Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
21.11.2016

Vyhlásenie VOS

Riaditeľka školy vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nezastavanej plochy pozemku vhodnej na umiestnenie obojstranného reklamného panelu.

Záväzné ponuky je potrebné predložiť do 9.12.2016.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028