Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
16.05.2016

Besedový týždeň

Uplynulý týždeň bol na našej škole opäť zaujímavý. Postarala sa o to Školská študentská rada so svojou novou akciou Besedový týždeň. Od 10. do 13. mája mali študenti príležitosť zúčastniť sa na štyroch besedách so štyrmi zaujímavými hosťami. Tieto moderované besedy prebiehali každý deň počas 5. a 6. vyučovacej hodiny v zaujímavom priestore átria školy, avšak v stredu a v piatok sa museli presunúť do interiéru školy kvôli nepriaznivému počasiu. Témy besied boli skutočne rôznorodé - cestovanie, umenie, politológia a veda - vďaka čomu si každý študent mohol vybrať besedu podľa svojej chuti.

Akciu v utorok odštartoval svetobežník Alexander Simon. Rodák z Dunajskej Stredy a bývalý profesionálny hádzanár svojím životným štýlom inšpiroval viacerých. Veď takmer v každom z nás drieme cestovateľský sen! On si ho plní. Niekoľko mesiacov v roku tvrdo pracuje v zahraničí, aby získal peniaze a tie následne zvyšok roka míňa na návštevy exotických krajín. Je to netradičný spôsob života, ale mnohých študentov oslovil a zvláštnym spôsobom motivoval.

V stredu prišlo na rad umenie v podaní herca Lukáša Latináka. Tento mediálne najznámejší hosť spomedzi štyroch pozvaných sa stal neoficiálnym maskotom Besedového týždňa. Študentov bavil rôznymi historkami z hereckého prostredia, ale rozprával aj o tienistých stránkach slávy. Nechýbalo ani tzv. "očné herectvo", vďaka ktorému ho množstvo ľudí pozná. V závere ochotne rozdával podpisy a rád sa aj odfotil s viacerými študentmi.

Do gymnázia zavítal aj hosť, ktorý nás už navštívil v novembri v rámci akcie ŠŠR s názvom "Čo sa to deje?". Pán Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA, uznávaný slovenský politológ, sa medzičasom stal aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Na Besedovom týždni sa venoval prevažne zahraničnej politike, ale pozornosť venoval aj slovenskej. Do debaty sa zapojili aj viacerí študenti s vlastnými názormi, za čo bol pán Klus veľmi vďačný.

Posledným hosťom bol Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, ktorý je v súčasnosti prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale pôsobí aj ako vedecký pracovník v oblastiach patologickej fyziológie či molekulárnej biológie pod záštitou spomínanej univerzity. Tento odborník predstavil študentom molekulárnu biomedicínu z nového uhla pohľadu, čo ocenili hlavne tí, ktorí sa orientujú prírodovedným smerom.

Na záver môžeme skonštatovať, že veľkolepú akciu, do ktorej sa zapojili doslova stovky študentov, Školská študentská rada zvládla s prehľadom. Spokojní boli nielen študenti, ale aj pozvaní hostia. Tí dostali na pamiatku aj originálny darček v podobe dekoratívnej sošky. Akciu využila aj Študentská televízia, ktorá okrem komplexnej reportáže pripravuje tiež samostatné rozhovory so všetkými hosťami Besedového týždňa.

Napriek tomu, že podujatie malo tento školský rok premiéru, veríme, že sa z neho stane úspešná tradícia.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028