majster Slovenska Plávanie s plutvami, 400 PP ženy Majstrovstvá SR
16.6.2017 III.C Úreková Martina 1. miesto Fyzkus - fyzikálny korešpondenčný seminár Krajské kolo
16.6.2017 II.C Kriek Patrik 2. miesto Fyzkus - fyzikálny korešpondenčný seminár Krajské kolo
7.6.2017 III.B Kamenský Lukáš 2. miesto Štúrov Zvolen 2017- súťaž v rétorike Celoslovenské kolo
6.6.2017 III.B Pacalaj Daniel, Kováč David, Šoltés Matúš 11. miesto Vedomostná súťaž Mladý Európan Celoslovenské kolo
2.6.2017 I.E Baladková Natália Osobitná cena poroty Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Celoslovenské kolo
2.6.2017 II.B Fekiačová Marianna 4. miesto Spievam po francúzsky 2017 Celoslovenské kolo
20.5.2017 II.D Šimiaková Miroslava 1. miesto Plávanie s plutvami v disciplíne 50 RP Majstrovstvá SR
20.5.2017 II.D Šimiaková Miroslava 1. miesto Plávanie s plutvami v disciplíne 100 RP Majstrovstvá SR
20.5.2017 II.D Šimiaková Miroslava 1. miesto Plávanie s plutvami v disciplíne 200 RP Majstrovstvá SR
12.5.2017 IV.C, I.A, III.E, II.B, II.E, II.C, II.D, IV.A, III.E, IV.E, III.A Fryčová Romana, Fekiačová Juliana, Hešková Juliana, Krahulcová Lucia, Lukáčová Denisa, Mattová Michaela, Mühlbergerová Martina, Podhradská Alexandra, Veselá Radka, Zhou Alica, Žilková Rebeka 5. miesto Volejbal žiačok Celoslovenské kolo
12.5.2017 II.C, IV.C, III.D, III.E, IV.B, I.B, IV.D, II.C, III.D Hlaváčová Romana, Chrenková Viktória, Jasová Veronika, Kaliská Júlia, Mihaľková Michaela, Mošková Daniela, Popracová Kristína, Rausová Dominika, Spyriadis Katerina Kleopatra 6. miesto Basketbal žiačok Celoslovenské kolo
10.5.2017 I.D Mičudová Andrea 2. miesto Štúrov Zvolen 2017- súťaž v rétorike Regionálne kolo
10.5.2017 III.B Kamenský Lukáš 1. miesto Štúrov Zvolen 2017- súťaž v rétorike Regionálne kolo
10.5.2017 PR.A Bakšová Laura 2. miesto Štúrov Zvolen 2017- súťaž v rétorike Regionálne kolo
10.5.2017 II.C Kriek Patrik 3. miesto Fyzikálna olympiáda, kat.C Krajské kolo
10.5.2017 II.C Palaj Marcel 4. miesto Fyzikálna olympiáda, kat.C Krajské kolo
5.5.2017 IV.C, I.C, I.D, III.D, I.B II. D Bilčíková Monika, Bilčíková Miriama, Struhárová Dominika, Klavcová Romana, Klavcová Karolína, Kucháriková Adriana 1. miesto Súťaž DPP Regionálne kolo
5.5.2017 IV.B, II.E, I.B, II.D, II.D, III.C Šišmiš Tomáš, Kotruch Adrian, Nemcová Alexandra, Mojžišová Natália, Kret Michal, Högerová Marta 2. miesto Súťaž DPP Regionálne kolo
5.5.2017 I.C, III.A, I.A, I.B, III.A, I.C Podmanický Jozef, Žilková Rebeka, Priadková Terézia, Výboh Marek, Danielová Noémi, Novosadová Lucia 3. miesto Súťaž DPP Regionálne kolo
5.5.2017 IV.C, II.B, II.B, IV.C, I.C, III.C Fašang Matej, Hudobová Simona, Fekiačová Marianna, Riečanová Katarína, Bortelová Nina, Blažeková Terézia 4. miesto Súťaž DPP Regionálne kolo
4. 5. 2017 I. D Fiťmová Dominika 2. miesto Atletika - oštep Krajské kolo
4. 5. 2017 I. D Fiťmová Dominika 2. miesto Atletika - disk Krajské kolo
4. 5. 2017 I. D Liptáková Miroslava 3. miesto Atletika - 800m Krajské kolo
4. 5. 2017 III. C Budáč Marek 5. miesto Atletika - guľa Krajské kolo
4. 5. 2017 IV. B Murgaš Filip 3. miesto Atletika - 3000m Krajské kolo
4. 5. 2017 IV. B Murgaš Filip 2. miesto Atletika - oštep Krajské kolo
4. 5. 2017 IV. E Adrián Santoris 2. miesto Atletika - disk Krajské kolo
3.5.2017 III.A, III.A, IV.D, IV.B, II.B, IV.E, III.A, III.C, III.B, IV.D, I.D, III.B Ďurica Andrej, Dvoran Martin, Chabada Tomáš, Jablonský Michal, Jankovič Richard, Lunter Kristián, Melich Ján, Mračko Dalibor, Psársky Kristián, Puškár Viktor, Slovák Ján, Slovák Vladislav 3. miesto Veľký futbal Krajské kolo
28. 4. 2017 II. C Marcel Palaj 1. miesto SOČ - 02 Matematika a fyzika Celoslovenské kolo
28. 4. 2017 III. B Lukáš Kamenský 2. miesto SOČ - 03 Chémia, potravinárstvo Celoslovenské kolo
28. 4. 2017 II. C Nina Gábrišová, Anna Hronská 1. miesto SOČ - 16 Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba Celoslovenské kolo
28. 4. 2017 III.A, III.A, III.A, III.B, III.B, III.C, IV.E, IV.E, IV.E, IV.D, IV.D, IV.B, IV.B, II.B, I.D Dvoran Martin, Melich Ján, Ďurica Andrej, Psársky Kristián, Slovák Vladimír, Mračko Dalibor, Chabada Adrián, Paučo Viliam, Lunter Kristián, Chabada Adrián, Puškár Viktor, Jablonský Michal, Országh Matej, Jankovič Richard, Slovák Ján 1. miesto Futbal Regionálne kolo
25. 4. 2017 II.B, IV.E, III.E, I.D, III.E, III.E, III.B, IV.A, III.C, IV.B, III.C Dao Trung, Gonda Matúš, Haulík Matej, Laššák Marek, Macák Marián, Magdolen Martin, Marcinek Patrik, Martuš Dominik, Resler Jiří, Skučka Lukáš, Slančík Richard, Toporka Benjamín. 1. miesto Florbal - žiakov Celoslovenské kolo
23.4.2017 II.B Murgačová Viktória Úspešný riešiteľ Geografická olympiáda, kat.B Celoslovenské kolo
21.4.2017 PR. A Bakšová Laura 3. miesto Štúrov Zvolen, prednes rétoriky Okresné kolo
20. 4. 2017 III.A, III.A, III.A, III.B, III.B, IV.E, IV.E, IV.E, IV.D, IV.D, IV.B, IV.B, II.B, I.D Dvoran Martin, Melich Ján, Ďurica Andrej, Psársky Kristián, Slovák Vladimír, Chabada Adrián, Paučo Viliam, Lunter Kristián, Chabada Adrián, Puškár Viktor, Jablonský Michal, Murgaš Filip, Jankovič Richard, Slovák Ján 1. miesto Futbal Obvodné kolo
12.4.2017 III.B Pacalaj Daniel, Kováč David, Šoltés Matúš 1. miesto Vedomostná súťaž Mladý Európan Regionálne kolo
12.4.2017 IV.C Kuttnerová Berenika 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat.B1 Celoslovenské kolo
12.4.2017 II.A Vozniuk Oleksandra 5. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat.B3 Celoslovenské kolo
12.4.2017 PR. A Vozniuk Yevhenij 5. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat.A3 Celoslovenské kolo
11.4.2017 II.C Kriek Patrik 7. miesto Matematická olympiáda, kat.B Krajské kolo
10.4.2017 PR. A Androvič Benjamín riešiteľ Matematický Klokan Medzinárodné kolo
10.4.2017 PR. A Pivka Marek riešiteľ Matematický Klokan Medzinárodné kolo
10.4.2017 II.C Ujházyová Kristína riešiteľ Matematický Klokan Medzinárodné kolo
10.4.2017 II.A Kaufman Denis šampión Matematický Klokan Medzinárodné kolo
8.4.2017 II.D Šimiaková Miroslava 1. miesto Plávanie s plutvami v discipíne 200 PP Slovenský pohár
8.4.2017 II.D Šimiaková Miroslava 1. miesto Plávanie s plutvami v discipíne 100 BF Slovenský pohár
8.4.2017 II.D Šimiaková Miroslava 1. miesto Plávanie s plutvami v discipíne 50 RP Slovenský pohár
7.4.2017 II.B Fekiačová Marianna 2. miesto Spievam po francúzsky 2017 Krajské kolo
7.4.2017 II.D Kucháriková Adriana 2. miesto Súťažný odbor 04 - Biológia Krajské kolo
7.4.2017 II.B Krahulcová Lucia 1. miesto Súťažný odbor 04 - Biológia Krajské kolo
7.4.2017 II.B Szabó Andrej 1. miesto Súťažný odbor 04 - Biológia Krajské kolo
7.4.2017 II.C Palaj Marcel 2. miesto Súťažný odbor 02 - Matematika, fyzika Krajské kolo
7.4.2017 II.C Kriek Patrik 1. miesto Súťažný odbor 02 - Matematika, fyzika Krajské kolo
7.4.2017 II.C Gábrišová Nina 1. miesto Súťažný odbor 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba Krajské kolo
7.4.2017 II.C Hronská Anna 1. miesto Súťažný odbor 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba Krajské kolo
7.4.2017 III.B Kamenský Lukáš 1. miesto Súťažný odbor 03 - Chémia, potravinárstvo Krajské kolo
7.4.2017 III.C Palovičová Adela 2. miesto Súťažný odbor 03 - Chémia, potravinárstvo Krajské kolo
7.4.2017 III.C Michalčáková Gabriela 2. miesto Súťažný odbor 03 - Chémia, potravinárstvo Krajské kolo
7. 4. 2017 III. D Bucha Andrej, Bujalko Branislav, Lupták Jakub 3. miesto Vedomostný kvíz o olympizme Krajské kolo
6.4.2017 II.A Vozniuk Oleksandra 1. miesto Chemická olympiáda, kat.B Krajské kolo
6.4.2017 II.A Sarvaš Dominik 4. miesto Chemická olympiáda, kat.B Krajské kolo
6.4.2017 II.C Ujházyová Kristína 9. miesto Chemická olympiáda, kat.B Krajské kolo
5.4.2017 III.A, III.A, IV.A Pajerský Richard, Spišiak Michal, Pajerský Martin 2. miesto Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR Krajské kolo
5.4.2017 I.B Mošková Daniela 3. miesto Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie Regionálne kolo
5.4.2017 I.A Auxtová Radka 2. miesto Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy Regionálne kolo
5.4.2017 I.A Bialiková Alžbeta 3. miesto Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy Regionálne kolo
2.4.2017 II.D Puchovanová Nikoleta 1. miesto Stolný tenis - dvojhra Slovenský pohár
1.4.2017 I.C Richvalská Lenka 1. miesto Súťaž Begegnung mit Osteuropa Medzinárodné kolo
29.3.2017 I.D Uhaľová Tereza 8. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat.2A Celoslovenské kolo
24.3.2017 IV.D Kavčiaková Katarína 8. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
24.3.2017 II.B Murgačová Viktória 1. miesto Geografická olympiáda, kat.B Krajské kolo
24.3.2017 I.A Bialiková Alžbeta 3. miesto Geografická olympiáda, kat.A Krajské kolo
24.3.2017 II.B Žiaková Anita 5. miesto Geografická olympiáda, kat.A Krajské kolo
24.3.2017 III.C Zelenčík Erik 9. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
24.3.2017 II.B Majorová Alexandra 7. miesto Geografická olympiáda, kat.A Krajské kolo
23.3.2017 II.B Szabó Andrej 1. miesto Biologická olympiáda, kat.B Krajské kolo
23.3.2017 II.B Krahulcová Lucia 6. miesto Biologická olympiáda, kat.B Krajské kolo
23.3.2017 PR A Androvič Benjamín 3. miesto Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy Okresné kolo
23.3.2017 PR A Samčuk Maxim 3. miesto Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie Okresné kolo
22.3.2017 III.D Rovňan Adam 4. miesto Biologická olympiáda, kat. A Krajské kolo
22.3.2017 III.B Cúthová Martina 9. miesto Biologická olympiáda, kat. A Krajské kolo
22.3.2017 III.D, III.D, III.D, III.D, III.D, III.D, III. D Mičko Lukáš, Zdycha Peter, Kmeť Ján Kristián, Bucha Andrej, Jasová Veronika, Thonhauserová Eva, Slančíková Katarína 1. miesto Vedomostná súťaž - kvíz Drogy, to teda nie! Krajské kolo
22.3.2017 I.D, II.A, II.C Mičudová Andrea, Bublinec Juraj, Ujházyová Kristína 1. miesto Biblická olympiáda Okresné kolo
20.3.2017 II.A Žilková Anna 8. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2A Celoslovenské kolo
20.3.2017 I.D Mičudová Andrea, Ďurčíková Janka Máš umelecké črevo? Téma Hranice Krajské kolo
5.3.2017 II.D Puchovanová Nikoleta 3. miesto Stolný tenis - dvojhra Majstrovstvá SR
5.3.2017 II.D Puchovanová Nikoleta 3. miesto Stolný tenis - štvorhra Majstrovstvá SR
22.2.2017 III.A, IV.E, III.B, III.E, I.D, III.E, III.E, III.B, IV.A, III.C, IV.B, III.C Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Haulík Matej, Laššák Marek, Macák Marián, Magdolen Martin, Marcinek Patrik, Martuš Dominik, Resler Jiří, Skučka Lukáš, Slančík Richard, Toporka Benjamín 1. miesto Florbal žiakov SŠ Krajské kolo
16.2.2017 II.A Žilková Anna 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2A Krajské kolo
16.2.2017 III.D Bujalko Branislav 2. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2B Krajské kolo
16.2.2017 IV.E, I.C, IV.C, IV.E, III.C, II.E, I.B, IV.C, I.E, I.B, I.B Almáši Erik, Blaho Filip, Fašang Matej, Chabada Adrián, Chvojka David. Chvojka Adrián, Ivanko Matúš, Kuzma Martin, Mydliar Martin, Nagy Andrej, Potoč Samuel 3. miesto Basketbal žiakov Krajské kolo
15.2.2017 I.A, IV.C, III.E, II.B, II.E, II.C, II.D, IV.A, I.D, IV.E, III.A Fekiačová Juliana, Fryčová Romana, Hešková Juliana, Krahulcová Lucia, Lukáčová Denisa, Mattová Michaela, Mühlbergerová Martina, Podhradská Alexandra, Švecová Hana, Zhou Alica, Žilková Rebeka 1. miesto Volejbal žiačok Krajské kolo
15.2.2017 I.D Uhaľová Tereza 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2A Krajské kolo
14.2.2017 III.B Pacalaj Daniel 7. miesto Súťaž v tvorivom písaní vo francúzskom jazyku Celoslovenské kolo
14.2.2017 III.D, III.A, III.C, IV.E, IV.C, IV.D, II.D, III.B, III.B Bujalko Branislav, Fejt Viliam, Grofik Marcel, Jarabinský Lukáš, Marcinek Adam, Mojžiš Tomáš, Sekereš Martin, Valent Ján, Žiga Ján 2. miesto Volejbal žiakov Krajské kolo
10.2.2017 I.C Ignáciková Dorothea 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. A2 Krajské kolo
10.2.2017 PR A Vozniuk Yevhenij 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. A3 Krajské kolo
10.2.2017 IV.C Kuttnerová Berenika 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. B1 Krajské kolo
10.2.2017 III.A Meliška Matej 3. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. B2 Krajské kolo
10.2.2017 II.A Vozniuk Oleksandra 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. B3 Krajské kolo
9.2.2017 III.D, III.D, III.E, III.D, IV.D, II.C, IV.B, I.B Jasová Veronika, Slančíková Katarína, Kaliská Júlia, Spyriadis Katerina Kleopatra, Popracová Kristína, Rausová Dominika, Mihaľková Michaela, Mošková Daniela 1. miesto Basketbal žiačok Krajské kolo
8.2.2017 III.E, III.E, I.B, III.C, I.B, I.B, II.C, III.D, III.E Jančovičová Helena, Kaliská Júlia, Miklášová Karin, Palovičová Adela, Podhorová Mária, Podhorová Sofia, Rausová Dominika, Spyriadis Katerina Kleopatra, Szabóová Simona 3. miesto Florbal žiačok Krajské kolo
6.2.2017 PR A Buchová Emília 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kat.1A Krajské kolo
6.2.2017 II.C Holíková Janka 3. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kat.2A Krajské kolo
6.2.2017 III.E Veselá Radka 3. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kat.2B Krajské kolo
4.2.2017 III.C Gajdošová Zuzana 8. miesto Olympiáda ľudských práv Krajské kolo
4.2.2017 I.A Bialiková Alžbeta 1. miesto Olympiáda zo SJL, kat. B Krajské kolo
24. 1. 2017 PR A Androvič Benjamín 2. miesto Šaliansky Maťko Okresné kolo
23. 1. 2017 II.B, IV.E, III.E, I.D, III.E, III.E, III.B, IV.A, III.C, IV.B, III.C Vrbka Karol, Gonda Matúš, Laššák Marek, Macák Marián, Magdolen Martin, Marcinek Patrik, Martuš Dominik, Resler Jiří, Skučka Lukáš, Slančík Richard, Toporka Benjamín 1. miesto Florbal - žiakov Regionálne kolo
23. 1. 2017 III.E, III.E, III.E, IV.D, I.B, IV.D, I.B, I.B, IV.D, III.D, III.E Bornemiszová Patrícia, Jančovičová Helena, Kaliská Júlia, Kavčiaková Katarína, Miklášová Karin, Palovičová Adela, Podhorová Mária, Podhorová Sofia, Popracová Kristína, Spyriadis Katerina Kleopatra, Szabóová Simona 1. miesto Florbal - žiačok Regionálne kolo
19. 1. 2017 PR A Hanesová Nina 2. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 1A Okresné kolo
19. 1. 2017 I.E Laučíková Katarína 2. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2A Okresné kolo
19. 1. 2017 II.A Žilková Anna 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2A Okresné kolo
19. 1. 2017 III.D Bujako Branislav 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2B Okresné kolo
19. 1. 2017 III.A Michálik Patrik 2. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2B Okresné kolo
19. 1. 2017 II.D, III.E, II.E Puchovanová Nikoleta, Turoková Tereza, Lukáčová Denisa 2. miesto Stolný tenis Krajské kolo
18.1.2017 IV.B Gűrtler Richard 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B Okresné kolo
18.1.2017 IV.B Matuščák Matej 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C2 Okresné kolo
16.1.2017 III.B Pacalaj Daniel 6. miesto EXPERT geniality show - v téme: Svetobežník Celoslovenské kolo
16.1.2017 III.B Pacalaj Daniel 9. miesto EXPERT geniality show - v téme: Dejiny, udalosti, umenie Celoslovenské kolo
16.1.2017 III.B Pacalaj Daniel 8. miesto TOP EXPERT Celoslovenské kolo
11.1.2017 PR A Chamulová Ema 13. miesto EXPERT geniality show - v téme: Tajomstvá prírody Celoslovenské kolo
14. 12. 2016 1. miesto Volejbal žiačok Okresné kolo
13. 12. 2016 1. miesto Volejbal žiakov Okresné kolo
6. 12. 2016 1. miesto Florbal - žiakov Okresné kolo
1. 12. 2016 I.C Kristián Bohuš, Jozef Podmanický, Ondrej Vlčko, Patrik Porubský 6. miesto Halové veslovanie Majstrovstvá BbSK
1. 12. 2016 I.E Andrej Ružička, Michal Rafaelis, Ján Laššák, Adrián Rybár 7. miesto Halové veslovanie Majstrovstvá BbSK
1. 12. 2016 1. miesto Basketbal chlapcov Okresné kolo
30. 11. 2016 1. miesto Basketbal dievčat Okresné kolo
24. 11. 2016 II.D, III.E, III.D, II.E Puchovanová Nikoleta, Turoková Tereza, Spyriadis Katerina Kleopatra, Lukáčová Denisa 1. miesto Stolný tenis Okresné kolo
24. 11. 2016 I.D, II.C, III.C, III.B Sekereš Martin, Chvojka David, Oravec Lukáš, Valent Ján 2. miesto Stolný tenis Okresné kolo
24.11.2017 III.A, IV.A, IV.A Pajerský Richard, Pajerský Martin, Koňarík Peter 70. miesto Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR Medzinárodné kolo
15. 11. 2016 PR A Výboh Michal 99. percentil On-line informatická súťaž iBobor kat. Benjamín Úspešný riešiteľ
15. 11. 2016 PR A Pivka Marek 98. percentil On-line informatická súťaž iBobor kat. Benjamín Úspešný riešiteľ
15. 11. 2016 PR A Androvič Benjamín 92. percentil On-line informatická súťaž iBobor kat. Benjamín Úspešný riešiteľ
12. 11. 2016 III.D, III.A Rovňan Adam, Sitarčík Adam certifikát Festival vedy a techniky AMAVET 2016, Projekt Model štúdia štruktúry hmoty Celoslovenské kolo
8. 11. 2016 IV. A Kancko Tomáš 98. percentil On-line informatická súťaž iBobor kat. Senior Úspešný riešiteľ
8. 11. 2016 IV. A Kancko Tomáš 92. percentil On-line informatická súťaž iBobor kat. Senior Úspešný riešiteľ
8. 11. 2016 IV. A Tomala Radovan 87. percentil On-line informatická súťaž iBobor kat. Senior Úspešný riešiteľ
3. 11. 2016 IV.E, IV.D, IV.B, II.B, III.A, IV.E, III.B, IV.D, III.B, I.D Chabada Adrián, Chabada Tomáš, Jablonský Michal, Jankovič Richard, Melich Ján, Paučo Viliam, Psársky Kristián, Puškár Viktor, Slovák Vladislav, Slovák Ján 2. miesto Futsal - žiaci Okresné kolo
27. 10. 2016 III.B Kamenský Lukáš 3. miesto Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov Krajské kolo
25. 10. 2016 IV.A, IV.A, III.A, III.A, IV.A Bonkalo Martin, Pajerský Martin, Pajerský Richard, Korim Tomáš, Kancko Tomáš 2. miesto Majstrovstvá škôl v hre PIŠQUORKY Oblastné kolo
21. 10. 2016 III.D, III.A Rovňan Adam, Sitarčík Adam postup na celoštátne kolo Festival vedy a techniky - kategória Chémia Krajské kolo
18. 10. 2016 IV.B, III. B, III. A Murgaš Filip, Psársky Kristián, Melich Ján 5. miesto Cezpoľný beh žiakov a žiačok SŠ Krajské kolo
5. 10. 2016 III.C Budáč Marek 1. miesto Horehronské hry v atletike - vrh guľou Krajské kolo
5. 10. 2016 II.C Mattová Michaela 3. miesto Horehronské hry v atletike - skok do diaľky Krajské kolo
5. 10. 2016 II.C Mattová Michaela 1. miesto Horehronské hry v atletike - beh na 60 m Krajské kolo
24. 9. 2016 II.D Šimiaková Miroslava 1. miesto v každej z troch kategórií Stredoeurópsky pohár mládeže v plutvovom plávaní
27. - 28. 8. 2016 III.B Gánovská Simona 1. miesto Jazda na koni - disciplína Všestranná spôsobilosť Majstrovstvá SR

