Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.12.2017

Vianočné posedenie zdravotníkov

Dňa 18. 12. 2017 sa 35 zdravotníkov našej školy rozhodlo zorganizovať vianočné posedenie, na ktoré boli pozvaní aj bývalí žiaci našej školy, teda aj bývalí členovia zdravotníckeho a onkologického krúžku. Pozvanie prijali Jakub Šmidriak, Veronika Kánová a Tomáš Šišmiš.

Vďaka zanieteným členkám Adrianke Kuchárikovej, Lucke Krahulcovej, Marianke Fekiačovej a Romanke Klavcovej sa naše posedenie nezaobišlo bez vianočného punču plného ovocia.

Ostatní zdravotníci prispeli vlastnou tvorbou alebo vianočným pečivom od starých mám, ktoré podporilo vianočnú atmosféru. Nechýbalo ani vzájomné obdarúvanie sa darčekmi. Keďže máme medzi sebou aj talentovaných umelcov, bolo postarané aj o kultúrny program.

Naši milí hostia nám porozprávali o svojich začiatkoch pôsobenia v zdravotníckom krúžku, ktorý ich sčasti naviedol na ich životnú cestu. V plodnej diskusii nás oboznámili s ich vysokoškolským životom a cennými skúsenosťami nadobudnutými počas doterajšieho štúdia. Mnohí pokračujú v šírení myšlienky o dôležitosti záchrany života v spolupráci s rôznymi organizáciami či vysokými školami a určite sa s niektorými stretneme pri realizácií rôznych projektov aj na našej škole.

Veríme, že sa naše vianočné posedenie stane tradíciou zdravotníckeho krúžku a naďalej sa naši bývalí študenti budú radi vracať medzi našich záchranárov, prinášať im nové poznatky, motivovať ich v ich ďalšom rozvoji v oblasti poskytovania prvej pomoci.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028