Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
02.03.2018

Vedecké dielne onkológia SAV

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny sa každoročne konajú v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV (ÚEO SAV) Vedecké dielne onkológia (VDO). Sú to popularizačno-náučné semináre v gymnáziách na celom území Slovenska, ktoré sa konajú v časovom rozpätí od 4. februára (Svetový deň boja proti rakovine) do 7. marca (Deň výskumu rakoviny).

Vedecké dielne majú v našej škole už dlhoročnú tradíciu. Vždy sme veľmi radi, že sa s nami mladí vedci podelia o svoje poznatky, informujú nás o pokrokoch a výskume v prevencii a liečbe onkologických ochorení, ale aj o svojej vedeckej práci.

Cieľovou skupinou sú najmä študenti, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na vysokých školách a VDO ich môžu motivovať k štúdiu prírodných vied či medicíny. Prístupnou formou prezentácií, videoklipov a besied mladí vedci informujú o cieľoch a výsledkoch výskumu rakoviny na Slovensku i vo svete.

U nás sme v rámci VDO 2018 privítali pána Ing. Romana Bohoviča, PhD., odborného pracovníka VŠ, Mgr. Jána Roška, odborného pracovníka VŠ, interného doktoranda a pani MVDr. Katarínu Gerčákovú, odbornú pracovníčku VŠ, internú doktorandku. Všetci menovaní sú pracovníkmi Ústavu experimentálnej onkológie SAV.

Tohtoročná téma prednášky bola Prevencia a liečba nádorov. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa so vznikom najčastejších druhov rakoviny, ich biologickým vývinom v počiatočnom štádiu a so zdravým životným štýlom a stravovacími návykmi, ktoré sú najdôležitejšou časťou prevencie proti vzniku tejto choroby.

VDO 2018 boli z nášho pohľadu veľmi profesionálne a zaujímavé. Je úžasné, keď sa môžu študenti stretnúť s ľuďmi zapálenými pre svoju prácu.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028