Školský rok 2015/2016

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
26. - 28. 6. 2016 II. C, II. C, III. D, II. C, III. B, II. C Bilčíková Monika, Indrová Vanesa, Kmeťko Andrej, Riečanová Katarína, Šuleková Jana, Fašang Matej Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka Celoslovenské kolo
24. 6. 2016 II. A Viliam Fejt Sládkovičova Radvaň Celoslovenské kolo
14. 6. 2016 I. C Patrik Kriek 2. miesto Fyzikálny korešpondenčný klub Krajské kolo
19. 6. 2016 I. C Patrik Kriek 4. miesto Chemická olympiáda, kategória C Krajské kolo
19. 6. 2016 I. A Dominik Sarvaš 9. miesto Chemická olympiáda, kategória C Krajské kolo
19. 6. 2016 I. B Andrej Szabó 11. miesto Chemická olympiáda, kategória C Krajské kolo
26. 5. 2016 III. E Adrián Santoris 2. miesto Atletika - hod diskom Krajské kolo
26. 5. 2016 III. E Adrián Santoris 3. miesto Atletika - beh na 800 m Krajské kolo
26. 5. 2016 III. E Adrián Santoris 2. miesto Atletika - hod oštepom Krajské kolo
25. 5. 2016 II. C Zuzana Gajdošová, Alexandra Vaneková, Erik Zelenčík 3. miesto Mladý Európan Celoslovenské kolo
17. 5. 2016 II. B Kamenský Lukáš 1. miesto Štúrov Zvolen v prednese rétoriky Celoslovenské kolo
14. 5. 2016 II. B Kamenský Lukáš 1. miesto Štúrov Zvolen v prednese rétoriky Regionálne kolo
11. 5. 2016 I. C Marcel Palaj 8. miesto Fyzikálna olympiáda, kat. D Krajské kolo
6. 5. 2016 II. A Viliam Fejt 1. miesto Sládkovičova Radvaň Krajské kolo
5. 5. 2016 IV. D, I. C, II. A, II. D, II. D, III. B Kmeťko Andrej, Bvocová Viktória, Danielová Noémi, Mochťáková Rebecca, Szekanová Alena, Šišmiš Tomáš 1. miesto Súťaž DPP Regionálne kolo
5. 5. 2016 III. C, I. D, II. A, II. C, III. B, I. B Fašang Matej, Mojžišová Natália, Žilková Rebeka, Blažeková Terézia, Šuleková Janka, Krahulcová Lucia 2. miesto Súťaž DPP Regionálne kolo
5. 5. 2016 III. C, I. D, I. E, II. C, II. D, III. C, Bilčíková Monika, Kucháriková Adriana, Kotrúch Adrian, Högerová Marta, Klavcová Romana, Riečanová Katarína 3. miesto Súťaž DPP Regionálne kolo
29. 4. - 1. 5. 2016 IV. D Barbora Hermannová Úspešný riešiteľ Geografická olympiáda, kat. B Celoslovenské kolo
28. 4. 2016 II. E Radka Veselá, Andrea Škvareninová 1. miesto SOČ - 02 Matematika a fyzika Celoslovenské kolo
28. 4. 2016 III. D Anna Sarvašová, Veronika Petáková 3. miesto SOČ - 04 Biológia Celoslovenské kolo
28. 4. 2016 III. D Alexander Nikolov 2. miesto Štúrov Zvolen v prednese rétoriky Okresné kolo
28. 4. 2016 II. B Lukáš Kamenský 1. miesto Štúrov Zvolen v prednese rétoriky Okresné kolo
22. 4. 2016 IV. A, IV.A, IV.C, II.A Piatriková Lucia, Weissová Simona, Malčeková Viktória, Kadová Dominika 5. miesto Halové veslovanie Celoslovenské kolo
22. 4. 2016 IV. A, IV.A, IV.C, II.A Piatriková Lucia, Weissová Simona, Malčeková Viktória, Kadová Dominika 3. miesto Concept2 Liga halového veslovania Celoslovenské kolo
20. 4. 2016 II. C Zuzana Gajdošová, Alexandra Vaneková, Erik Zelenčík 1. miesto Mladý Európan Regionálne kolo
apríl 2016 I. C Kristína Ujházyová Úspešný riešiteľ Školský šampión Matematický Klokan - 100,0% Medzinárodná súťaž
apríl 2016 IV. A Jaroslav Vozár Úspešný riešiteľ Matematický Klokan - 86,7% Medzinárodná súťaž
apríl 2016 III. A Martin Pajerský Úspešný riešiteľ Matematický Klokan - 85,0% Medzinárodná súťaž
15. 4. 2016 II. B Lukáš Kamenský 1. miesto Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre Celoslovenské kolo
15. 4. 2016 II. A Leonard Žilka 1. miesto Olympiáda v nemeckom kat. A2 Celoslovenské kolo a postup do medzinárodného kola
14. 4 2016 II. A, II. A, III. C, III. B, I. B, I. B, IV. C, II. A, III. B, III. B, IV. C, III. E, II. B, II. B Ďurica Andrej, Dvoran Martin, Fašang Matej, Jablonský Michal, Jankovič Richard, Konôpka Marek, Matúš Andrej, Melich Ján, Murgaš Filip, Országh Matej, Parničan Marko, Paučo Viliam, Psársky Kristián, Slovák Vladislav 2. miesto Veľký futbal Okresné kolo
13. 4. 2016 I. B Andrej Szabó 3. miesto Olympiáda v ruskom jazyku Celoslovenské kolo
13. 4. 2016 I. A Oleksandra Vozniuk 5. miesto Olympiáda v ruskom jazyku Celoslovenské kolo
12. 4. 2016 II. A Ľuboslav Halama 2. miesto Matematická olympiáda, kategória B Krajské kolo
12. 4. 2016 I. C Patrik Kriek 10. miesto Matematická olympiáda, kategória C Krajské kolo
11. - 12. 4 2016 II.A, III.E, II.B, IV.D, II. E, II.E, II.B, IV.C, III.A, II.C, III.B, II.C Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Haulík Matej, Klein Andrej, Laššák Marek, Magdolen Martin, Martuš Dominik, Parničan Marko, Resler Jiří, Skučka Lukáš, Slančík Richard, Toporka Benjamín 6. miesto Florbal Celoslovenské kolo
8. 4. 2016 III.D Anna Sarvašová, Veronika Petáková 1. miesto SOČ - 04 Biológia Krajské kolo
8. 4. 2016 IV. A Milan Šalko 1. miesto SOČ - 11 Informatika Krajské kolo
8. 4. 2016 II. E Radka Veselá, Andrea Škvareninová 1. miesto SOČ - 02 Matematika a fyzika Krajské kolo
8. 4. 2016 III. D Vanesa Kuzmová, Filip Pastierovič 3. miesto SOČ - 02 Matematika a fyzika Krajské kolo
8. 4. 2016 II. D, II.A, IV.B Adam Rovňan, Adam Sitarčík, Róbert Lorencovič 2. miesto SOČ - 03 Chémia, potravinárstvo Krajské kolo
6. 4. 2016 II. A Viliam Fejt 1. miesto Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy Regionálne kolo
6. 4. 2016 KV A Nina Gábrišová 3. miesto Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes prózy Regionálne kolo
6. 4. 2016 III. A Richard Pajerský , Peter Koňarík, Martin Pajerský 1. miesto Dejepisná súťaž - Od diktatúry k diktatúre Krajské kolo
1. 4. 2016 III. D Nadežda Ivancová 1. miesto Begegnung mit Osteuropa Medzinárodné kolo
21.3. 2016 II. E Natália Družbacká 3. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kat. 2A Krajské kolo
21.3. 2016 OK A Natália Kundrátová 3. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kat. 2B Krajské kolo
16.3. 2016 III. C Miroslava Tuhárska 2. miesto Kováčova Bystrica - vlastná tvorba (poézia) Celoslovenské kolo
marec 2016 17. miesto Angličtinár roka Celoslovenské kolo
marec 2016 2. miesto Angličtinár roka Krajské kolo
12.3. 2016 IV. B Mikulová Anna 5. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2B Krajské kolo
11.3. 2016 I. B Andrej Szabó 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku - kat. A2 Krajské kolo
11.3. 2016 II. A Matej Meliška 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku - kat. B1 Krajské kolo
11.3. 2016 III. C Berenika Kuttnerová 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku - kat. B2 Krajské kolo
11.3. 2016 I. A Olexandra Vozniuk 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku - kat. B3 Krajské kolo
10. 3. 2016 OK A Jana Gorová 1. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
10. 3. 2016 IV. D Barbora Hermanová 1. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
10. 3. 2016 IV. D Tomáš Bortel 4. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské kolo
9. 3. 2016 II. D Adam Rovňan 7. miesto Biologická olympiáda, kat. B Krajské kolo
9. 3. 2016 I. B Lucia Krahulcová 15. miesto Biologická olympiáda B Krajské kolo
9. 3. 2016 II. B Martina Cúthová 16. miesto Biologická olympiáda B Krajské kolo
8. 3. 2016 III. B Jana Šuleková 12. miesto Biologická olympiáda A Krajské kolo
25. 2. 2016 II.A, III.E, II.B, IV.D, IV.A, IV.C, III.A, II.C, III.B, II.C Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Haulík Matej, Klein Andrej, Hozák Jozef, Parničan Marko, Resler Jiří, Skučka Lukáš, Slančík Richard, Toporka Benjamín 1. miesto Florbal Krajské kolo
23. 2. 2016 III.B, II.E, II.E, II.E, III.D, II.C, III.D, II.D, II.E, II.B, II.E, II.B Antalíková Lenka, Bornemiszová Patrícia, Jančovičová Helena, Kaliská Júlia, Kavčiaková Katarína, Palovičová Adela, Popracová Kristína, Spyriadis Katerina Kleopatra, Chovanová Simona, Šimková Alexandra, Škvareninová Andrea, Cúthová Martina 5. miesto Florbal Krajské kolo
21.2. 2016 II. A Halama Ľuboslav 2. miesto Olympiáda v informatike - kat. B Krajské kolo
18. 2. 2016 II.A, III.E, II.B, IV.D, II.E, II.B, IV.C, III.A, II.C, III.B, II.C Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Haulík Matej, Klein Andrej, Magdolen Martin, Martuš Dominik, Parničan Marko, Resler Jiří, Skučka Lukáš, Slančík Richard, Toporka Benjamín 1. miesto Florbal Regionálne kolo
18. 2. 2016 OK A, III. C, II. D, II. D, II. E, II. D, III. E, III. D, I. C Balážová Viktória, Chrenková Viktória, Jasová Veronika, Slančíková Katarína, Kaliská Júlia, Spyriadis Katerina Kleopatra, Kapustová Nikola, Popracová Kristína, Rausová Dominika 3. miesto Basketbal Krajské kolo
17. 2. 2016 III.B, II.E, II.E, II.E, III.D, II.C, III.D, II.D, II.E, II.B, II.E Antalíková Lenka, Bornemiszová Patrícia, Jančovičová Helena, Kaliská Júlia, Kavčiaková Katarína, Palovičová Adela, Popracová Kristína, Spyriadis Katerina Kleopatra, Szabóová Simona, Šimková Alexandra, Škvareninová Andrea 1. miesto Florbal Regionálne kolo
10. 2. 2016 I. B, OK A Hudobová Simona, Pytlíková Veronika 5. miesto Bedminton Krajské kolo
9. 2. 2016 KV A Katarína Laučíková 1. miesto Dejepisná olympiáda, kat. C Okresné kolo
9. 2. 2016 II. D, II.C, III.E, III.C, III.D, IV.C, I.D, IV.A Bujalko Branislav, Grofik Marcel, Jarabinský Lukáš, Marcinek Adam, Mojžiš Tomáš, Rojík Dominik, Sekereš Martin, Zupka Matúš 2. miesto Volejbal chlapcov Krajské kolo
5. 2. 2016 KV A Lea Cúthová 1. miesto Súťaž Európa v škole - esej, Ľudské práva
4.2. 2016 II. C Zuzana Gajdošová 6. miesto Olympiáda ľudských práv Krajské kolo
4.2. 2016 KV A Laučíková Katarína 1. miesto Geografická olympiáda - kat. E Okresné kolo
3. 2. 2016 KV A Ondrej Vlčko 4. miesto Biologická olympiáda C Okresné kolo
3. 2. 2016 KV A Lea Cúthová 7. miesto Biologická olympiáda C Okresné kolo
2. 2. 2016 II. D, II.C, III.E, III.C, III.D, IV.C, I.D, IV.A Bujalko Branislav, Grofik Marcel, Jarabinský Lukáš, Marcinek Adam, Mojžiš Tomáš, Rojík Dominik, Sekereš Martin, Zupka Matúš 1. miesto Volejbal chlapcov Regionálne kolo
28. 1. 2016 II. A, III.C, IV.D, II.E, III.D, I.E, I.E, III.C, I.D, IV.B, III.A, II.E, III.E, II.A Danielová Noémi, Fryčová Romana, Hermanová Barbora, Hešková Juliana, Krahulcová Lucia, Lukáčová Denisa, Majerová Nikola, Mravcová Martina, Mühlbergerová Martina, Pekárová Kristína, Podhradská Alexandra, Veselá Radka, Zhou Alica, Žilková Rebeka 2. miesto Volejbal dievčat Regionálne kolo
26. 1. 2016 II. B Kamenský Lukáš 1. miesto Olympiáda zo SJL, kat. B Krajské kolo
26. 1. 2016 IV. D Hermannová Barbora 1. miesto Olympiáda zo SJL Krajské kolo
19.1. 2016 II. A Ľuboslav Halama 2. miesto Olympiáda v informatike, kategória B Krajské kolo
január 2016 II. B Daniel Pacalaj 24. miesto TOP EXPERT Celoslovenské kolo
január 2016 IV. A Lucia Piatriková 11. miesto EXPERT geniality show - v téme Mozgolamy Celoslovenské kolo
január 2016 II. B Daniel Pacalaj 6. miesto EXPERT geniality show - v téme Svetobežník Celoslovenské kolo
január 2016 II. E Juraj Vrbovský 26. miesto EXPERT geniality show - v téme Spoločnosť kedysi a dnes Celoslovenské kolo
19.1. 2016 IV. A Bartalský Boris 2. miesto Stolný tenis chlapcov Krajské kolo
19.1. 2016 II. B, II.C, II.C Valent Ján, Chvojka David, Oravec Lukáš 2. miesto Stolný tenis chlapcov Krajské kolo
14.1. 2016 II. B Kloc Jakub 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2A Okresné kolo
14.1. 2016 KV A Laučíková Katarína 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 1B Okresné kolo
14.1. 2016 IV. B Oravec Roman 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B Okresné kolo
14.1. 2016 OK A Vallašek Jozef 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C2 Okresné kolo
12.1. 2016 KV A Laučíková Katarína 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 1B Okresné kolo
12.1. 2016 II. A Žilka Leonard 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2A Okresné kolo
12.1. 2016 IV. B Mikulová Anna 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2B Okresné kolo
december 2015 GĽŠ Zvolen Čestné uznanie Slovenský olympijský výbor
17.12. 2015 II. A, III.E, II.A, IV.D, II.E, II.E, II.B, IV.C, III.A, II.C, III.B, II.C Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Hužvár Peter, Klein Andrej, Magdolen Martin, Marcinek Patrik, Martuš Dominik, Parničan Marko, Resler Jiří, Skučka Lukáš, Slančík Richard, Toporka Benjamín 1. miesto Florbal - chlapci Okresné kolo
16.12. 2015 II. A, III.C, IV.D, II.E, III.D, I.E, I.E, III.C, I.D, IV.B, III.A, II.E, III.E, II.A Danielová Noémi, Fryčová Romana, Hermanová Barbora, Hešková Juliana, Krahulcová Lucia, Lukáčová Denisa, Majerová Nikola, Mravcová Martina, Mühlbergerová Martina, Pekárová Kristína, Podhradská Alexandra, Veselá Radka, Zhou Alica, Žilková Rebeka 1. miesto Volejbal dievčat Okresné kolo
15.12. 2015 III. C, III.B, I.B, IV.C, II.A, III.B, III.E, III.D, III.D, II.B Fašang Matej, Jablonský Michal, Jankovič Richard, Matúš Andrej, Melich Ján, Murgaš Filip, Paučo Viliam, Chabada Tomáš, Puškár Viktor, Slovák Vladislav 3. miesto Futsal - chlapci Krajské kolo
10.12. 2015 II. D, II.C, III.E, III.C, III.D, IV.C, I.D, IV.A Bujalko Branislav, Grofik Marcel, Jarabinský Lukáš, Marcinek Adam, Mojžiš Tomáš, Rojík Dominik, Sekereš Martin, Zupka Matúš 1. miesto Volejbal chlapcov Okresné kolo
8.12. 2015 1. miesto Futsal - chlapci Regionálne kolo
3.12. 2015 3. miesto Basketbal chlapcov Okresné kolo
2.12. 2015 1. miesto Basketbal dievčat Okresné kolo
27.11. 2015 IV. A Miklian Matej 1. miesto SÁROVA BYSTRICA 2015 - súťaž maldých moderátorov - amatérov Celoslovenské kolo
26.11. 2015 III. A Madarász Dominik 6. miesto Zenit - programovanie - kat. A Krajské kolo
26.11. 2015 IV. A Selecký Erik 9. miesto Zenit - programovanie - kat. A Krajské kolo
26.11. 2015 IV. A Šalko Milan 12. miesto Zenit - programovanie - kat. A Krajské kolo
26.11. 2015 II. A Spišiak Michal 9. miesto Zenit - programovanie - kat. B Krajské kolo
26. 11. 2015 IV. A, IV.A, IV.C, II.A Piatriková Lucia, Weissová Simona, Malčeková Viktória, Kadová Dominika 3. miesto Majstrovstvá BBSK v halovom veslovaní BBSK
25.11. 2015 IV. A, IV.B Benhard Marcus, Hrinko Adri8n 6. miesto Zenit - webdizajn Krajské kolo
25.11. 2015 III. A Madarász Dominik 7. miesto Zenit - webdizajn Krajské kolo
25.11. 2015 III. C, III.B, I.B, IV.C, II.A, III.B, III.E, II.B, III.D, II.B Fašang Matej, Jablonský Michal, Jankovič Richard, Matúš Andrej, Melich Ján, Murgaš Filip, Paučo Viliam, Psársky Kristián, Puškár Viktor, Slovák Vladislav 1. miesto Futsal - chlapci Okresné kolo
19. 11. 2015 I.E, II.E, II.E Lukáčová Denisa, Turoková Tereza, Spyriadis Katerina Kleopatra 3. miesto Stolný tenis Obvodné kolo
19. 11. 2015 IV.A, II.C, II.C, II.B Bartalský Boris, Chvojka David, Oravec Lukáš, Valent Ján 1. miesto Stolný tenis Obvodné kolo
8.-11.11. 2015 IV. D Račko Jozef Certifikát Festival vedy a techniky AMAVET 2015, Projekt Vplyv mikrovlnného žiarenia na modelový organizmus Celoslovenské kolo
10. 2015 GĽŠ Čestné uznanie Olympijské festivaly Slovenska 2015 Slovenský olympijský výbor
23.10. 2015 IV. A Miklian Matej 1. miesto SÁROVA BYSTRICA 2015 - súťaž maldých moderátorov - redaktorov Krajské kolo
23.10. 2015 III. A Pazmányová Rebeka 3. miesto SÁROVA BYSTRICA 2015 - súťaž maldých moderátorov - redaktorov Krajské kolo
9.10. 2015 IV. E Jaďuďová Daša Certifikát Festival vedy a techniky AMAVET 2015, Projekt Nesmrteľní pútnici Krajské kolo
9.10.2015 IV. E Kuricová Júlia Certifikát Festival vedy a techniky AMAVET 2015, Projekt Nesmrteľní pútnici Krajské kolo
9.10. 2015 IV. D Račko Jozef 2. miesto Festival vedy a techniky AMAVET 2015, Projekt Vplyv rôznych faktorov na rast a vývin hrachu Krajské kolo
16.- 17. 9. 2015 IV.A, OK.A, IV.A, IV.A, IV.D Lucia Piatriková, Simona Mareková, Boris Bartalský, Matúš Zupka, Andrej Kmeťko 6. miesto Župná kalokagatia Celoslovenské kolo
25. 9. 2015 IV.A, OK.A, IV.A, IV.A, IV.D Lucia Piatriková, Simona Mareková, Boris Bartalský, Matúš Zupka, Andrej Kmeťko 1. miesto Župná kalokagatia Krajské kolo

