Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
01.11.2017

Odkrývanie tajomstva slovníkov

V rámci posledného dňa tohtoročných Štúrových dní, 27. októbra 2017, najmladší študenti nášho gymnázia, primáni a sekundáni, odkrývali tajomstvá jazykových slovníkov.

Jednu z vyučovacích hodín strávili v spoločnosti vedeckej pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave Mgr. Jany Wachtarczykovej, PhD. Dozvedeli sa zaujímavé informácie nielen o činnosti a náplni práce JÚĽŠ, ale zoznámili sa aj s rôznymi druhmi slovníkov. Riešili tiež konkrétne úlohy, pri vypracovaní ktorých využívali Pravidlá slovenského pravopisu.

Ďalšiu vyučovaciu hodinu absolvovali sekundáni prednášku zameranú na výkladový slovník. Mgr. Jana Wachtarczyková, PhD. pripravila sladkú odmenu pre toho študenta, ktorý spracuje do slovníka heslo YOUTUBER. To sa zatiaľ v slovníku nenachádza, aj keď ho sekundáni vo svojej komunikácii denne využívajú.

Na prvý pohľad vážna práca so slovníkmi bola oživená rôznymi maskami primánov a sekundánov. Sekundánka A.L.M Žlnková bola jednou z víťaziek v školskej súťaži masiek a N. Orságová zas vyhrala súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku. Je úžasné, čo všetko sa dá stihnúť v jeden školský deň v našom gymnáziu!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028