Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.12.2017

Návšteva z Litvy

V období od 27. novembra do 1. decembra 2017 prebiehala na našej škole v rámci schváleného projektu Erasmus+ s názvom Prenosná vodná elektráreň návšteva litovských pedagógov z mesta Kaunas, pretože koordinátorom projektu je naše gymnázium.

V projekte, ktorý je zameraný na prepojenie fyzikálnych zákonov s každodenným životom, si žiaci overia svoje vedomosti z fyziky, zdokonalia manuálne zručnosti pri zhotovení malej vodnej elektrárne a vytvoria fyzikálnu príručku, ktorá bude obsahovať fyzikálne zákony s ich históriou, demonštračnými pokusmi, vzťahmi, formuláciami a príkladmi z praxe. Počas nadnárodného stretnutia sa obe školy dohodli na presných postupoch práce, čiastkových úlohách a žiackych výstupoch. Hostia z Litvy sa stretli aj so žiakmi zapojenými do projektu a odovzdali im vianočné pozdravy od ich projektových partnerov.

Okrem pracovnej časti sme našim hosťom ukázali krásy Zvolena, Banskej Bystrice a hlavného mesta Bratislavy. V marci 2018 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra uskutoční projektové stretnutie žiakov z Litvy a v júni vycestuje skupina našich žiakov do tejto partnerskej krajiny projektu.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028