Školský rok 2014/2015

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
30. 4. 2015 II. E Santoris Adrián 2. miesto Atletika - 800m Krajské
30. 4. 2015 II. E Santoris Adrián 3. miesto Atletika - disk Krajské
30. 4. 2015 IV. A Pavúr Samo 6. miesto Atletika - guľa Krajské
30. 4. 2015 IV. B Kosorín Michal 11. miesto Atletika - 800m Krajské
30. 4. 2015 II. B Slančík Richard 10. miesto Atletika - 800m Krajské
30. 4. 2015 II. B Slančík Richard 4. miesto Atletika - oštep Krajské
30. 4. 2015 II. B Nosáľ Jozef 9. miesto Atletika - guľa Krajské
30. 4. 2015 II. B Nosáľ Jozef 5. miesto Atletika - oštep Krajské
29. 4. 2015 I. A, II.E, IV.A, IV.E, III.D, I.E, III.C, II.A, II.B, IV.D, I.B, OK B Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Jakubík Ivan, Jančovič Matúš, Klein Andrej Marcinek Patrik, Parničan Marko, Resler Jiří, Slančík Richard, Slatinec Lukáš, Toporka Benjamín, Zliechovský Erik 6. miesto Florbal - chlapci Celoslovenské
23. 4. 2015 I. A, II.C, III.B, III.D, II.B, IV.B, IV.B, III.C, I.A, II.E, I.B, IV.C, I.B, II.E, IV.D Dvoran Martin, Fašang Matej, Hulina Andrej, Chabada Adrián, Jablonský Michal, Kosorín Michal, Krnáč Radoslav, Matúš Andrej, Melich Ján, Paučo Viliam, Psarsky Kristián, Schieber Matej, Slovák Vladimír, Strak Martin, Suja Adam 1. miesto Futbal Regionálne
24. 4. 2015 III. A Bartková Daniela, Piatriková Lucia, Plevová Kristína, Weissová Simona 6. miesto Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo veslovaní Celoslovenské
22. 4. 2015 I. A Meliška Matej 5. miesto Olympiáda v ruskom jazyku kat. A2 Celoslovenské
16. 4. 2015 I. A, II.C, III.B, III.D, II.B, IV.B, IV.B, III.C, I.A, II.E, I.B, IV.C, I.B, II.E, IV.D Dvoran Martin, Fašang Matej, Hulina Andrej, Chabada Adrián, Jablonský Michal, Kosorín Michal, Krnáč Radoslav, Matúš Andrej, Melich Ján, Paučo Viliam, Psarsky Kristián, Schieber Matej, Slovák Vladimír, Strak Martin, Suja Adam 1. miesto Futbal Obvodné
X. 2014 - IV. 2015 III. A Bartková Daniela, Piatriková Lucia, Plevová Kristína, Weissová Simona 3. miesto CONCEPT2 LIGA v halovom veslovaní Celoslovenské
27. 3. 2015 IV. A Čonka Filip 1. miesto SOČ - 03 Chémia, potravinárstvo Krajské
27. 3. 2015 IV. A Ondriga Jozef 1. miesto SOČ - 03 Chémia, potravinárstvo Krajské
27. 3. 2015 OK B Šuchma Jaroslav 1. miesto SOČ - 03 Chémia, potravinárstvo Krajské
27. 3. 2015 OK B Vlčko Michal 4. miesto SOČ Krajské
27. 3. 2015 III.E Kuricová Júlia 3. miesto SOČ - 02 Matematika, fyzika Krajské
27. 3. 2015 III.E Jaďuďová Dáša 3. miesto SOČ - 02 Matematika, fyzika Krajské
27. 3. 2015 II.A Koňarík Peter 2. miesto SOČ - 02 Matematika, fyzika Krajské
27. 3. 2015 IV.A Uhliar Martin 2. miesto SOČ - Informatika Krajské
27. 3. 2015 IV.A Bohuš Michal 2. miesto SOČ - Informatika Krajské
27. 3. 2015 IV.D Klembara Filip 2. miesto SOČ - Informatika Krajské
26. 3. 2015 I. A Meliška Matej 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku kat. A1 Krajské
26. 3. 2015 IV. D Viktorová Lucia 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku kat. B1 Krajské
26. 3. 2015 Okt. B Zliechovský Erik 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku kat. B2 Krajské
26. 3. 2015 IV. D Rusenko Miroslav 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku kat. B3 Krajské
25. 3. 2015 IV. B Urbanová Martina 1. miesto Geografická olympiáda, kat. A Krajské
25. 3. 2015 IV. C Šebianová Kristína 3. miesto Geografická olympiáda, kat. A Krajské
25. 3. 2015 III. D Lacko Kristián 4. miesto Geografická olympiáda, kat. A Krajské
25. 3. 2015 IV. C Valovčanová Lucia 1. miesto Geografická olympiáda, kat. CD Krajské
25. 3. 2015 IV. B Švoňavová Katarína 2. miesto Geografická olympiáda, kat. CD Krajské
25. 3. 2015 III. D Bortel Tomáš 1. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské
25. 3. 2015 III. C Deák Adam 5. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské
25. 3. 2015 III. A Gömöry Martin 10. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské
25. 3. 2015 III. B Uhrinová Jana 15. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské
25. 3. 2015 IV. B Urbanová Martina 18. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské
25. 3. 2015 I. B Pacalaj Daniel 21. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské
25. 3. 2015 I. D Rovňan Adam 1. miesto Hviezdoslavov Kubín - poézia Regionálne
25. 3. 2015 I. A Fejt Viliam 3. miesto Hviezdoslavov Kubín - poézia Regionálne
23. 3. 2015 II. B Šuleková Jana 1. miesto Vedomostný kvíz - Drogy, to teda nie krajské
23. 3. 2015 II. B Šišmiš Tomáš 1. miesto Vedomostný kvíz - Drogy, to teda nie krajské
11. 3. 2015 I.D, II.B, I.E , I.D, I.D, II.B, II.C, II.E, III.D, SP A, I.D Kapustová Ivana, Mihaľková Michaela, Kaliská Júlia, Jasová Veronika, Slančíková Katarína, Štefková Eva, Chrenková Viktória, Balážová Viktória, Spyriadis Katerina 3. miesto Basketbal Krajské
10. 3. 2015 IV.B, III.A, IV.B, IV.E Dvořák Jakub, Bartalský Boris, Antalík Adam, Moravčík Dominik 3. miesto Stolný tenis Krajské
5. 3. 2015 II.B, I.E , IV.C, I.C, I.E, I.E, II.D, IV.D, II.C, II.D, I.E, II.B Antalíková Lenka, Bornemiszová Patrícia, Branická Nina, Cúthová Martina, Jančovičová Helena, Kaliská Júlia, Kavčiaková Katarína, Kollárová Monika, Mravcová Martina, Popracová Kristína, Szabóová Simona, Špániková Alena 2. miesto Florbal Krajské
3. 3. 2015 I.A, II.E , I.C, IV.E, III.D, I.E, IV.A, III.C, II.A, II.B, IV.D, OK B Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Toporka Benjamín, Jančovič Matúš, Klein Andrej, Marcinek Patrik, Minh Tuong Tran, Parničan Marko, Resler Jiří, Slančík Richard, Slatinec Lukáš, Zliechovský Erik 1. miesto Florbal Krajské
24. 2. 2015 I.A, II.E , IV.C, IV.E, III.D, I.E, IV.A, III.C, II.A, II.B, IV.D, OK B Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Mojžiš Martin, Jančovič Matúš, Klein Andrej, Marcinek Patrik, Minh Tuong Tran, Parničan Marko, Resler Jiří, Slančík Richard, Slatinec Lukáš, Zliechovský Erik 1. miesto Florbal Regionálne
11. 2. 2015 II.B, I.E , IV.C, I.B, I.B, I.B, I.E, I.E, II.D, IV.D, II.C, I.E, II.B Antalíková Lenka, Bornemiszová Patrícia, Branická Nina, Cúthová Martina, Gánovská Simona, Jančovičová Helena, Kaliská Júlia, Kavčiaková Katarína, Kollárová Monika, Mravcová Martina, Szabóová Simona, Špániková Alena 1. miesto Florbal Regionálne
11. 2. 2015 I. D Bujalko Branislav 2. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2A Krajské
11. 2. 2015 IV. B Drozdíková Mária 2. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2B Krajské
11. 2. 2015 III. B Bujalková Barbora 4. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2C Krajské
10. 2. 2015 KV A Gurková Ivana Bonie 3. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 1B Krajské
10. 2. 2015 III. B Benická Alexandra 9. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B Krajské
10. 2. 2015 IV. B Udvardy Mário 5. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C2 Krajské
6. 2. 2015 II. A Madarász Dominik 8. miesto Zenit - súťaž v programovaní kategória B Celoslovenské
5. 2. 2015 Tercia A Laučíková Katarína 1. miesto geografická olympiáda kategória E Okresné
3. 2. 2015 I.A, II.E , IV.A, III.D, IV.C, III.C, II.A, II.B, IV.D, OK B Dao Trung Ngoc, Gonda Matúš, Jakubík Ivan, Klein Andrej, Mojžiš Martin, Parničan Marko, Resler Jiří, Slančík Richard, Slatinec Lukáš, Zliechovský Erik 1. miesto Florbal Obvodné
3. 2. 2015 II.E, IV.A, I.D, IV.E, I.C, II.E, II.C, II.D, IV.E, III.C, III.A Jančovič Matúš, Barna Kristián, Bujalko Branislav, Caudt Samuel, Grofík Marcel, Jarabinský Lukáš, Marcinek Adam, Mojžiš Tomáš, Moravčík Dominik, Rojík Dominik, Zupka Matúš 2. miesto Volejbal Krajské
15. 1. 2015 IV. B Udvardy Mário 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C2 Okresné
12. 1. 2015 II. A Kancko Tomáš 1. miesto Expert geniality show - Mozgolamy Celoslovenské
12. 1. 2015 I. E Vrbovský Juraj 6. miesto Expert geniality show - Spoločnosť kedysi a dnes Celoslovenské
12. 1. 2015 I. B Pacalaj Daniel 8. miesto Expert geniality show - Spoločnosť kedysi a dnes Celoslovenské
12. 1. 2015 I. B Pacalaj Daniel 13. miesto Expert geniality show - Svetobežník Celoslovenské
12. 1. 2015 I. B Pacalaj Daniel 11. miesto Expert geniality show - Top expert Celoslovenské
18. 12. 2015 I.D, II.B, I.E , I.D, I.D, II.B, II.C, II.E, III.D, SP A, I.D, KV A, II.D, III.D Kapustová Ivana, Mihaľková Michaela, Kaliská Júlia, Jasová Veronika, Slančíková Katarína, Štefková Eva, Chrenková Viktória, Balážová Viktória, Spyriadis Katerina, Žatkuliaková Magdaléna, Popracová Kristína, Obrová Jana 1. miesto Basketbal Obvodné
11. 12. 2014 IV.B, III.A, IV.B, IV.E Dvořák Jakub, Bartalský Boris, Antalík Adam, Moravčík Dominik 1. miesto Stolný tenis Obvodné
3. 12. 2014 II.C, III.D, II.B, III.C, II.E, I.C, IV.C, I.C, II.E, IV.D Fašang Matej, Chabada Adrián, Jablonský Michal, Matúš Andrej, Paučo Viliam, Psársky Kristián, Schieber Matej, Slovák Vladimír, Strak Martin, Suja Adam 2. miesto Futsal Obvodné
28. 11. 2014 III. A Miklian MAtej Cena poroty Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov Celoslovenské
28. 11. 2014 III. A Miklian MAtej 2. miesto Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov Celoslovenské
19. 11. 2014 I. A, II.B Krupa Viktor, MAtuščák Matej 3. miesto Bedminton Krajské
15. 11. 2014 III.D Lodererová Lucia 3. miesto AMAVET, Projekt Svetelné znečistenie Cena dekana PrF UK
15. 11. 2014 III.D Kmeťko Andrej 3. miesto AMAVET, Projekt Svetelné znečistenie Cena dekana PrF UK
24. 10. 2014 III. A Miklian MAtej 1. miesto Sárova Bystrica - súťaž mladých moderátorov Krajské
19. 10. 2014 II. C, I.A Indrová Vanesa, Svetlík Oliver 3. miesto Súťaž v spoločenských tancoch Dance Cup
17. 10. 2014 IV.A Čonka Filip 1. miesto AMAVET, Projekt Grizly - Bezpečnostná autentifikácia Krajské
17. 10. 2014 IV.A Ondriga Jozef 1. miesto AMAVET, Projekt Grizly - Bezpečnostná autentifikácia Krajské
17. 10. 2014 III.D Lodererová Lucia 3. miesto AMAVET, Projekt Svetelné znečistenie Krajské
17. 10. 2014 III.D Kmeťko Andrej 3. miesto AMAVET, Projekt Svetelné znečistenie Krajské
