Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.10.2017

Mladí vedci SAV

Návrat bývalej študentky a mladí vedci SAV v kontakte s našimi žiakmi

V stredu 18. októbra 2017 sa po dvanástich rokoch vrátila do svojej Alma Mater naša bývalá žiačka Monika Hucáková, ktorej súčasným pracoviskom je Slovenská akadémia vied (SAV) v Bratislave, kde pracuje ako hovorkyňa. Prišla spolu s mladými vedcami zo SAV, aby sa priamo na vyučovaní stretli s našimi žiakmi.

Pri SAV vznikla iniciatíva mladých vedcov, ktorá funguje ako platforma na prínos nových riešení, zefektívnenia procesov, „oživenia inštitúcie“. Mladí ľudia v SAV sa nechcú venovať len svojej náplni práce vedeckých pracovníkov či doktorandov (výskum v laboratóriu a štúdium vzdelávacích materiálov), ale v priamom kontakte by chceli mladým ľuďom priblížiť vedu.

V rámci tejto iniciatívy si naplánovali výjazd do škôl a v spomínanú stredu, na druhej vyučovacej hodine sa v odbornej učebni fyziky s našimi žiakmi stretol Martin Venhart – fyzik, ktorý priamo spolupracuje s CERN-om a v apríli si ho snem SAV zvolil do predsedníctva ako historicky najmladšieho člena.

Michal Procházka – doktorand na Ústave polymérov SAV, ktorý v medzinárodnom audite skončil najlepšie v oblasti špičkovej vedy v rámci európskeho výskumného priestoru, prednášal v odbornej učebni chémie.

Historik Jakub Drábik, ktorý má bohaté skúsenosti s vystupovaním v médiách a prednáša o aktuálnych témach venoval svoj čas skupine žiakov v odbornej učebni dejepisu.

Stretnutie našich žiakov s mladými vedcami bolo zaujímavé a Monika Hucáková sa tešila zo stretnutia s bývalými učiteľmi vo vynovenej budove školy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028