Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.10.2016

Dni Ľ. Štúra - pondelok

Aj na tohtoročné Dni Ľudovíta Štúra pripravili vyučujúci spolu so ŠŠR a žiakmi školy množstvo zaujímavých akcií.

Počas 2. a 3. vyučovacej hodiny dostalo 16 konkurenčných študentských tímov možnosť zapojiť sa do súťaže a pokúsiť sa čo najlepšie vyrezať halloweensku tekvicu. Niektorí účastníci stavili na osvedčené dizajny, iní priamo na mieste pátrali po inšpirácii na internete či vo vlastných hlavách. Ako však čas postupoval, tekvice začali nadobúdať čoraz konkrétnejšie tvary, až sa napokon začali jednotlivé tímy sústrediť iba na dolaďovanie detailov. Následne boli vyrezané tekvice vystavené vo vestibule, kde nám až do vyhodnotenia súťaže vo štvrtok vytvárajú halloweensku atmosféru.

V Europa Cinemas študenti vzhliadli filmové predstavenie o geografických zaujímavostiach Ameriky, ďalší si zašportovali v telocvični počas medziročníkového volejbalového turnaja.

Rozšíriť si obzory poznania mohli študenti pri zaujímavých pokusoch so suchým ľadom v laboratórnej učebni chémie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028