Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.04.2017

45. ročník Geografickej olympiády

Geografická olympiáda má v našej škole dlhú tradíciu a výborné výsledky.

V školskom roku 2016/2017 študenti vypracovali a odovzdali do školského kola 36 prác. Do krajského kola postúpilo 5 študentiek so svojimi prácami v kategórii A,B. Boli to Katka Kavčiaková (IV.D), Viktória Murgačová, Alexandra Majorová, Anita Žiaková (všetky II.B) a Alžbeta Bialiková (I.A). Alžbetka skončila na 3. mieste (kat. A) a Viktória na 1. mieste (kat. B).

Zo školského kola GO kategórie Z bolo z našej školy na kraj pozvaných 20 študentov, z nich bolo 10 úspešných riešiteľov krajského kola. Veľmi pekné umiestenie dosiahli Erik Zelenčík (III.C) a Mirka Luptáková (I.D).

V celoštátnom kole nás 21. - 23. 4. 2017 v Košiciach reprezentovala Viktória Murgačová. Je jeho úspešnou riešiteľkou a obsadila pekné 9. miesto. Srdečne blahoželáme.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028