Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.06.2016

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene oznamuje, že na škole sa budú konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne, t.j. 21. 6. 2016, na nenaplnený počet miest 15 pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2016/2017.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028