Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
19.05.2016

Fenológia a včely

Ústav ekológie lesa SAV, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Slovenská poľnohospodárska, lesnícka, potravinárska a veterinárska spoločnosť pri SAV v Bratislave pripravili na 16. 5. 2016 pre 72 žiakov 1. ročníka:


20. juniorskú vedeckú kaviareň
FENOLÓGIA A VČELY
Ing. Martin Kubov

Sme veľmi radi, že sme opäť privítali na pôde našej školy odborníkov, ktorí nám priblížili problematiku z oblasti fenológie, včelstva a potvrdili výrok A.Einsteina: „Päť rokov po smrti poslednej včely zahynie aj naša planéta“.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028