Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
03.05.2018

Literárna súťaž SLOVO 2017

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana už tretíkrát organizovalo pre základné a stredné školy celoslovenskú literárnu súťaž v love slov SLOVO 2017. V tomto ročníku súťažiaci prispieval svojimi prácami na tému Čo hýbe (mojím) svetom.

V 5. kategórii, ktorá bola určená pre stredoškolákov píšucich prózu, sa Monika Brusáková z III.B stala víťazkou. Jej poviedka s názvom Ružové oblaky bola uverejnená v Literárnom zborníku víťazov tejto súťaže. Tvorbu mladých autorov hodnotila verejnosť a odborná komisia zložená z redaktorov vydavateľstva a odborníkov z oblasti literatúry. Tento rok ju tvorili Peter Juščák, Peter Karpinský a Erik Ondrejička. Cenu pre víťaza si Monika prebrala 26. apríla 2018 v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

Z jej úspechu sa úprimne tešíme a srdečne jej blahoželáme!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028