16. 10. 2014 30 študentov školy 1. miesto Plavecká štafeta stredných škôl Zvolenská športová jeseň
8. 10. 2014 IV. B Dvořák Jakub 3. miesto Horehronské hry v atletike - vrh guľou Regionálne
8. 10. 2014 II. E Santoris Adrian 3. miesto Horehronské hry v atletike - 800m Regionálne
8. 10. 2014 IV. A Pavúr Samo 6. miesto Horehronské hry v atletike - vrh guľou Regionálne
8. 10. 2014 IV. C Schieber Maťo 6. miesto Horehronské hry v atletike - 1500m Regionálne
8. 10. 2014 II. B Murgaš Filip 8. miesto Horehronské hry v atletike - 800m Regionálne
2. 10. 2014 Oktáva B Polcová Natália 6. miesto Cezpoľný beh žiakov SŠ Krajské
2. 10. 2014 IV.C, IV.B, II.E Schieber M., Kosorín M., Santoris A. 7. miesto Cezpoľný beh žiakov SŠ - družstvo Krajské
7. - 12. 9. 2014 IV.A Čonka Filip Certifikát AMAVET a MILSET, Expo Sciences Europe 2014 Medzinárodné
7. - 12. 9. 2014 IV.A Ondriga Jozef Certifikát AMAVET a MILSET, Expo Sciences Europe 2014 Medzinárodné
5. 9. 2014 I.C Michalčáková Gabriela 1. miesto Dištančné plávanie s plutvami Celoslovenské

Školský rok 2013/2014

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
3. 6. 2014 I.E Santoris Adrián 2. miesto Atletika - hod diskom krajské
3. 6. 2014 III.B Dvořák Jakub Filip 2. miesto Atletika - vrh guľou krajské
3. 6. 2014 I.B Murgaš Filip 3. miesto Atletika - hod oštepom krajské
28. 5. 2014 družstvo GĽŠ Zvolen 4. miesto vedomostná súťaž k 70. výročiu SNP oblastné
15. 5. 2014 I. D Pastierovič Filip 6. miesto Chemická olympiáda kat. C Krajské
15. 5. 2014 I. B Šišmiš Tomáš 7. miesto Chemická olympiáda kat. C Krajské
15. 5. 2014 I. A Kancko Tomáš 9. miesto Chemická olympiáda kat. C Krajské
13. 5. 2014 II.A Miklian Matej 3. miesto Rétorika - Štúrov Zvolen Regionálne
6. 5. 2014 III.D Viktorová Lucia 5. miesto Olympiáda v ruskom jazyku kat. B1 Celoslovenské
30. 4. 2014 II.A Vozár Jaroslav 6. miesto Pangea - matematická súťaž Celoslovenské
27. 4. 2014 IV.C Valovčan Jaroslav 3. miesto Geografická olympiáda kat. A Celoslovenské
27. 4. 2014 IV.C Valovčan Jaroslav 5. miesto Geografická olympiáda kat. Z Celoslovenské
27. 4. 2014 III.B Sujová Sára úspešný riešiteľ Geografická olympiáda Celoslovenské
27. 4. 2014 III.B Vrbovská Zuzana úspešný riešiteľ Geografická olympiáda Celoslovenské
26. 4. 2014 redakčný kolektív Osobitná cena poroty Štúrovo pero 2013 Stredoškolské časopisy
24. 4. 2014 IV.E, I.C, IV.A, IV.E, I.C, III.C Šmidriak JAkub - kapitán, Indrová Vanesa, Kubica Matúš, Herbrík Andrej, Bilčíková Monika, Guničová Magdaléna 1. miesto Súťaž DPP Územné kolo
24. 4. 2014 III.C, II.E, IV.B, II.D, III.D, I.C Valovčanová Lucia - kapitán, Križanský Martin, Valach Tomáš, Lacko Kristán, Prokajová Dária, Riečanová Katarína 3. miesto Súťaž DPP Územné kolo
23. 4. 2014 družstvo GĽŠ Zvolen ďakovný list súťaž Mladý Európan
4. 2014 I. A Pajerský Martin školský šampión Matematický klokan medzinárodné
13. 4. 2014 IV.C Valovčan Jaroslav 8. miesto Fyzikálna olympiáda Celoštátne
11. 4. 2014 III.C, III.C, III.D Komková, Kristína, Mojžiš Martin, Mališ Daniel 2. miesto Vedomostná súťaž k 70. výročiu SNP Okresné
10. 4. 2014 II.A Piatriková Lucia 5. miesto Chemická olympiáda kat. B Krajské
10. 4. 2014 II.D Cúth Michal 12. miesto Chemická olympiáda kat. B Krajské
8. 4. 2014 I.A Kancko Tomáš 4. - 5. miesto Matematická olympiáda kat. C Krajské
4. 4. 2014 II.D Kmeťko Andrej - Lodererová Lucia 2. miesto Stredoškolská odborná činnosť (fyzika) Krajské
4. 4. 2014 II.B Bujalková Barbora 3. miesto Stredoškolská odborná činnosť (fyzika) Krajské
4. 4. 2014 III.C Guničová Magdaléna – Šebianová Kristína 3. miesto Stredoškolská odborná činnosť (biológia) Krajské
26. 3. 2014 IV.C Valovčan Jaroslav 1. miesto Geografická olympiáda kat. Z Krajské
26. 3. 2014 II.D Bortel Tomáš 3. miesto Geografická olympiáda kat. Z Krajské
26. 3. 2014 II.A Gömöry Martin 6. miesto Geografická olympiáda kat. Z Krajské
26. 3. 2014 IV.C Valovčan Jaroslav 1. miesto Geografická olympiáda kat. A Krajské
26. 3. 2014 II.D Lacko Kristián 3. miesto Geografická olympiáda kat. A Krajské
26. 3. 2014 III.B Vrbovská Zuzana 2. miesto Geografická olympiáda kat. B Krajské
26. 3. 2014 III.B Urbanová Martina 3. miesto Geografická olympiáda kat. B Krajské
26. 3. 2014 III.B Sujová Sára 2. miesto Geografická olympiáda kat. CD Krajské
26. 3. 2014 III.C Šebianová Kristína 4. miesto Geografická olympiáda kat. CD Krajské
26. 3. 2014 III.A Jakubík Ivan 6. miesto Geografická olympiáda kat. CD Krajské
26. 3. 2014 IV.C Drahoň Gabriel 1. miesto Hviezdoslavov Kubín - poézia Regionálne
25. 3. 2014 III.D Viktorová Lucia 1. miesto Olympiáda v ruskom jazyku kat. B1 Krajské
25. 3. 2014 III.C Figurová Erika 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku kat. B3 Krajské
23. 3. 2014 III.E Doubravová Pavlína 1. miesto Latinskoamerické tance do 21 Majstrovstvá Slovenska
14. 3. 2014 IV.E Marcelyová Ivana 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku kat. 2C Krajské
14. 3. 2014 IV.E Výbohová Vanda 3. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku kat. 2B Krajské
17. 3. 2014 I.A, I.B, I.E, II.C, II.D, III.A, III.D, III.E, IV.D, IV.D, IV.D, IV.C Resler Jiří, Slančík Richard, Gonda Matúš, Parničan Marko, Klein Andrej, Tran Minh Tuong, Slatinec Lukáš, Jančovič Matúš, Gaal Erik, Fekiač Frederik, Primus David, Ďurky Ivan 3. miesto Florbal Krajské kolo
13. 3. 2014 I.A, I.E, II.C, II.D, III.A, III.D, III.E, IV.D, IV.C Resler Jiří, Gonda Matúš, Parničan Marko, Klein Andrej, Tran Minh Tuong, Slatinec Lukáš, Jančovič Matúš, Gaal Erik, Ďurky Ivan 1. miesto Florbal Reginálne kolo
6. 3. 2014 I.B, I.E, II.C, III.A, III.C, III.C, III.D, III.E, IV.D, IV.C Slančík Richard, Gonda Matúš, Parničan Marko, Tran Minh Tuong, Szabó Jakub, Mojžiš Matúš, Slatinec Lukáš, Jančovič Matúš, Gaal Erik, Ďurky Ivan 1. miesto Florbal Obvodné kolo
5. 3. 2014 Družstvo dievčat 2. miesto Volejbal Regionálne
26. 2. 2014 I.E, I.C, II.C, III.B, III.B, III.D, III.C, III.C, III.C, III.E, III.E, III.E Almáši Erik, Martin Kuzma, Deák Adam, Kosorín Michal, Dvořák Jakub, Szabó Jakub, Palička Miroslav, Sokolík Matej, Al Ramadan Bassel, Jančovič Matúš, Slovák Samuel 4. miesto Basketbal Krajské kolo
13. 2. 2014 II.B Bujalková Barbora 3. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kat. 2C Krajské kolo
6. 2. 2014 IV.C, II.A, III.B, III.E Spiro Igor, Bartalský Boris, Antalík Adam, Moravčík Dominik 2. miesto Stolný tenis Krajské kolo
5. 2. 2014 IV.C Valovčan Jaroslav 1. miesto Fyzikálna olympiáda, kat. A Krajské kolo
15. 1. 2014 IV.C, II.A, III.B, III.B Spiro Igor, Bartalský Boris, Antalík Adam, Dvořák Jakub 1. miesto Stolný tenis Okresné kolo
10. 1. 2014 III.A Čonka Filip, Kortiš Tomáš 1. miesto Expert - geniality show Celoslovenské kolo
17. 12. 2014 I.E, I.C, II.C, III.B, III.B, III.D, III.C, III.C, III.C, III.E, III.E, III.E Almáši Erik, Martin Kuzma, Deák Adam, Kosorín Michal, Dvořák Jakub, Szabó Jakub, Palička Miroslav, Sokolík Matej, Al Ramadan Bassel, Jančovič Matúš, Slovák Samuel 1. miesto Basketbal Obvodné kolo
5. 12. 2013 III.A Čonka Filip, Kortiš Tomáš 3. miesto Zenit - súťaž v programovaní, kat. webdizajn Krajské kolo
5. 12. 2013 II.A Selecký Erik 3. miesto Zenit - súťaž v programovaní, kat. B Krajské kolo
4. 12. 2013 I.B, I.E, I.E, II.D, III.B, III.D, IV.C, IV.C, IV.C, IV.C Jablonský Michal, Paučo Viliam, Strak Martin, Chabada Adrián, Kosorín Michal, Suja Adam, Borgoň Marek, Hámorník Michal, Lepieš Richard, Šimšík Michal 4. miesto Futsal Krajské kolo
29. 11. 2013 III.C, I.B Schieber Matej, Matuščák Matej 5. miesto Bedminton Krajské kolo
28. 11. 2013 Družstvo dievčat 1. miesto Basketbal Okresné kolo
27. 11. 2013 Družstvo chlapcov 1. miesto Basketbal Okresné kolo
20. 11. 2013 I.B, I.E, I.E, II.C, II.D, III.B, III.D, IV.C, IV.C, IV.C Jablonský Michal, Paučo Viliam, Strak Martin, Rojík Dominik, Chabada Adrián, Krnáč Radoslav, Suja Adam, Borgoň Marek, Hámorník Michal, Šimšík Michal 1. miesto futsal Regionálne kolo
22. 11. 2013 II.A Miklian Matej 1. miesto Sárova Bystrica 2013 Súťaž mladých moderátorov - amatérov Celoštátne kolo
20. 11. 2013 I.D Petáková Veronika 2. miesto Literárny Lučenec 2013 Celoslovenská literárna súťaž
16. 11. 2013 III.A Čonka Filip, Ondriga Jozef Ocenenie za najlepší vedecký projekt Festivale vedy a techniky AMAVET Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou
16. 11. 2013 IV.A Tomáš Laško, Richard Václav účasť a ponuka na spoluprácu s Múzeom pedagogiky v BA Festivale vedy a techniky AMAVET Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou
25. 10. 2013 II.A Miklian Matej 1. miesto Sárova Bystrica Krajská súťaž mladých moderátorov - amatérov Krajské kolo, nominácia do celoštátneho finále
23. 10. 2013 I.B, I.E, I.E, III.B, III.D, IV.C, IV.C, IV.C, IV.C, IV.D Jablonský Michal, Paučo Viliam, Strak Martin, Kosorín Michal, Suja Adam, Borgoň Marek, Hámorník Michal, Lepieš Richard, Šimšík Michal, Grajciar Jaroslav 1. miesto futsal Obvodné kolo
10. 10. 2013 I.C, III.B, III.B, III.B, III.B, III.B, III.B Boďová Natália, Bendíková Jana, Božiková Dominika, Kantorová Gréta, Ostrolucká Zuzana, Urbanová Martina, Vrbovská Zuzana 2. miesto Zumba Krajské kolo
8. 10. 2013 II.A, II.A, II.A, II.A, II.D Piatriková Lucia, Weissová Simona, Štuler Jakub, Zupka Matúš, Kmeťko Andrej 8. miesto Orientačný beh zmiešaných družstiev SŠ Krajské kolo
4. 10. 2013 III.A, III.A Čonka Filip, Ondriga Jozef Úspešný riešiteľ Krajský festival vedy a techniky Krajské kolo
4. 10. 2013 IV.A Václav Richard Úspešný riešiteľ Krajský festival vedy a techniky Krajské kolo
4. 10. 2013 II.B Bujalková Barbora Krajský festival vedy a techniky Krajské kolo
3. 10. 2013 I.B Murgaš Filip 1. miesto - 800m Horehronské hry v atletike Krajské kolo
3. 10. 2013 III.A Schieber Matej 2. miesto - 1500m Horehronské hry v atletike Krajské kolo
3. 10. 2013 III.A Pavúr Samo 3. miesto - vrh guľou Horehronské hry v atletike Krajské kolo
2. 10. 2013 III.C, III.B, I.B Schieber Matej, Kosorín Michal, Slančík Richard 4. miesto Cezpoľný beh žiakov a žiačok SŠ Krajské kolo

