Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.10.2017

Úspech študentov v súťaži Festival vedy a techniky AMAVET 2017

Študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene sa dňa 20. 10. 2017 zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov. V Banskej Bystrici súťažili štyri naše tímy so svojimi projektmi.

Tri z nich sa stali víťaznými prácami a postúpili do celoštátneho finále:

Kategória Názov práce Autori Školiteľ
Chémia Analýza láskavcových olejov so skvalénom získaných rôznymi separačnými metódami Lukáš Kamenský (IV.B) Mgr. Oľga Kačíková
Biológia Imobilizácia enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu vápenatého Lucia Krahulcová (III.B), Andrej Szabó (III.B) RNDr. Soňa Lazáriková
Fyzika a astronómia Lapač iónov Andrea Škvareninová (IV.E), Radka Veselá (IV.E) PaedDr. Marek Balážovič, PhD.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Postupujúcim do celoštátnej súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutoční v dňoch 9.-11. novembra 2017 v Bratislave, želáme veľa úspechov v tejto prestížnej súťaži.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028