Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.12.2016

Návšteva z FEI STU

Dňa 9. 12. nás navštívili študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, podpredseda Študentského parlamentu EaI Bc. Marek Hric a Bc. Tomáš Nemčík, ktorí priblížili našim žiakom možnosti ponúkané ich fakultou.

Najväčší záujem bol o odbory informatika, robotika a kybernetika.

Celou besedou sa niesla potreba kvalitného vysokoškolského vzdelania a osobného pričinenia sa o vlastný profesionálny rast.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028