Školský rok 2012/2013

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
24. 6. 2013 III.C Valovčan Jaroslav 1. miesto Fyzikálny korešpondenčný seminár Celoštátne kolo
24. 6. 2013 IV.A Macko Vladimír 18. miesto Fyzikálny korešpondenčný seminár Celoštátne kolo
23. 6. 2013 III.E, II.C, III.C, III.E, I.D, I.D Figurová K., Figurová E., Jablončíková J., Šmidriak J., Kmeťko A., Lodererová L. 6. miesto Memoriál MUDr. Harineka Celoštátne kolo
20. 6. 2013 I.B Malčeková Viktória 1. miesto Beh na 1500m Celoštátne kolo
16. 6. 2013 I.D Hofbauerová Veronika 1. miesto 400 m PP Celoštátne kolo
16. 6. 2013 I.D Kmeťko Andrej 2. miesto 100 m RP Celoštátne kolo
15. 6. 2013 I.B Malčeková Viktória 1. miesto Beh na 800 m Celoštátne kolo
6. 6. 2013 I.E Križanský Martin 1. miesto Korešpondenčný seminár z chémie 1. roč. Krajské kolo
5. 6. 2013 II.E Výbohová Vanda Cena Ministerky zdravotníctva SR Výtvarná súťaž "Prečo som na svete rada" Celoštátne kolo
4. 6. 2013 I.B Malčeková Viktória 1. miesto Beh na 1500 m - žiačky SŠ Krajské kolo
30. 5. 2013 III.C Valovčan Jaroslav 2. miesto Fyzikálna olympiáda kat. B Krajské kolo
17. 5. 2013 14 študentov 1. miesto Súťaž "Supertrieda" Krajské kolo
10. 5. 2013 II.E Oremová Kristína 3. miesto Matematická súťaž PANGEA Celoštátne kolo
10. 5. 2013 II.A Lipiansky Filip 4. miesto Matematická súťaž PANGEA Celoštátne kolo
10. 5. 2013 I.A Vozár Jaroslav 5. miesto Matematická súťaž PANGEA Celoštátne kolo
10. 5. 2013 I.A Piatriková Lucia 6. miesto Matematická súťaž PANGEA Celoštátne kolo
9. 5. 2013 I.E Križanský Martin 6. miesto Chemická olympiáda kat. C Krajské kolo
9. 5. 2013 I.D Cúth Michal 7. miesto Chemická olympiáda kat. C Krajské kolo
9. 5. 2013 I.A Piatriková Lucia 11. miesto Chemická olympiáda kat. C Krajské kolo
7. 5. 2013 I.A Miklian Matej 1. miesto Štúrov Zvolen - súťaž v rétorike Regionálne kolo
26. - 28. 4. 2013 III.C Valovčan Jaroslav 3. miesto Geografická olympiáda Celoštátne kolo
26. - 28. 4. 2013 II.C Valovčanová Lucia úspešný riešiteľ Geografická olympiáda kat. B Celoštátne kolo
27. 4. 2013 Školský časopis Untitled úspešný účastník Štúrovo pero - stredoškolské časopisy Celoštátne kolo
26. 4. 2013 III.A Václav Richard 3. miesto SOČ v odbore 02 - Matematika, fyzika Celoštátne kolo
26. 4. 2013 III.A Laško Tomáš 3. miesto SOČ v odbore 02 - Matematika, fyzika Celoštátne kolo
26. 4. 2013 II.C Michalíková Simona 1. miesto Kľúč od pevnosti Pustý hrad
26. 4. 2013 I.A Piatriková Lucia 1. miesto Kľúč od pevnosti Pustý hrad
26. 4. 2013 II.D Murínová Zuzana 1. miesto Kľúč od pevnosti Pustý hrad
26. 4. 2013 III.A Juhaščík Martin 1. miesto Kľúč od pevnosti Pustý hrad
26. 4. 2013 III.A Gábor Radoslav 1. miesto Kľúč od pevnosti Pustý hrad
26. 4. 2013 III.A Oravec Peter 1. miesto Kľúč od pevnosti Pustý hrad
21. 4. 2013 II.E Doubravová Pavlína 1. miesto - starší žiaci Tanečná súťaž Beodance - Beograd Svetová tanečná federácia
20. 4. 2013 II.E Doubravová Pavlína 1. miesto - starší žiaci Tanečná súťaž Open 2013 Srbsko Svetová tanečná federácia
18. 4. 2013 III.A, III.B Laško Tomáš, Václav Richard, Jenčík Martin, Gábor Radoslav, Hakel Michal, Vican Peter 9. - 15. miesto Školská liga halového veslovania Medzinárodná súťaž
9. 4. 2013 III.C Drahoň Gabriel 3. miesto Umelecký prednes poézie Regionálne kolo
12. 4. 2013 Gymnázium Ľ. Štúra účasť súťaž Mladý Európan 2013
12. 4. 2013 III.A Václav Richard a Laško Tomáš 2. miesto Stredoškolská odborná činnosť Krajské kolo
12. 4. 2013 II.A Jozef Ondriga a Filip Čonka 3. miesto Stredoškolská odborná činnosť Krajské kolo
10. - 12. 4. 2013 II.D Krahulcová Rebeka Žilina Model United NAtions 2013, ZAMUN Medzinárodné kolo
10. - 12. 4. 2013 III.A Laško Tomáš Žilina Model United NAtions 2013, ZAMUN Medzinárodné kolo
10. - 12. 4. 2013 III.B Slančík Andrej Žilina Model United NAtions 2013, ZAMUN Medzinárodné kolo
10. - 12. 4. 2013 III.C Gašparová Dagmar Žilina Model United NAtions 2013, ZAMUN Medzinárodné kolo
9. 4. 2013 II.A Čonka Filip Matematická olympiáda, kat. B Krajské kolo
9. 4. 2013 II.E Oremová Kristína Matematická olympiáda, kat. B Krajské kolo
9. 4. 2013 II.B Homolová Martina Matematická olympiáda, kat. B Krajské kolo
9. 4. 2013 II.B Tušimová Lucia Matematická olympiáda, kat. B Krajské kolo
9. 4. 2013 II.A Čonka Filip Matematická olympiáda, kat. C Krajské kolo
1. 4. 2013 II.A Rusnák Pavol Strieborný certifikát Genius Logicus, kat. 01. C Medzinárodné kolo
1. 4. 2013 II.A Rusnák Pavol Master of Sudoku Genius Logicus, kat. 01. C Medzinárodné kolo
1. 4. 2013 II.A Čonka Filip Strieborný certifikát Genius Logicus, kat. 01. C Medzinárodné kolo
1. 4. 2013 II.A Pavúr Samo Bronzový certifikát Genius Logicus, kat. 01. C Medzinárodné kolo
1. 4. 2013 II.A Orosz Miroslav Bronzový certifikát Genius Logicus, kat. 01. C Medzinárodné kolo
1. 4. 2013 I.A Štuller Jakub Bronzový certifikát Genius Logicus, kat. 01. C Medzinárodné kolo
26. 3. 2013 II.B Sujová Sára 1. miesto Geografická olympiáda, kat. B Krajské kolo
26. 3. 2013 II.C Valovčanová Lucia 2. miesto Geografická olympiáda, kat. B Krajské kolo
26. 3. 2013 III.C Valovčan Jaroslav 2. miesto Geografická olympiáda, kat. C, D Krajské kolo
26. 3. 2013 III.C Valovčan Jaroslav 4. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské kolo
26. 3. 2013 I.D Bortel Tomáš 5. miesto Geografická olympiáda, kat. Z Krajské kolo
26. 3. 2013 II.A Jakubík Ivan 7. miesto Geografická olympiáda, kat. C, D Krajské kolo
26. 3. 2013 II.B Vrbovská Zuzana 8. miesto Geografická olympiáda, kat. C, D Krajské kolo
20. - 23. 3. 2013 IV.A Macko Vladimír úspešný riešiteľ Olympiáda v informatike Celoslovenské kolo
21. 3. 2013 Weisová, Záchenská 1. miesto Vedomostný kvíz "Drogy, to teda nie" BBSK
20. 3. 2013 II.D Viktorová Lucia 3. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. B1 Krajské kolo
20. 3. 2013 IV.D Ľuptáková Dominika 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. B2 Krajské kolo
20. 3. 2013 II.C Figurová Erika 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku, kat. B3 Krajské kolo
19. 3. 2013 Družstvo dievčat 3. miesto Basketbal Krajské kolo
17. - 20. 3. 2013 IV.A Macko Vladimír 9. miesto Matematická olympiáda, kat. A Celoštátne kolo
2. 3. 2013 I.C Malčeková Viktória 1. miesto Beh na 1500 m, dorastenky Majstrovstvá SR
20. 2. 2013 Družstvo chlapcov 2. miesto Volejbal Obvodné kolo
19. 2. 2013 Družstvo dievčat 3. miesto Volejbal Obvodné kolo
19. 2. 2013 Družstvo chlapcov 2. miesto Stolný tenis družstiev Krajské kolo
17. 2. 2013 I.C Malčeková Viktória 2. miesto Beh na 800 m, juniorky Majstrovstvá SR
14. 2. 2013 I.B Bujalková Barbora 3. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku kat. 2C Krajské kolo
11. 2. 2013 II.D Krahulcová Rebeka 4. miesto Olympiáda v anglickom jazyku Krajské kolo
9. 2. 2013 IV.A Macko Vladimír 3. miesto Zenit v programovaní Celoštátne kolo
8. 2. 2013 III.C Valovčan Jaroslav 3. - 4. miesto Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kat.A Krajské kolo
22. 1. 2013 IV.A Macko Vladimír 1. miesto Olympiáda v informatike Krajské kolo
16. 1. 2013 II.D Krahulcová Rebeka 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku Obvodné kolo
16. 1. 2013 IV.A Selecký Roman 2. miesto Olympiáda v anglickom jazyku Obvodné kolo
16. 1. 2013 IV.A Macko Vladimír 1. - 2. miesto Matematická olympiáda Krajské kolo
13. - 15. 1. 2013 II.D Krahulcová Rebeka účasť European Youth Parliament of Slovakia Medzinárodné kolo
9. 1. 2013 družstvo chlapcov 2. miesto Basketbal Okresné kolo
12. 12. 2012 družstvo chlapcov 1. miesto Stolný tenis Okresné kolo
6. 12. 2012 IV.A Macko Vladimír 2. miesto Zenit v programovaní Krajské kolo
21. 11. 2012 chlapci 2. miesto Futsal družstiev Obvodné kolo
14. 11. 2012 IV. A Macko Vladimír Pamätný list svätého Gorazda Reprezentácia Slovenska v matematike a informatike Ocenenie ministra školstva
14. 11. 2012 chlapci 2. miesto Florbal Obvodné kolo
31. 10. 2012 GĽŠ Zvolen Najlepšia stredná škola Vyhodnotenie OFDMS Celoslovenské kolo
18. 10. 2012 III. E Tichá Lenka 2. miesto Sárova Bystrica Krajské kolo s nomináciou na celoslovenské kolo
18. 10. 2012 I. A Miklian Matej 2. miesto Sárova Bystrica Krajské kolo s nomináciou na celoslovenské kolo
11. 10. 2012 30 členné družstvo 2. miesto Plavecká štafeta stredných škôl Zvolenská športová jeseň
25. 9. 2012 5 členné družstvo účasť Orientačný beh v teréne Krajské kolo
25. 9. 2012 5 členné družstvo účasť Župná kalokagatia Krajské kolo
september 2012 III. A Macko Vladimír úspešný riešiteľ Matematická olympiáda, kategória A Postup na Stredoeurópsku olympiádu MEMO vo Švajčiarsku

