Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
04.07.2017

Gymnaziáda - 10. ročník

V utorok 27. júna sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Gymnaziády. Vďaka priaznivému počasiu mohli prebehnúť všetky plánované disciplíny.

Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa, príhovore pani riaditeľky, odmeňovaní úspešných študentov, nasledoval olympijský beh na 1000 m.

Potom už začali súťaže podľa rozpisu, do ktorých sa zapojili študenti všetkých tried, často podporovaní aj svojimi učiteľmi. Špeciálnymi medailami olympijského výboru boli odmenení víťazi v behu na 100 m v kategórii dievčat a chlapcov.

Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. Pri záverečnom vyhodnotení výsledkov mali najviac dôvodov na radosť už po tretíkrát študenti III.E triedy, ktorí boli za svoje víťazstvo odmenení sladkosťami.

Zásluhou DJ Noksa vládla počas celej akcie výborná nálada.

Ďakujeme všetkým učiteľom telesnej výchovy za výborne pripravenú akciu, ale aj ostatným učiteľom a pomocníkom z radov žiakov, ktorí sa ochotne zapojili a pomáhali pri jednotlivých disciplínach.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028