Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.03.2017

Certifikát kvality

Dňa 20.2.2017 bol našej škole udelený certifikát kvality za projekt „To isté vo Zvolene a v Kaunase, a predsa iné“, ktorý naša škola realizovala v spolupráci s Ugnes Karvelis Gymnáziom v Kaunase v Litve.

Tento projekt prebiehal 1 rok v rámci eTwinningu. Do projektu sa zapojilo 12 žiakov II.C triedy, ktorí komunikovali so svojím litovským partnerom v nemeckom jazyku.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom eTwinningovej platformy nadviazať nové kontakty, spoznať a navzájom predstaviť seba, svoju školu, svoje mesto, predstaviť spolužiakom svojho zahraničného partnera.

Projekt bol rozdelený do niekoľkých fáz, počas ktorých žiaci získavali informácie a vytvárali vizitky o svojom partnerovi a následne ho predstavili spolužiakom. Pripravili plagáty o svojom meste a v záverečnej fáze vytvorili kvíz o svojom meste pre partnerskú školu. Okrem nemeckého jazyka sa žiaci zdokonaľovali v geografii, informatike a dejinách umenia. Nakoniec pripravili žiaci kvíz o svojom meste, ktorý riešila partnerská škola.

V závere projektu boli vyhlásení víťazi - najlepší riešitelia kvízu, ktorí obdržali diplomy a malé darčeky.

Všetky aktivity realizované počas projektu si môžete pozrieť na webovej stránke školy v sekcii projekty- eTwinning Litva.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028