Školský rok 2011/2012

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
júl 2012 III. A Macko Vladimír úspešný riešiteľ Olympiáda v informatike Postup na Stredoeurópsku olympiádu CEOI v Maďarsku
31. 5. 2012 1. - 4. ročník 29 študentov 4. miesto Súťaž SUPERTRIEDA v kategórii SŠ Celoslovenské kolo
29. 5. 2012 I. C Mojžiš Martin 1. miesto Súťaž "Zem je len jedna" - fotopráce Hvezdáreň v Banskej Bystrici
29. 5. 2012 III. E Turčanová Terézia 2. miesto Súťaž "Zem je len jedna" - fotopráce Hvezdáreň v Banskej Bystrici
máj 2012 kolektív GĽŠ A Projekt Čisté vody
10. 5. 2012 I. A Čonka Filip 3. miesto Chemická olympiáda, kategória C Krajské kolo
9. 5. 2012 I. A Valovčan Jaroslav 3. miesto Fyzikálna olympiáda, kategória C Krajské kolo
9. 5. 2012 I. A Čonka Filip 1. miesto Fyzikálna olympiáda, kategória D Krajské kolo
2. 5. 2012 Družstvo chlapcov GĽŠ 3. miesto Futbal SŠ Regionálne kolo
2012 III. A Macko Vladimír 1. miesto Korešpondenčný seminár z informatiky na FIMU v Brne České kolo
27. 4. 2012 Družstvo GĽŠ 1. miesto Kľúč od Zvolenskej pevnosti
20. 4. 2012 II. C Valovčan Jaroslav 9. miesto Geografická olympiáda, kategória B Celoslovenské kolo
20. 4. 2012 IV. B Víglaská Veronika 6. miesto Geografická olympiáda, kategória A Celoslovenské kolo
17. 4. 2012 II. C Valovčan Jaroslav 2. - 3. miesto Matematická olympiáda, kategória B Krajské kolo
17. 4. 2012 I. A Čonka Filip 1. miesto Matematická olympiáda, kategória C Krajské kolo
28.-31.3.2012 III. A Macko Vladimír úspešný riešiteľ Olympiáda v informatike Celoslovenské kolo
30. 3. 2012 II. A Václav Richard 1. miesto SOČ - Matematika, fyzika Krajské kolo
30. 3. 2012 II. A Laško Tomáš 1. miesto SOČ - Matematika, fyzika Krajské kolo
30. 3. 2012 IV.E Stanček Ivan 3. miesto SOČ - Matematika, fyzika Krajské kolo
27. 3. 2012 I. B Homolová Martina 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Krajské kolo
27. 3. 2012 II. C Krkošová Kristína 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Krajské kolo
27. 3. 2012 II. D Rerichová Oľga 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Krajské kolo
27. 3. 2012 III. C Vranová Nikola 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Krajské kolo
27. 3. 2012 III. D Krnáčová Dana 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Krajské kolo
27. 3. 2012 III. D Španová Veronika 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Krajské kolo
27. 3. 2012 IV. C Melišková Monika 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Krajské kolo
27. 3. 2012 IV. D Osvaldová Mária 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Krajské kolo
25.-28.3.2012 III. A Macko Vladimír úspešný riešiteľ Matematická olympiáda, kategória A Celoslovenské kolo
23.-24.3.2012 III. E Oravčok Ondrej 2. miesto Celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre ZŠ a SŠ Celoslovenské kolo
23.-24.3.2012 Perešíni Martin 2. miesto Celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre ZŠ a SŠ Celoslovenské kolo
23. 3. 2012 IV. B Lacková Veronika 2. miesto Olympiáda v ruskom jazyku Krajské kolo
22. 3. 2012 II. C Valovčan Jaroslav 2. miesto Geografická olympiáda, kategória B Krajské kolo
22. 3. 2012 IV. B Víglaská Veronika 2. miesto Geografická olympiáda, kategória A Krajské kolo
22. 3. 2012 IV. F Ferjanc Martin 3. miesto Geografická olympiáda, kategória C, D Krajské kolo
22. 3. 2012 III. B Grniaková Monika 3. miesto Geografická olympiáda, kategória B Krajské kolo
22. 3. 2012 IV. A Stančík Anton 11. miesto Geografická olympiáda, kategória Z Krajské kolo
20.-23.3.2012 IV. F Pavol Krajči Žilina Model united Nations 2012, ZAMUN Medzinárodné kolo
20.-23.3.2012 IV. F Matúš Žiga Žilina Model united Nations 2012, ZAMUN Medzinárodné kolo
20.-23.3.2012 I. D Krahulcová Rebeka Žilina Model united Nations 2012, ZAMUN Medzinárodné kolo
20.-23.3.2012 II. A Laško Tomáš Žilina Model united Nations 2012, ZAMUN Medzinárodné kolo
21. 3. 2012 II. A Juhaščik Martin 1. miesto Vedomostný kvíz žiakov SŠ - protidrogová tem. BBSK, Krajská knižnica
21. 3. 2012 II. A Kubica Matúš 1. miesto Vedomostný kvíz žiakov SŠ - protidrogová tem. BBSK, Krajská knižnica
21. 3. 2012 I. A Ondriga Jozef 1. miesto Biblická olympiáda Okresné, dekanátne kolo
21. 3. 2012 I. B Antalík Adam 1. miesto Biblická olympiáda Okresné, dekanátne kolo
21. 3. 2012 I. C Šebianová Katarína 1. miesto Biblická olympiáda Okresné, dekanátne kolo
20. 3. 2012 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Regionálne kolo
19. 3. 2012 IV. F Hlaváčová Marta 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku, kat. 2B Krajské kolo
29. 2. 2012 III. B Bábeľová Kristína 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 III. B Martinková Katarína 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 II. A Ďurkovicová Dana 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 II. C Miháliková Lucia 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 III. A Konôpková Radka 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 III. D Ľuptáková Dominika 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 II. E Panicová Jana 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 IV. E Kubíková Adela 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 III. D Čermáková Soňa 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 IV. E Vyletelová Eva 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 II. C Zacharová Lucia 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
29. 2. 2012 III. C Ťavodová Katarína 3. miesto Basketbal dievčat Krajské kolo
16. 2. 2012 1. miesto Basketbal dievčat Okresné kolo
16. 2. 2012 II. E Figurová Katarína 3. miesto Biologická olympiáda, kategória B Krajské kolo
16. 2. 2012 II. E Šmidriak Jakub 6. miesto Biologická olympiáda, kategória B Krajské kolo
16. 2. 2012 II. E Herbrík Andrej 12.-13. miesto Biologická olympiáda, kategória B Krajské kolo
15. 2. 2012 3. miesto Volejbal chlapcov SŠ Okresné kolo
14. 2. 2012 1. miesto Volejbal dievčat SŠ Okresné kolo
13. 2. 2012 III. E Turčanová Terézia 6. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B Krajské kolo
13. 2. 2012 IV. D Rovňan Michal 4. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C1 Krajské kolo
9.-11.2. 2012 III. A Macko Vladimír 5. miesto ZENIT v programovaní v kategórii A Celoslovenské kolo
26. 1. 2012 II. C Spíro Igor 1. miesto Stolný tenis chlapcov Okresné kolo
26. 1. 2012 II. C Dürky Ivan 1. miesto Stolný tenis chlapcov Okresné kolo
26. 1. 2012 I. B Antalík Adam 1. miesto Stolný tenis chlapcov Okresné kolo
26. 1. 2012 I. B Dvořák Jakub 1. miesto Stolný tenis chlapcov Okresné kolo
17. 1. 2012 III. A Macko Vladimír 1. miesto Matematická olympiáda, kategória A Krajské kolo
8. 12. 2011 II. E Murgaš Martin - TOP Expert 12. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
8. 12. 2011 I. A Kortiš Tomáš - TOP Expert 85. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
8. 12. 2011 II. E Šmidriak jakub - EXPERT Tajomstvá prírody 8. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
8. 12. 2011 III. F Marčiš Peter - EXPERT Tajomstvá prírody 8. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
8. 12. 2011 II. E Murgaš Martin - EXPERT Tajomstvá prírody 27. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
8. 12. 2011 I. A Uhliar Martin - EXPERT Tajomstvá prírody 39. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
8. 12. 2011 II. E Murgaš Martin - EXPERT Dejiny a spoločnosť 18. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
8. 12. 2011 I. A Čonka Filip - EXPERT Bity a bajty 11. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
8. 12. 2011 I. A Kortiš Tomáš - EXPERT Bity a bajty 18. miesto EXPERT geniality show Celoslovenské kolo
1. 12. 2011 III. A Macko Vladimír 1. miesto ZENIT v programovaní v kategórii A Krajské kolo
1. 12. 2011 III. A Vican Pavol 3. miesto ZENIT v programovaní v kategórii A Krajské kolo
priebežne III. A Macko Vladimír 5. miesto Korešpondenčný seminár z fyziky Celoslovenské kolo
priebežne III. E Oravčok Ondrej 1. - 3. miesto Korešpondenčný seminár z chémie Krajské kolo
priebežne III. E Oťapková Alžbeta 1. - 3. miesto Korešpondenčný seminár z chémie Krajské kolo
november 2011 IV. B Sloboda Adam bronzové pásmo výtvarná súťaž "Bohúňova paleta 2011" - fotografia medzinárodné kolo
11.11. 2011 IV. E Vyletelová Eva 60% Súťaž pre študentov GENERÁCIA EURO Národná banka Slovenska
7. 11. 2011 IV. D Dolniak Ján 53% Súťaž pre študentov GENERÁCIA EURO Národná banka Slovenska
4.-6.11.2011 IV. F Pavol Krajči Bratislava Model United Nations 2011, BratMUN Medzinárodné kolo
4.-6.11.2011 IV. F Matúš Žiga Bratislava Model United Nations 2011, BratMUN Medzinárodné kolo
november 2011 GLS 3 družstvo 8. miesto Celoslovenská súťaž z fyziky Celoslovenské kolo
15. 10. 2011 III. E Turčanová Terézia čestné uznanie Literárny Zvolen 2011 - celoštátna súťaž autorov v literárnej tvorbe Celoslovenské kolo
19.-23.6.2011 II. E Kolibíková Lenka 1. miesto Hokejbal žien Majstrovstvá sveta 2011

Školský rok 2010/2011

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
2010/2011 IV. E Baldovská Simona 3. miesto Kováčova Bystrica - umelecký prednes poézie III. Kat. Krajské kolo
2010/2011 IV. E Baldovská Simona 1. miesto Súťaž v umeleckom prednese poézie Regionálne kolo
2010/2011 IV. D Čépeová Veronika 1. miesto Súťaž v umeleckom prednese prózy Regionálne kolo
2010/2011 II. E Turčanová Terézia 3. miesto Olympiáda v anglickom jazyku kategória 2A Krajské kolo
2010/2011 IV. B Macková Zuzana 10. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku kategória 2B Krajské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 1. miesto Matematická olympiáda, kategória A Krajské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 7. miesto Matematická olympiáda, kategória A Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 7. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Selecký Roman 7. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Kyseľ Michal 7. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 II. E Turčanová Terézia 7. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Gömöryová Kristína 7. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 IV. A Strhársky Martin 13. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 IV. A Krčmáriková Zuzana 13. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 IV. A Sonta Filip 13. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 III. B Sloboda Adam 13. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 III. A Lupták Maroš 13. miesto Náboj 2011 - matematická súťaž družstiev - juniori Celoslovenské kolo
2010/2011 IV. D Kapustová 14. - 15. miesto Biologická olympiáda, kategória A Krajské kolo
2010/2011 III. F Hrčka Miroslav 1. miesto Geografická olympiáda, kategória A Krajské kolo
2010/2011 III. F Hrčka Miroslav 9. miesto Geografická olympiáda, kategória A Celoslovenské kolo
2010/2011 IV. D Donoval Ivan 1. miesto Geografická olympiáda, kategória B Krajské kolo
2010/2011 IV. D Donoval Ivan 7. miesto Geografická olympiáda, kategória B Celoslovenské kolo
2010/2011 IV. D Nemčoková Katarína 3. miesto Geografická olympiáda, kategória C a D Krajské kolo
2010/2011 I. C Valovčan Jaroslav 1. miesto Geografická olympiáda, kategória Z Krajské kolo
2010/2011 I. C Valovčan Jaroslav 6. miesto Geografická olympiáda, kategória Z Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 2. miesto SOČ - odbor 02 - Matematika Krajské kolo
2010/2011 III. D Jablončík František 2. miesto SOČ - odbor 03 - Chémia, potravinárstvo Krajské kolo
2010/2011 III. D Toběrný Andrej 2. miesto SOČ - odbor 03 - Chémia, potravinárstvo Krajské kolo
2010/2011 II. A Selecký Roman 1. miesto Biblická olympiáda Dekanátne kolo
2010/2011 II. A Vican Pavol 1. miesto Biblická olympiáda Dekanátne kolo
2010/2011 I. C Valovčan Jaroslav 1. miesto Biblická olympiáda Dekanátne kolo
2010/2011 I. A Lauč Tomáš 1. miesto Biblická olympiáda Dekanátne kolo
2010/2011 I. A Lauč Tomáš 4. miesto Biblická olympiáda Krajské kolo
2010/2011 1. miesto Volejbal dievčat Obvodné kolo
2010/2011 2. miesto Volejbal dievčat Regionálne kolo
2010/2011 3. miesto Volejbal chlapcov Obvodné kolo
2010/2011 III. E Hazuchová Lucia 6. miesto Beh oslobodenia Zvolena - 34. ročník
2010/2011 IV. C Juhaščíková Nika 19. miesto Beh oslobodenia Zvolena - 34. ročník
2010/2011 I. D Hraško Matúš 3. miesto Ľadový hokej - súťaž družstiev Slovensko
2010/2011 II. A Mančák Filip 3. miesto Ľadový hokej - súťaž družstiev Slovensko
2010/2011 II. C Ernst Erik 3. miesto Ľadový hokej - súťaž družstiev Slovensko
2010/2011 III. C Mucha Dávid 3. miesto Ľadový hokej - súťaž družstiev Slovensko
2010/2011 I. D Klonga Adam 3. miesto Ľadový hokej - súťaž družstiev Slovensko
2010/2011 II. C Sep Martin 3. miesto Ľadový hokej - súťaž družstiev Slovensko
2010/2011 I. D Primus Dávid 3. miesto Ľadový hokej - súťaž družstiev Slovensko
2010/2011 I. D Koch Matej 3. miesto Ľadový hokej - súťaž družstiev Slovensko
2010/2011 GĽŠ Certifikát Edukačná kampaň MOST (Mesiac o srdcových témach)
2010/2011 II. E Oravčok Ondrej 1. miesto Súťaž v stavbe a programovaní robotov Celoslovenské kolo
2010/2011 IV. C Zápotocký Martin 6. miesto Taktik Výzva 2011 - 4. ročník Medzinárodné kolo
2010/2011 IV. D Zboran Jakub 12. miesto Taktik Výzva 2011 - 4. ročník Medzinárodné kolo
2010/2011 IV. C Kondač Jaroslav 18. miesto Taktik Výzva 2011 - 4. ročník Medzinárodné kolo
2010/2011 III. B Sloboda Adam 18. miesto Taktik Výzva 2011 - 3. ročník Medzinárodné kolo
2010/2011 II. E Turčanová Terézia ocenenie Literárna súťaž J. Braneckého Celoslovenské kolo
2010/2011 III. F Výbohová Miroslava bez umiestnenia Literárna súťaž Škultétyho Rečňovanky vlastná tvorba Celoslovenské kolo
2010/2011 III. F Krajci Pavol 1. miesto Literárna súťaž Sárova Bystrica Krajské kolo
2010/2011 II. E Turčanová Terézia 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku kategória 2A Obvodné kolo
2010/2011 IV. B Sečíková Ina 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku kategória 2B Obvodné kolo
2010/2011 IV. B Macková Zuzana 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku kategória 2B Obvodné kolo
2010/2011 IV. A Švábenský Waldemar 6. miesto ZENIT v programovaní, kategória A Krajské kolo
2010/2011 IV. A Krupa Slavomír 14. miesto ZENIT v programovaní, kategória A Krajské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 1. miesto ZENIT v programovaní, kategória B Krajské kolo
2010/2011 II. A Gömöryová Kristína 5. miesto ZENIT v programovaní, kategória B Krajské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 1. miesto ZENIT v programovaní, kategória B Krajské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 6. miesto ZENIT v programovaní, kategória B Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 5. miesto Náboj FKS - juniori 2010 Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Kyseľ Michal 5. miesto Náboj FKS - juniori 2010 Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Selecký Roman 5. miesto Náboj FKS -juniori 2010 Celoslovenské kolo
2010/2011 II. A Macko Vladimír 3. miesto Korešpondenčný seminár - Fyzika FKS Celoslovenské kolo
2010/2011 IV. C-D Zímová, Kapustová 14. - 15. miesto Biologická olympiáda kat. A Krajské kolo

