Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.02.2018

Beseda s kanadskou lektorkou

Dňa 1.februára 2018 našu školu už po druhýkrát navštívila lektorka z Kanady pani Susanna Bíro. Téma jej prednášky bola „Kanada - krajina, ktorú chcem spoznať.“

Študentov štvrtého ročníka vo svojej prezentácii oboznámila s reáliami Kanady, poukázala na miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Venovala sa aj vysoko aktuálnym témam ako napríklad, multikulturalizmus a riešenie otázky imigrácie z pohľadu kanadských úradov. Študentov prednáška zaujala a podľa ich vlastného vyjadrenia sa o tejto krajine dozvedeli to, čo by bolo pre nich z iných zdrojov len ťažko dostupné.

Besedu zorganizovala Mgr.Janette Mrižová


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028