Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.10.2017

Literárno-prírodovedná exkurzia

Primáni a sekundáni sa 4. októbra 2017 vybrali do Martina na svoju prvú spoločnú literárno-prírodovednú exkurziu. V historickom centre mesta navštívili zrekonštruované Múzeum A. Kmeťa a dom, v ktorom žil a pracoval spisovateľ Jozef Cíger-Hronský.

Prírodovedné múzeum ponúklo študentom exponáty živej i neživej prírody z okolia Turca v modernej sofistikovanej podobe – tablety s informáciami, „živé“ vitríny, zvuky prírody, herbáre, mikroskopy, lupy a množstvo ďalších podnetov. Najviac sa im páčilo, že mohli používať mobily na fotenie exponátov, ktoré ich zaujali.

Dom Jozefa Cígera-Hronského, zvolenského rodáka, učiteľa, autora literatúry pre dospelých i pre deti, maliara, redaktora, publicistu, projektanta, správcu a tajomníka Matice slovenskej, bol plný inšpirácií, ako plnohodnotne prežiť ľudský život.

Martin ponúka okrem týchto múzeí ešte veľa ďalších históriou dýchajúcich objektov. Určite sa k nim ešte primáni aj sekundáni vrátia.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028