Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
17.03.2017

Ako primáni objavovali okolie školy

Počas maturít, kedy naši starší spolužiaci vypracovávali testy zo slovenského jazyka, sme sa my, primáni, rozhodli objavovať okolie našej školy. Tá má dlhoročnú spoluprácu s neziskovou organizáciou Slatinka. Pani Maťa Paulíková a portugalská dobrovoľníčka Iris, hovoriaca po anglicky, nám v prezentácii predstavili mestský park Lanice a širšie okolie školy. Na základe obrázkov sme v skupinách diskutovali o tom, čo nám v okolí školy chýba.

Neskôr sme sa v skupinách vybrali k blízkemu jazierku v Laniciach. Na základe obhliadky sme do slepých máp zaznačili veci zaujímavé a pekné, veci nebezpečné a nepekné, ale aj tie, ktoré by sme odstránili alebo nám chýbajú. Po návrate do školy sme v skupinách kreslili svoju predstavu, ako by mal vyzerať mapovaný priestor v okolí jazierka. Využili sme aj anglický jazyk. Celá naša práca sa niesla v kreatívnom a veselom duchu. Vznikli tri krásne návrhy, z ktorých je možné čerpať inšpiráciu pre ďalšie aktivity.

Ďakujeme Maťke a Iris za pekné a poučné predpoludnie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028