Školský rok 2009/2010

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
2009/2010 I. E Vidríková Dejana 1. miesto Súťaž v rétorike Regionálne kolo
2009/2010 III. B Lizoňová Denisa 3. miesto Umelecký prednes poézie Regionálne kolo
2009/2010 III. C Miroslav Uhliar 25. miesto Korešpondenčný seminár z MAT - MAKS Celoštátne kolo
2009/2010 III. C Miroslav Uhliar 6. miesto Korešpondenčný seminár z MAT - MAKS Krajské kolo
2009/2010 I. E Dajana Vidríková 1. miesto Súťaž v rétorike Regionálne kolo
2009/2010 III. B Denisa Lizoňová 3. miesto Umelecký prednes poézie Medzinárodné kolo
2009/2010 IV. F Hobza Ľubomír 3. miesto Taktik Výzva 2010 - 4. ročník Medzinárodné kolo
2009/2010 III. D Zboran Jakub 8. miesto Taktik Výzva 2010 - 3. ročník Medzinárodné kolo
2009/2010 III. C Zápotocký Martin 2. miesto Taktik Výzva 2010 - 3. ročník Medzinárodné kolo
2009/2010 III. C Kondač Jaroslav 1. miesto Taktik Výzva 2010 - 3. ročník Medzinárodné kolo
2009/2010 II. E Hazuchová Lucia 2. miesto Atletika - štafetový beh 4x100 m Krajské kolo
2009/2010 III. B Vajová Anna 2. miesto Atletika - štafetový beh 4x100 m Krajské kolo
2009/2010 III. B Bitalová Jana 2. miesto Atletika - štafetový beh 4x100 m Krajské kolo
2009/2010 III. C Juhaščíková Nika 2. miesto Atletika - štafetový beh 4x100 m Krajské kolo
2009/2010 III. C Juhaščíková Nika 2. miesto Atletika - skok do výšky Krajské kolo
2009/2010 III. B Bitalová Jana 3. miesto Atletika - beh na 1500 m Krajské kolo
2009/2010 I. E Turčanová Terézia Ocenená práca Literárny Kežmarok Celoštátne kolo
2009/2010 IV. B Kouřilová Silvia 3. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 IV. B Bešinová Bibiana 3. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 I. C Polovinčáková Denisa 3. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 I. C Ťavodová Katarína 3. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 I. C Hudecová Andrea 3. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 I. C Kalauzová Nikola 3. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 III. E Hrčková Katarína 2. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 III. E Búliková Janka 2. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 I. B Lapínová Trézia 2. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 I. E Oťapková Alžbeta 2. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 I. B Kubíková Dominika 2. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 I. B Martinková Katarína 2. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 IV. E Paľková Veronika 1. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 II. F Moťovská Martina 1. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 III. D Bartošová Martina 1. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 III. C Jeleňová Bibiana 1. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 III. C Brestičová Dajana 1. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 III. B Lizoňová Denisa 1. miesto Družstvo prvej pomoci Regionálne kolo
2009/2010 III. A Krčmáriková Zuzana 8. miesto Košický matboj - družstvá Celoštátne kolo
2009/2010 III. A Sonta Filip 8. miesto Košický matboj - družstvá Celoštátne kolo
2009/2010 III. A Strhársky Martin 8. miesto Košický matboj - družstvá Celoštátne kolo
2009/2010 I. A Macko Vladimír 8. miesto Košický matboj - družstvá Celoštátne kolo
2009/2010 I. A Vican Pavol 1. - 3. miesto Korešpondenčný seminár z chémie Celoštátne kolo
2009/2010 I. E Nociar Matej 1. - 3. miesto Korešpondenčný seminár z chémie Celoštátne kolo
2009/2010 I. E Oravčok Ondrej 1. - 3. miesto Korešpondenčný seminár z chémie Celoštátne kolo
2009/2010 I. A Macko Vladimír 1. miesto Fyzikálna olympiáda, kategória D Krajské kolo
2009/2010 I. A Macko Vladimír 2.-4. miesto Matematická olympiáda, kategória C Krajské kolo
2009/2010 I. A Gömöryová Kristína 9.-10. miesto Matematická olympiáda, kategória C Krajské kolo
2009/2010 I. E Turčanová Terézia 12.-14. miesto Matematická olympiáda, kategória C Krajské kolo
2009/2010 II. A Lupták Maroš 7.-8. miesto Matematický klokan Celoštátne kolo
2009/2010 I. B Barbora Beňová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 II. B Katarína Nikšičová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 II. B Jana Sýkorová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 II. B Katarína Hešková 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 II. D Mária Mydliarová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 II. D Radka Bertanvá 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 II. D Ivana Futáková 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 II. D Romana Krnáčová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 II. E Lucia Hazuchová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 III. B Jana Bitalová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 III. B Anna Kucejová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 III. C Nikola Juhaščíková 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 III. C Bibiana Jelenová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 III. E Jana Lovásová 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 IV. C Beata Tureková 1. miesto Futbal - dievčatá Regionálne kolo
2009/2010 III. E Baldovská Simona 2. miesto Sládkovičova Radvaň 2010 - umelecký prednes prózy Krajské kolo
2009/2010 III. C Juhaščíková Nika 1. miesto Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti
2009/2010 III. B Vajová Anna 1. miesto Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti
2009/2010 III. B Bitalová Jana 1. miesto Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti
2009/2010 III. A Hošman Jakub 1. miesto Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti
2009/2010 III. A Bambura Lukáš 1. miesto Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti
2009/2010 III. A Balko Martin 1. miesto Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti
2009/2010 II. E Hazuchová Lucia 1. miesto Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti
2009/2010 II. D Kouřil Ján 1. miesto Stredoveký deň, Kľúč od Zvolenskej pevnosti
2009/2010 časopis ÚSTAV Ľudovíta Štúra Cena Televízie Markíza 2. stupňa Štúrovo pero 2009
2009/2010 III. C Jeleňová Bibiana účasť Vitajte v našom regióne 2010 Celoštátne kolo
2009/2010 III. C Zúbriková Martina účasť Vitajte v našom regióne 2010 Celoštátne kolo
2009/2010 III. C Tovačovská Lucia účasť Vitajte v našom regióne 2010 Celoštátne kolo
2009/2010 III. C Juhaščíková Nika účasť Vitajte v našom regióne 2010 Celoštátne kolo
2009/2010 III. E Baldovská Simona 1. miesto Umelecký prednes prózy Regionálne kolo
2009/2010 III. E Malysová Justína 2. miesto Umelecký prednes poézie Regionálne kolo
2009/2010 II. E Slivka Tomáš 3. miesto SOČ, odbor 02 - MAT, FYZ, INFORMATIKA Krajské kolo
2009/2010 II. D Štefánik Boris 1. miesto SOČ, odbor 03 - CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO Krajské kolo
2009/2010 II. D Jablončík František 1. miesto SOČ, odbor 03 - CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO Krajské kolo
2009/2010 II. D Toběrný Andrej 1. miesto SOČ, odbor 03 - CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO Krajské kolo
2009/2010 IV. D Kováč Miroslav 1. miesto Geografická olympiáda, kategória B Krajské kolo
2009/2010 IV. B Vričanová Monika 4. miesto Geografická olympiáda, kategória A Krajské kolo
2009/2010 II. B Sýkorová Jana 3. miesto Geografická olympiáda, kategória A Krajské kolo
2009/2010 IV. F Hobza Ľubomír úspešný riešiteľ,4. m. Geografická olympiáda, kategória A Celoštátne kolo
2009/2010 IV. F Hobza Ľubomír 1. miesto Geografická olympiáda, kategória A Krajské kolo
2009/2010 IV. F Moravčíková Patrícia 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 IV. D Kuviková Katarína 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 IV. C Tomková Martina 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 IV. C Nociarová Magdaléna 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 IV. B Pekárová Zuzana 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 III. D Musilová Zuzana 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 III. C Trnavská Lucia 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 II. D Osvaldová Mária 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 II. C Melišková Monika 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 I. C Vranová Nikola 1. miesto Volejbal - dievčatá Celoštátne kolo
2009/2010 I. E Turčanová Terézia Čestné uzananie Literárny Zvolen 2010 - poézia
2009/2010 3. miesto Volejbal - chlapci Okresné kolo
2009/2010 III. E Baldovská Simona Laureát súťaže Kováčova Bystrica - umelecký prednes prózy Krajské kolo
2009/2010 III. E Baldovská Simona 1. miesto Kováčova Bystrica - umelecký prednes prózy Krajské kolo
2009/2010 IV. B Paľková Ivana 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku,kategória 2C Krajské kolo
2009/2010 II. C Gogola Július Biblická olympiáda
2009/2010 II. B Šuleková Mária Biblická olympiáda
2009/2010 I. B Lukáč Ladislav Biblická olympiáda
2009/2010 I. A Selecký Roman 1. miesto Biblická olympiáda Okresné kolo
2009/2010 IV. A Ukrop Martin úspešný riešiteľ Matematická olympiáda Celoštátne kolo
2009/2010 IV. A Ukrop Martin 4. miesto Matematická olympiáda Krajské kolo
2009/2010 I. E Turčanová Terézia Čestné uzananie Literárna súťaž Smiechochvenie 2009, vlastná tvorba
2009/2010 III. E Lovásová Jana 1. miesto Stolný tenis žiačok SŠ Krajské kolo
2009/2010 IV. F Popundová Barbora 1. miesto, 7. m. Stolný tenis žiačok SŠ Krajské kolo, CK
2009/2010 IV. F Löfflerová Martina 1. miesto, 7. m. Stolný tenis žiačok SŠ Krajské kolo, CK
2009/2010 IV. E Šulajová Lucia 1. miesto, 7. m. Stolný tenis žiačok SŠ Krajské kolo, CK
2009/2010 III. C Kondač Jaroslav 8. miesto Súťaž Expert geniality show Celoštátne kolo
2009/2010 I. A Macko Vladimír 2. miesto Korešpondenčný matematický seminár Celoštátne kolo
2009/2010 I. E Turčanová Terézia 7. miesto Korešpondenčný matematický seminár Celoštátne kolo
2009/2010 II. E Oppová Lenka 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2A Obvodné kolo
2009/2010 IV. A Ukrop Martin 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B Obvodné kolo
2009/2010 IV. F Nedeliaková Štefánia 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C2 Obvodné kolo
2009/2010 IV. F Nedeliaková Štefánia 3. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C2 Krajské kolo
2009/2010 II. A Svoreň Martin 3. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kagória 2A Obvodné kolo
2009/2010 IV. E Fekiačová Jarmila 3. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku, kagória 2B Obvodné kolo
2009/2010 IV. A Ukrop Martin 9. miesto ZENIT v programovaní, kategória A Celoštátne kolo
2009/2010 II. A Lupták Maroš 11. miesto ZENIT v programovaní, kategória B Celoštátne kolo
2009/2010 IV. D Švoňavová Terézia účasť Súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov o Cenu Scientia Pro Futuro Celoštátne kolo
2009/2010 III. A Barniak Adam 5. miesto Šach - stredoškolské majstrovstvá Krajské kolo
2009/2010 II. A Chlebničan Peter 8. miesto Šach - stredoškolské majstrovstvá Krajské kolo

Školský rok 2008/2009

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
2008/2009 4. A Sluka Peter 1. miesto fyzikálna olympiáda kategórie A krajské kolo
2008/2009 4. A Sluka Peter 8. miesto fyzikálna súťaž družstiev NÁBOJ celoslovenské kolo
2008/2009 4. A Sluka Peter 3. miesto matematická súťaž družstiev NÁBOJ medzinárodné kolo
2008/2009 4. A Sluka Peter 2. miesto matematická olympiáda kategórie A, postup do celoslovenského kola krajské kolo
2008/2009 4. A Sluka Peter 4. miesto, zvláštne ocenenie a diplom fyzikálna olympiáda kategórie A za najnovátorskejšie riešenie praktickej úlohy v celoštátnom kole
2008/2009 4. A Chomut Miroslav 8. miesto fyzikálna súťaž družstiev NÁBOJ celoslovenské kolo
2008/2009 4. A Chomut Miroslav 3. miesto matematická súťaž družstiev NÁBOJ medzinárodné kolo
2008/2009 4. A Lenčo Milan 3. miesto matematická súťaž družstiev NÁBOJ medzinárodné kolo
2008/2009 4. A Račko Michal 3. miesto matematická súťaž družstiev NÁBOJ medzinárodné kolo
2008/2009 4. C Ježovičová Eva 2. miesto Štúrovo pero - Novinárske príspevky celoslovenské kolo
2008/2009 4. C Vitovská Eva 3. miesto biologickej olympiády kategórie A krajské kolo
2008/2009 4. C Vitovská Eva 2. miesto súťažný odbor Biológia krajské kolo SOČ
2008/2009 4. C Zubajová Veronika 1. miesto umelecký prednes poézie IV. kategória regionálnej súťaže
2008/2009 4. C Zubajová Veronika 2. miesto súťažný odbor Biológia krajské kolo SOČ
2008/2009 4. C Zubajová Veronika úspešný riešiteľ žiackych projektov projekt Brána vedy otvorená súťaž škôl regiónu
2008/2009 4. C Vitovská Eva
2008/2009 4. C Smutný Stanislav
2008/2009 3.D Švoňavová Terézia
2008/2009 4. B Hrúziková Renáta Cena Televízie Markíza III. stupňa Štúrovo pero Súťaž stredoškolských časopisov
2008/2009 4. C Ježovičová Eva
2008/2009 4. E Chandogová Ivana
2008/2009 4.F Kocúrová Lujza
2008/2009 3.A Ukrop Martin Cena Televízie Markíza III. stupňa Štúrovo pero Súťaž stredoškolských časopisov
2008/2009 3.A Žiaková Zuzana
2008/2009 4. C Smutný Stanislav 1. miesto súťažný odbor Chémia a potravinárstvo krajské kolo SOČ
2008/2009 4. C Smutný Stanislav 2. miesto SOČ - odbor Chémia a potravinárstvo celoslovenské kolo
2008/2009 4. E Ilavská Anna 1. miesto vo francúzskom jazyku kategórie 2. C krajské kolo olympiády
2008/2009 4. E Ilavská Anna 1. miesto vo francúzskom jazyku kat. 2. C celoštátne kolo olympiády
2008/2009 4. E Ilavská Anna postup na celoslovenské kolo Olympiáda ľudských práv krajské kolo
2008/2009 4.E Fekiačová Eva 1. miesto olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2. B krajské kolo
2008/2009 4.A Naňová Radka 2. miesto v stolnom tenise krajské kolo
2008/2009 4.A Naňová Radka 5. miesto v stolnom tenise celoslovenské kolo
2008/2009 4.B Čížková Katarína 2. miesto v stolnom tenise krajské kolo
2008/2009 4.B Čížková Katarína 5. miesto v stolnom tenise celoslovenské kolo
2008/2009 4.B Hrúziková Renáta 3. miesto v basketbale krajské kolo
2008/2009 4.B Marienčíková Zuzana 2. miesto vo volejbale krajské kolo
2008/2009 4.C Zajac Tomáš 5. miesto v atletike krajské kolo
2008/2009 4.C Zajac Tomáš 6. miesto v hode guľou a oštepom krajské kolo
2008/2009 4.E Babicová Jana 1. miesto súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK územné kolo
2008/2009 4.E Babicová Jana 8. miesto Družstiev prevej pomoci celoslovenské kolo
2008/2009 4.E Hrčková Lucia 1. miesto súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK územné kolo
2008/2009 4.E Hrčková Lucia 8. miesto Družstiev prevej pomoci celoslovenské kolo
2008/2009 4.E Cibulková Jana 1. miesto súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK územné kolo
2008/2009 4.E Cibulková Jana 8. miesto Družstiev prevej pomoci celoslovenské kolo
2008/2009 4.F Beňová Veronika 3. miesto súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK územné kolo
2008/2009 4.F Beňová Veronika 8. miesto Družstiev prevej pomoci celoslovenské kolo
2008/2009 4.F Kmeťová Ingrid 3. miesto súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK územné kolo
2008/2009 4.F Kmeťová Ingrid 8. miesto Družstiev prevej pomoci celoslovenské kolo
2008/2009 4.F Slováková Oľga 3. miesto súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK územné kolo
2008/2009 1. F Hlaváčová Marta 2. miesto olympiády vo francúzskom jazyku krajské kolo
2008/2009 2. E Baldovská Simona 3. miesto interpretácia prózy, II. kategória literárna súťaž Kováčova Bystrica
2008/2009 3.A Ukrop Martin 1. miesto fyzikálnej olympiády kategórie B krajské kolo
2008/2009 3.A Ukrop Martin 2. miesto súťaže ZENIT v programovaní, kategória A krajské kolo
2008/2009 3.A Ukrop Martin 11. miesto súťaže ZENIT v programovaní, kategória A celoslovenské kolo
2008/2009 3.A Ukrop Martin 4. miesto matematickej olympiády kategórie A krajské kolo
2008/2009 3.A Ukrop Martin účasť matematickej olympiády kategórie A postup do celoslovenského kola
2008/2009 3.A Ukrop Martin 3. miesto družstiev NÁBOJ, medzištátna súťaž CZ-SK matematická súťaž
2008/2009 3.D Švoňavová Terézia 1. miesto SOČ súťažný odbor Chémia a potravinárstvo krajské kolo
2008/2009 3.F Hobza Ľubomír 1. miesto geografickej olympiády kategórie A krajské kolo
2008/2009 3.F Hobza Ľubomír úspešný riešiteľ geografickej olympiády celoslovenské kolo
2008/2009 3.E Šulajová Lucia 2. miesto v stolnom tenise krajské kolo
2008/2009 3.F Popundová Barbora 2. miesto v stolnom tenise krajské kolo
2008/2009 2. A Bambura Lukáš 1. miesto Vedomostný historický test - Kľúč od Zvolenskej pevnosti športová súťaž
2008/2009 1.F Moťovská Martina, Lizoňová Denisa, Paľková Veronika 1. miesto súťaže DPPM SČK územné kolo
2008/2009 Brestičová Dajana, Jeleňová Bibiána, Kondáč Jaroslav, Bartošová Martina, Bulíková Jana, Hrčková Katarína 2. miesto DPPM SČK územné kolo
2008/2009 Sekáčová Žaneta, Kouřilová Silvia, Bešinová Bibiána 3. miesto DPPM SČK územné kolo
2008/2009 1. E Hazuchová Lucia 3. miesto majstrovstvá kraja SŠ v atletike v behu na 200 m
2008/2009 2. B Bitalová Jana 3. miesto majstrovstvá kraja SŠ v atletike v behu na 800 m
2008/2009 2. B Vajová Anna 2. miesto majstrovstvá kraja SŠ v atletike v behu na 200 m
2008/2009 2. B Vajová Anna 3. miesto majstrovstvá kraja SŠ v atletike v behu na 100 m
2008/2009 2. C Juhaščíková Nikola 2. miesto majstrovstvá kraja SŠ v atletike v hode oštepom
2008/2009 Spolu 2. miesto majstrovstvá kraja SŠ v atletike švedska štafeta 4x100m
2008/2009 2. C Zimová Marína 1. miesto hlasovanie o logo trička školy školské kolo

