Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
13.02.2017

Vyhlásenie VOS

Riaditeľka školy vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru školského bufetu.

Záväzné ponuky je potrebné predložiť do 10. 03. 2017.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028