Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.11.2017

Novembrové maky

V piatok 10. 11. 2017 vyvrcholilo podujatie Novembrové maky, ktorého zmyslom je vysvetliť a priblížiť žiakom význam 1. svetovej vojny pre vznik nášho štátu a aj školy. Inšpiráciou pre názov podujatia bol kvet červeného maku, ktorý sa stal v mnohých krajinách sveta symbolom spomienky, symbolom prejavu úcty a poďakovania obetiam vojny. Škola nachvíľu ožila autentickým programom o tejto významnej historickej udalosti.

Červené maky dominovali pri výzdobe vestibulu našej školy už po druhýkrát. Plagáty, diela bývalého študenta A. Vangu, ktoré emotívne znázorňujú pôvod symbolu červeného maku, sugestívne ohlasovali piatkový program. Mgr. I. Gajdošíková po roku opäť priblížila 1. svetovú vojnu v slovenskej literatúre žiakom prvého ročníka hudobno-slovným pásmom a obrazovým dokumentom. Mgr. J. Hameršmídová oživila a sprístupnila majstrovské diela svetovej literatúry s témou veľkej vojny v štyroch dramatizovaných ukážkach pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. PhDr. I. Veselá pripravila veľkú obrazovú prezentáciu o Československých légiách. V programoch spolu účinkovalo bezmála 50 žiakov. Iní sa v rámci hodín UKL Mgr. A. Samolejovej a krúžku Umenie tvoriť Mgr. V. Plankenbüchlerovej podieľali na výzdobe vestibulu, výrobe červených makov pre každého žiaka a učiteľa a na príprave kulís na dramatizáciu literárnych diel.

Podujatie bude pod vedením Ing. S. Kružliakovej pokračovať aj o rok, keď 11. 11. 2018 o 11. hodine a 11. minúte uplynie 100 rokov od podpísania mierovej dohody, ktorá bola medzníkovou udalosťou pre náš národ. Pripomenieme si osobnosti a dejateľov, ktorí stáli pri zrode 1. ČSR.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028