Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.09.2016

Európsky deň jazykov

Stalo sa dobrou tradíciou každoročne navštíviť Bratislavu počas Európskeho dňa jazykov. 26. septembra 2016 pod vedením Mgr. Slančíkovej a Mgr. Čechovej 45 študentov našej školy absolvovalo exkurziu do nášho hlavného mesta s cieľom udržať túto užitočnú a pútavú tradíciu.

Študenti mali možnosť spoznať európske jazyky prezentované rôznymi jazykovými inštitúciami, ktoré sa predstavili na Hviezdoslavovom námestí. British Council, Francúzsky inštitút, Goetheho inštitút i Ruské centrum vedy a kultúry ponúkli zaujímavé programy, do ktorých sa naši študenti zapojili.

Neskôr si prezreli Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Aulu Právnickej fakulty UK. Popoludní sa zúčastnili prehliadky historickej časti Bratislavy v sprievode lektoriek z agentúry Liber v anglickom a ruskom jazyku.

Tento rok nám prialo aj počasie. Plní nových zážitkov a skúseností sa všetci vrátili pozitívne naladení domov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028