Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
25.04.2018

Štúrov Zvolen

Poslaním súťaže Štúrov Zvolen je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Tieto všetky atribúty v sebe ukrýva nielen súťaž, ale aj štúdium v našom gymnáziu. Preto už od prímy študentov podporujeme v aktivitách so slovom – písaným či hovoreným.

24. apríla 2018 sa v Centre voľného času Domino vo Zvolene uskutočnilo okresné kolo XXXII. ročníka súťaže Štúrov Zvolen. V I. kategórii nás reprezentovala primánka Michaela Lisá a v II. kategórii sekundánka Laura Bakšová, ktorá obsadila III. miesto a postúpila do regionálneho kola súťaže. Laure srdečne blahoželáme a obidvom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu Gymnázia Ľ. Štúra.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028