Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
04.05.2017

Francúzski lektori

Počas celého mesiaca apríl 2017 pôsobili v našom gymnáziu na hodinách francúzskeho jazyka dvaja francúzski lektori - Jacques a Genevieve Rennerovci.

Obidvaja sú učitelia francúzskeho jazyka na dôchodku a pracujú ako dobrovoľníci vo francúzskej organizácii GREF. Cieľom tejto organizácie je podpora výučby francúzštiny v školách, v ktorých spolupracujú s učiteľom francúzskeho jazyka.

Počas hodín mali naši študenti možnosť počúvať a konverzovať vo francúzštine, rovnako ako si aj zaspievať, či rozšíriť znalosti z reálií frankofónneho sveta.

Veríme, že misia splnila svoj účel, a že sa nám aj v budúcnosti podarí túto spoluprácu udržať.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028