Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
28.04.2017

Prijatí bez prijímacích skúšok

Bez prijímacích skúšok môžu byť prijatí žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní T9 zo slovenského jazyka aj z matematiky aspoň 90% úspešnosť.

Na zápis 10. 5. 2017 sú pozvaní žiaci s kódom:
4, 7, 9, 16, 33, 46, 48, 56, 60, 68, 72, 92, 95, 97, 102, 108, 117, 130, 131, 135, 140, 147, 150, 153, 154, 159, 164, 166, 173, 174, 179, 187, 189, 193, 198.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028