Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
05.06.2018

Projekt Envirovzdelávanie mladých

Študenti II.C a II.D triedy sa 4.6.2018 zúčastnili vzdelávania na tému Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku. Vzdelávanie sa realizovalo pod záštitou Nadácie Ekopolis.

Súčasťou vzdelávania bola prednáška MUDr. Juraja Mesíka spojená s diskusiou, workshop študentov pod vedením facilitátorov a prezentácia návrhov na zlepšenie prostredia v našej škole. Tieto budú zapracované do plánu školy, ktorý by sa mal postupne realizovať. Súťažné návrhy sa stanú podkladom pre získanie finančnej odmeny z Nadácie Ekopolis.

RNDr. Hobzová, Mgr. Bónová


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028