Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
28.05.2018

MDD v GĽŠ

Starší študenti GĽŠ aj v tomto školskom roku pripravili pre primánov a sekundánov akciu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Boli to rôzne súťaže, kvízy a športové aktivity, v ktorých si najmladší študenti školy mohli zašantiť a poriadne sa zabaviť. Napríklad hádali, čo je schované v krabici, vyskúšali si kresliť naslepo, dokonca sa snažili popraskať balóny, v ktorých bola schovaná sladká odmena.

Za prípravu celej akcie a za skvelé nápady ďakujeme: A. Dao, B. Bažíkovej, H. Pham, J. Holíkovej, K. Ruttkayovej, T. Kantorovej, R. Hlaváčovej a M. Palajovi, ktorý celú akciu fotil. Je milé, že starší študenti myslia na svojich mladších spolužiakov, urobili si čas a vymysleli pre nich výborný program.

V mene celého organizačného tímu ďakujeme prímanom aj sekundánom za spoluprácu a skvelé nasadenie. Pevne veríme, že si svoj deň užili.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028