Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
13.05.2016

eTwinningový seminár

v období od 28. do 30. apríla 2016 sme sa zúčastnili eTwinningového seminára v Žiline, ktorého témou bolo „ Ako vytvoriť dobrý kolaboratívny projekt eTwinning“. Vzdelávacieho seminára sa zúčastnilo 29 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných štátov, a to z Poľska a Českej republiky.

Počas týchto dní sme mali možnosť zoznámiť sa s rôznymi nástrojmi (tools) a ich využitím pri práci na eTwinningovom projekte. V rámci bohatého programu boli prezentované rôzne projekty z cudzích jazykov a prírodných vied. Bližšie sme sa oboznámili s prácou v prostredí TwinSpace a jej využitím pri projektovom vyučovaní.

Jednotlivé prezentácie úspešných projektov, ktoré už boli zrealizované, návody a tutoriály k TwinSpace a návody na prácu s externými nástrojmi pri spracovaní obrázkov, videí a fotografií nájdete na stránke http://www.etwinning.sk/za2016/.

Mgr. Cesnaková


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028