Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.12.2016

Výsledky VOS vyhlásených 16. 11. 2016

Riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra vyhlasuje výsledky verejných obchodných súťaží vyhlásených dňa 16.11.2016.

1. Prenájom nezastavanej plochy pozemku vhodnej na umiestnenie obojstranného reklamného panelu:
- Media reprezentative, s.r.o. – víťazná ponuka

2. Prenájom nebytového priestoru – umiestnenie samoobslužného nápojového a predajného automatu
- Dallmayr Vending & Office, k.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava – nevíťazná ponuka
- Kévely Pavol – reštaurácia Lipa, Hviezdoslavova 34, 960 01 Zvolen – nevíťazná ponuka
- Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 – víťazná ponuka

S uchádzačmi, ktorí predložili víťazné ponuky, budú uzavreté nájomné zmluvy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028