Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
03.12.2017

Olympiáda v anglickom jazyku

V dňoch 28. 11. a 30. 11. 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A, 2A, 2B a 2C2. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:


v kategórii 1A:
1. miesto: Ďurica Andrej SE A
2. miesto: Ivanová Zoja SE A
3. miesto: Bakšová Laura SE A,

v kategórii 2A:
1. miesto: Uhaľová Tereza II.D
2. miesto: Matuška Norbert II.C
3. miesto: Bielik Boris II.D,

v kategórii 2B:
1.miesto: Roman Maroš IV.E
2. miesto: Kloc Jakub IV.B
3.miesto: Rovňan Adam IV.D,

v kategórii 2C2
1. miesto: Cimmerman Michal IV.A
2. miesto: Nguyen Roland III.B
3. miesto: Štefko Adam III.A.

K dosiahnutým úspechom všetkým srdečne blahoželáme!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028