Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.05.2018

Erasmus+ z Nemecka a Talianska v našom gymnáziu

Minulý týždeň strávili hostia z Nemecka a Talianska u nás vo Zvolene v rámci projektu Erasmus+ týždeň plný zážitkov, zbierali nové skúsenosti, spoznali Slovensko, nadviazali nové priateľstvá a získali vedomosti z oblasti chémie.

Hosťom z nemeckej školy z mesta Weilmünster a z talianskej školy z mesta Tarent ukázalo 14 žiakov Gymnázia Ľ. Štúra Zvolen, Banskú Bystricu, Bojnice, Vysoké Tatry a kúpeľné mestá Kováčovú a Sliač.

Nakoľko tento projekt je zameraný na zvýšenie gramotnosti v prírodných vedách, najmä na chémiu, účastníci projektu odoberali vzorky vody na každom navštívenom mieste a robili jej rozbor. Aby si prácu s vodou vyskúšal každý žiak, na jednotlivých miestach robila rozbor vždy iná štvorica žiakov. Hodnoty meraní boli zapísané do tabuľky, aby sa dali porovnať.

Cieľom krátkodobého výmenného pobytu žiakov na Slovensku bolo predstaviť v rámci projektovej skupiny svoju krajinu, mesto a školu. Počas prezentácií v nemeckom a anglickom jazyku žiaci demonštrovali aj výsledky svojich meraní rozboru vody. Slovenská skupina predstavila výsledky meraní vzorky vody z Hrona, nemecká z rieky Weil a talianska skupina z mora.

Ďalšie stretnutie do projektu zapojených žiakov sa uskutoční na jeseň v Taliansku. Dovtedy však budú musieť žiaci lepšie spoznať pramene, o ktorých pripravia prezentácie s výsledkami merania rozboru vody.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028