Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
23.05.2018

Rozlúčka maturantov

18. mája 2018 sme sa v átriu školy slávnostne rozlúčili s našimi maturantmi. Prvá vyučovacia hodina bola zároveň ich poslednou, ktorú zažili v školských laviciach.

Triedni učitelia rozdali vysvedčenia a po fotografovaní s tablami sa v átriu začala samotná slávnosť, na ktorej odzneli príhovory riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej, zástupkyne Rady rodičovských združení p. Lenky Malovcovej a príhovor žiakov. Boli ocenené osobnosti jednotlivých tried - Ľuboslav Halama IV.A, Lukáš Kamenský IV.B, Adela Palovičová IV.C, Adam Miloslav Rovňan IV.D a Andrea Škvareninová zo IV.E. Zároveň boli ocenení ďalší žiaci štvrtého ročníka za výborný prospech a pozoruhodné výsledky, ktoré dosiahli v predmetových olympiádach a iných súťažiach.

Osobnosťou roka 2018 sa stal Lukáš Kamenský, Cenu riaditeľky školy získala Andrea Škvareninová. Obaja pripevnili tabuľky so svojimi podpismi na Stĺp cti vo vestibule školy. Slávnosť spríjemnil literárno-hudobný program žiakov z nižších ročníkov.

Na záver sa maturanti so školou rozlúčili svojím symbolickým záverečným zvonením.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028