Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.11.2016

Fyzikálny Náboj

25. novembra 2016 na pôde našej školy usporiadali sútaž Náboj Junior žiaci 2. ročníka - Lucia Krahulcová, Patrik Kriek, Marcel Palaj, Anička Hronská, Andrej Szabó, Matej Šmidriak, Timotej Mojžiš, Nina Gábrišová, Svetlana Hrinková, Romana Hlaváčová, Emma Malčeková, Anna Dao a Marianna Fekiačová.

Jedná sa o medzinárodnú súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre štvorčlenné družstvá žiakov základných škôl. Okrem Slovenska sa koná zápolenie súťažiacich v tom istom čase aj v Česku. V našom meste a v našej škole súťažilo 14 tímov z celého regiónu, ktoré reprezentovali svoje základné školy.

Ich úlohou bolo v časovom limite dvoch hodín vyriešiť čo najviac príkladov. So súťažou druhákom pomáhal aj bývalý študent GĽŠ, Jaroslav Valovčan, ktorý dosahoval vynikajúce výsledky vo fyzikálnych olympiádach. Dnes je študentom fyziky v MFF UK a pomáha pri organizácii nielen tejto sútaže, ale aj iných akcií občianskeho združenia Trojsten.

Atmosféra na súťaži bola úžasná. Najviac príkladov sa podarilo vyriešiť žiakom 3. ZŠ na Jilemnického ulici vo Zvolen. Dúfame, že entuziazmus druhákov, ktorí zorganizovali súťaž, inšpiroval žiakov základných škôl, aby sa v budúcnosti stali žiakmi práve nášho gymnázia.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028