Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.04.2018

Olympiáda v SJL

„Nadovšetko miluj rodný jazyk, svoju reč. Je zamat a je meč. Nevhodný dotyk nech ju nepokazí.“

Toľko obrazotvornosti, koľko nám umožňuje náš jazyk, to je sila, ktorú neprehluší ani najväčšia sila moderných čias. Nie každý človek dokáže majstrovsky a originálne narábať s jazykom. Nie každý človek má cit pre správne používanie jazyka v komunikácii. Nie každý človek vie z mágie slova vylúpnuť podstatu, presne a výstižne pomenovať akýkoľvek pojem reálneho a abstraktného sveta. Transformovať, tvoriť, hľadať, porovnávať, to všetko sa vyžaduje od súťažiacich, ktorí sa zapájajú do olympiády v slovenskom jazyku a literatúre.

Po víťazstve v krajskom kole a postupe do 10. ročníka celoštátneho kola o skutočnosti, že vie narábať so slovami, má cit pre jazyk, presvedčil obidve poroty aj v písomnej, aj v ústnej časti olympiády študent IV.B triedy Lukáš Kamenský. Zvíťazil v A kategórii podobne ako pred dvomi rokmi v B kategórii. Dosiahol v písomnej aj ústnej časti najvyššie bodové skóre zo všetkých účastníkov celoštátneho kola. Bolo potešujúce vidieť ho na stupni víťazov so zlatou medailou na krku.

Lukáš, tešíme sa spolu s Tebou, že si v silnej konkurencii uspel a dokázal, že zvolenské gymnázium má v príprave a vzdelávaní študentov na Slovensku dobrý zvuk. Ďakujeme za reprezentáciu školy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028