Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
01.07.2016

Gymnaziáda - 9. ročník

V pondelok 27. júna sa uskutočnil ďalší úspešný ročník Gymnaziády. Vďaka priaznivému počasiu mohli prebehnúť všetky plánované disciplíny.

Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa, príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh na 1000 m.

Potom už začali súťaže podľa rozpisu, do ktorých sa zapojili študenti všetkých tried, často podporovaní aj svojimi učiteľmi. Zástupcovia tried bojovali nielen za seba, ale zbierali body aj do medzitriednej súťaže. Pri záverečnom vyhodnotení výsledkov mali najviac dôvodov na radosť študenti II.E triedy, ktorí boli za svoje víťazstvo odmenení sladkosťami.

Zásluhou DJ Noksa vládla počas celej akcie výborná nálada.

Ďakujeme všetkým, hlavne prof. Mikovínyovej za výborne pripravenú akciu, členom Klubu amerického futbalu Patriots vo Zvolene za ukážky a možnosť vyskúšať si tento šport, ďakujeme tiež za ukážky sebaobrany členom policajneho zboru a tešíme sa na ďalší jubilejný ročník Gymnaziády.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028