Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
04.04.2018

Frankofónny seminár eTwinning v Poitiers

V dňoch 23.-25. marca 2018 sa vo francúzskom meste Poitiers konal frankofónny seminár eTwinning.

Zhruba 40 učiteľov z rôznych európskych krajín sa stretlo za účelom spoznania a používania programu eTwinning vo vyučovaní. Témou seminára bolo Kulinárske dedičstvo.

Počas 3 dní spoločných aktivít sa účastníci seminára oboznámili s platformou eTwinning, jej významom a praktickým využití vo vyučovaní. Hlavným cieľom bolo nájsť si nové partnerstvá pre ďalšiu spoluprácu na rôznych projektoch. Keďže rokovacím jazykom bola francúzština, našu školu zastupovala Mgr. Čutorová Soňa. V spolupráci s ďalšími tromi kolegyňami z Nemecka, Nórska a Poľska sa podieľala na vytvorení dvojmesačného projektu s témou Byť mladý v Európe.

Projekt bol vytvorený a následne schválený dvomi národnými agentúrami. V priebehu mesiacov máj a jún budú naši študenti 2. ročníka spoločne s rovesníkmi z Nemecka, Nórska a Poľska aktívne pracovať na prezentácii a výmene svojich názorov. Cieľom projektu je nájsť spoločné a odlišné prvky v 4 oblastiach týkajúcich sa záujmov mladých ľudí. Všetci študenti budú komunikovať vo francúzskom jazyku. Veríme, že táto skúsenosť bude inšpiráciou pri tvorbe ďalších projektov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028