Školský rok 2007/2008

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
2007/2008 1.E, 1.E, 3.F Jeřábek Maroš, Kyseľ Martin, Škriniarová Linda Účasť vo finále národného kola SSWP Národné kolo projektov SSWP Celoslovenské kolo
2007/2008 3.E
3.F
3.F
2.B
4.E
4.A
Babicová Jana
Beňová Veronika
Kmeťová Ingrid
Kouřilová Silvia
Komorová Veronika
Krnáčová Eva
8. miesto XVI. ročník Memoriálu MUDr. Harineka dobrovoľných zdravotníkov Celoslovenské kolo
2007/2008 1.C

1.B

1.B
Juhaščíková Nika

Bitalová Jana

Vajová Anna
1. miesto
3. miesto
2. miesto
3. iesto
2. miesto
2. miesto
Hod oštepom
Skok do výšky
Hod oštepom
Skok do diaľky
Beh na 100m
Beh na 400m
Krajské majstrovstvá stredných škôl
2007/2008 3.E Hamáry Tomáš 2. miesto Šachový turnaj Open Podpoľanie Otvorený turnaj
2007/2008 3.A Stračina Peter 2. miesto Súťaž v rétorike - Štúrov Zvolen 2008 Regionálne kolo
2007/2008 3.A Stračina Peter 2. miesto Súťaž v rétorike - Štúrov Zvolen 2008 Regionálne kolo
2007/2008 3.E Fekiačová Eva 1. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku - kat. 2B Krajské kolo
2007/2008 2.B Haberová Nina 1. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku - kat. 2A Krajské kolo
2007/2008 3.E Ilavská Anna 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku kat. 2C Krajské kolo
2007/2008 2.A Ukrop Martin 7. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku Krajské kolo
2007/2008 2.A Ukrop Martin 1. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku Okresné kolo
2007/2008 3.A Chrzán Martin, Lenčo Milan Užší výber Súťaž mladých vedcov EUCYS - informatika Finále slovenského kola
2007/2008 2.A Ukrop Martin 1. miesto Matematická olympiáda - kat. B Krajské kolo
2007/2008 2.A Konôpková Zlatica 3. miesto Matematická olympiáda - kat. 2B Krajské kolo
2007/2008 Škola Dievčatá 2. miesto Volejbal Krajské kolo
2007/2008 Družstvo P. Sluka, M. Račko, M. Chrenko, A. Olšiaková, J. Jaďuď 13. miesto Náboj - riešenie úloh z MAT Celoslovenské kolo
2007/2008 Družstvo M. Ukrop, M. Kníže, Z. Konôpková, M. Strhársky, F. Sonta 13. miesto Náboj - riešenie úloh z MAT Celoslovenské kolo
2007/2008 3.A Sluka Peter 4. - 5. miesto a úspešný riešiteľ Matematická olympiáda - kat. A Krajské kolo
2007/2008 2.A Ukrop MArtin 10. miesto Matematická olympiáda - kat. A Krajské kolo
2007/2008 2.A Stassel Michal 2. miesto Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 2B Krajské kolo
2007/2008 2.A Ukrop Martin 5. miesto Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 2A Krajské kolo
2007/2008 2.A Stassel Michal 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 2B Okresné kolo
2007/2008 2.A Ukrop Martin 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 2A Okresné kolo
2007/2008 3.A Chrzán Martin, Lenčo Milan 1. miesto SOČ - informatika Krajské kolo
2007/2008 4.D Krokoš Andrej 3. miesto SOČ - dejepis Krajské kolo
2007/2008 3.A Kosturák Patrik, Stračina Peter 4. miesto SOČ - filozofia Krajské kolo
2007/2008 2.F Hobza Ľubomír 2. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
2007/2008 3.C Pavlíková Jana 3. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
2007/2008 3.A Sluka Peter 4. miesto Fyzikálna olympiáda - kat. A Krajské kolo
2007/2008 2.A Ukrop Martin 6. miesto Zenit v programovaní - kat. B Celoslovenské kolo
2007/2008 1.D Nemčoková Katarína,
Schmidtová Barbora,
Šalgová Ivana
3. miesto Biblická olympiáda Okresné kolo
2007/2008 4. roč Olšiaková Anna,
Lennerová Dana,
Molnárová Kristína
1. miesto Mladé obzory Regionálne kolo
2007/2008 4.A Marko Richard 2. miesto Zenit v programovaní - kat. A Krajské kolo
2007/2008 2.A Ukrop Martin 1. miesto Zenit v programovaní - kat. B Krajské kolo
2007/2008 4.A Olšiaková Anna 15. miesto Olympiáda ľudských práv Krajské kolo

Školský rok 2006/2007

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
2006/2007 2.A Sluka Peter 3. miesto Matematická olympiáda - kat. B Krajské kolo
2006/2007 1.A Ukrop Martin 1. miesto Matematická olympiáda - kat. C Krajské kolo
2006/2007 1.C Drugdová Jana 6. miesto Matematická olympiáda - kat. C Krajské kolo
2006/2007 2.A Sluka Peter 7. miesto Fyzikálna olympiáda - kat. A Celoslovenské kolo
2006/2007 1.A Ukrop Martin 1. miesto Fyzikálna olympiáda - kat. D Krajské kolo
2006/2007 2.A Sluka Peter 1. miesto Fyzikálna olympiáda - kat. C Krajské kolo
2006/2007 2.A Sluka Peter 2. miesto Fyzikálna olympiáda - kat. A Krajské kolo
2006/2007 4.F Procházka Juraj 1. miesto Geografická olympiáda A Celoslovenské kolo
2006/2007 3.D Krokoš Andrej 3. miesto Geografická olympiáda A Celoslovenské kolo
2006/2007 2.C Pavlíková Jana 2. miesto Geografická olympiáda - kat. A Krajské kolo
2006/2007 2.A Chrzán Martin 3. miesto Zenit v programovaní - kat. B Krajské kolo
2006/2007 3.A Jaďuď Ján 2. miesto Junior Internet web Celoslovenské kolo
2006/2007 4.A Paučula Pavol užší výber Písanie esejí "English Essay Competition" Celoslovenské kolo
2006/2007 3.B Štulrajterová Terézia 3. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku Krajské kolo
2006/2007 4.F Stančeková Júlia 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku Krajské kolo
2006/2007 3.A Pálka Radoslav účasť Dejepisná súťaž Eustory Celoslovenské kolo
2006/2007 4.C Maliník Lukáš
Paulíny Peter
účasť Medzinárodná súťaž o NATO Krajské kolo
2006/2007 1.B
2.B
2.B
Deufrainsová Žofia
Adamcová Adriana
Paprčková Aneta
1. miesto Biblická olympiáda Okresné kolo
2006/2007 3.D Hudec Ján 1. miesto SOČ Mikroprocesorová VT Celoslovenské kolo
2006/2007 3.D Hudec Ján 1. miesto SOČ Mikroprocesorová VT Krajské kolo
2006/2007 2.A Chomút Michal
Račko Michal
4. miesto SOČ Tvorba učebných pomôcok Krajské kolo
2006/2007 3.A
3.F
Kodrík Milan
Lennerová Dana
3. miesto SOČ Ochrana a tvorba ŽP Krajské kolo
2006/2007 4.A Ďuriš Peter laureát Kováčova Bystrica - vlastná tvorba Celoslovenské kolo
2006/2007 Škola Dievčatá účasť Súťaž Družstiev prvej pomoci Celoslovenské kolo
2006/2007 Škola Dievčatá 2. miesto Súťaž Druľstiev prvej pomoci Krajské kolo
2006/2007 3.B
2.B
1.F
Číľková Andrea
Číľková Katarína
Lofflerová Martina
3. miesto Stolný tenis Krajské kolo
2006/2007 Škola Dievčatá 3. miesto Volejbal Krajské kolo
2006/2007 Škola Dievčatá 3. miesto Basketbal Krajské kolo
2006/2007 Škola Chlapci 3. miesto Basketbal Krajské kolo
2006/2007 3.D Konôpka 3. miesto Beh na 400m a 1500m Krajské kolo

Školský rok 2005/2006

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
2005/2006 3.D Sluka Peter 1. miesto Matematická olympiáda - kat. C Krajské kolo
2005/2006 1.A Sluka Peter 1. miesto Fyzikálna olympiáda - kat. D Krajské kolo
2005/2006 4.A Ukrop Jakub 3. miesto Fyzikálna olympiáda - kat. A Krajské kolo
2005/2006 1.A Hanzlíková Zuzana Úspešný rieąiteµ Fyzikálna olympiáda - kat. D Krajské kolo
2005/2006 1.A Račko Michal Úspešný riešiteľ Fyzikálna olympiáda - kat. D Krajské kolo
2005/2006 1.A Ukrop Martin 1. miesto Olympiáda v anglickom jayzku - kat. 2A Okresné kolo
2005/2006 1.A Chrenko Matej Úspešný riešiteľ Fyzikálna olympiáda - kat. D Krajské kolo
2005/2006 2.A Marko Richard Úspešný riešiteľ Olympiáda v programovaní - kat. B Celoslovenské kolo
2005/2006 2.A Marko Richard 2. miesto Olympiáda v programovaní - kat. B Krajské kolo
2005/2006 4.F Bobáľová Veronika Úspeľný riešiteľ Biologická olympiáda Medzinárodné kolo
2005/2006 4.F Bobáľová Veronika 8. miesto Biologická olympiáda Celoslovenské kolo
2005/2006 4.F Bobáľová Veronika 3. miesto Biologická olympiáda Krajské kolo
2005/2006 1.A Hanzlíková Zuzana 6. miesto Chemická olympiáda Krajské kolo
2005/2006 3.F Procházka Juraj 3. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
2005/2006 4.D Nemec Peter Úspešný riešiteľ SOČ - geografia Celoslovenské kolo
2005/2006 4.F Berdisová Veronika užší výber Písanie esejí "English Essay Competition" Celoslovenské kolo
2005/2006 4.C Lopušníková Janka 3. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku Krajské kolo
2005/2006 4.F Stančeková Júlia 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku Krajské kolo
2005/2006 4.D Nemec Peter účasť Dejepisná súťaž Eustory Celoslovenské kolo
2005/2006 4.D Gallová Eva účasť Olympiáda ľudských práv Celoslovenské kolo
2005/2006 1.B
2.B
Defrainsová Žofia
Smutná Zuzana
3. miesto Biblická olympiáda Krajské kolo
2005/2006 4.D Nemec Peter 2. miesto Kováčova Bystrica - poézia Celoslovenské kolo
2005/2006 2.B
1.B
1.A
1.B
Číľková Andrea
Číľková Katarína
Naňová Radka
Axmanová Arleta
5. miesto Stolný tenis Majstrovstvá Slovenska
2005/2006 Škola Dievčatá 2. miesto Volejbal Krajské kolo
2005/2006 4.B
4.B
4.C
Dekrétová Gréta
Filkor Ján
Rajčok Matúš
8. miesto Súťaž zdravotníckych hliadok Celoslovenské kolo

Školský rok 2004/2005

Termín Trieda Priezvisko Meno Umiestnenie Súťaž Kolo
2004/2005 3.A Ukrop Jakub 8. miesto Matematická olympiáda Krajské kolo
2004/2005 3.A Ukrop Jakub 4. miesto Fyzikálna olympiáda Krajské kolo
2004/2005 1.A Chrenko Matej 5. miesto Fyzikálna olympiáda Krajské kolo
2004/2005 2.B Sliacka Iveta 3. miesto Biologická olympiáda Krajské kolo
2004/2005 4.D Chudý Radoslav 6. miesto Geografická olympiáda Celoslovenské kolo
2004/2005 4.D Chudý Radoslav 1. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
2004/2005 3.D Nemec Peter účasť Geografická olympiáda Celoslovenské kolo
2004/2005 3.D Nemec Peter 2. miesto Geografická olympiáda Krajské kolo
2004/2005 1.B Štulrajterová Terézia 3. miesto Olympiáda v nemeckom jazyku Krajské kolo
2004/2005 4.F Fedorová Petra 3. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku - kat. C Krajské kolo
2004/2005 4.F Klementová Ela 2. miesto Olympiáda vo francúzskom jazyku - kat.D Krajské kolo
2004/2005 3.D
4.C
Nemec Peter
Zachar Tomáą
8. miesto Dejepisná súťaž Eustory Celoslovenské kolo
2004/2005 1.E
1.E
1.B
Sabadková Dana
Cúttová Miroslava
Smutná Zuzana
2. miesto Biblická olympiáda Krajské kolo
2004/2005 2.F Procházka Juraj 1. miesto Atletika Krajské kolo
2004/2005 2.B
4.A
3.E
Gertliová Lucia
Loffler Róbert
Bartošová Zuzana
1. miesto
1. miesto
5. miesto
Biblická olympiáda Krajské kolo
2004/2005 Škola Dievčatá 2. miesto Volejbal Krajské kolo
2004/2005 Škola Chlapci 2. miesto Volejbal Krajské kolo
2004/2005 Škola Dievčatá 3. miesto Hádzaná Krajské kolo

Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028