Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.12.2017

Najaktívnešia stredná škola na Slovensku

Najvyššie ocenenie pre Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene získalo Pohár prezidenta Slovenského olympijského výboru pre najlepšiu strednú školu na Slovensku, ktorá sa svojimi športovými aktivitami zapojila do OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV SLOVENSKA (OFS).

Túto cenu prišiel škole odovzdať osobne prezident Slovenského olympijského výboru pán Anton Siekel práve na Mikuláša – 6. decembra 2017. Spolu s Antonom Siekelom prišli ďalší vzácni hostia – čestný prezident Slovenského zväzu judo a predseda správnej rady Nadácie SOV, predseda štábu Olympijských festivalov Slovenska pán Anton Javorka a viceprezident Slovenského olympijského výboru pre mládež pán Vladimír Miller spolu s našimi najúspešnejšími olympionikmi: Matejom Tóthom, Elenou Kaliskou a Janou Gerekovou–Daubnerovou.

Myšlienka realizácie projektu Slovenského olympijského výboru – OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA (OFS) sa zrodila v roku 2007 počas záverečnej časti príprav na Hry XXIX. olympiády v Pekingu a jej hlavným cieľom bolo zdôrazniť význam športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže.

Gymnázium Ľudovíta Štúra sa do projektu zapojilo od jeho samotného počiatku. Už v roku 2010 sa stalo najúspešnejšou strednou školou v Banskobystrickom kraji. V roku 2011 získalo za realizáciu športových aktivít v rámci OFS 3. miesto na Slovensku. A teraz v jubilejnom X. ročníku projektu OFS získalo najvyššie ocenenie za najaktívnejšiu strednú školu v rámci Slovenska. Gymnázium v tomto školskom roku realizovalo jubilejný X. ročník svojej Gymnaziády – malej školskej olympiády, a okrem množstva iných športových aktivít získalo aj cenné umiestnenia v kolektívnych športoch na majstrovstvách Slovenska Gaudeamus 2017 v basketbale a volejbale dievčat, a chlapci sa stali majstrami Slovenska vo florbale.

Poďakovanie patrí všetkým učiteľom telesnej výchovy, ktorí už desať rokov pripravujú Gymnaziádu v rámci OFS a pripravujú študentov na úspešnú reprezentáciu školy.

Súčasne škola svojpomocne realizovala výstavbu outdoorového ihriska na školskom ihrisku, ktoré bolo slávnostne otvorené práve za účasti vzácnych hostí zo Slovenského olympijského výboru. Pozvaní olympionici v rámci plánovanej besedy odpovedali na zvedavé otázky študentov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028