Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.05.2016

GĽŠ na kolesách proti rakovine

GĽŠ na kolesách

9.mája študenti nášho gymnázia už po druhýkrát rozkrútili svoje kolesá na podujatí „ GĽŠ na kolesách proti rakovine“. Aj napriek tomu, že sme sa obávali nevydareného počasia, celé dopoludnie nás zohrievali slnečné lúče. V ich sprievode sme mohli opäť privítať aj našich vzácnych hostí z Ústavu experimentálnej onkológie – pani prezidentku Dr. Margitu Klobušickú a pána Ing. Jána Juráša, ktorí dotvárali úžasnú atmosféru celej akcie.

Spoločne sme športovali, dopomáhali zdravému životnému štýlu a taktiež sme sa opäť presvedčili, že ľudia na našom gymnáziu sú nielen hlavičky, ale najmä ľudia s veľkým srdcom, ochotní pomáhať . Preto s veľkou radosťou môžeme konštatovať, že aj vďaka nášmu dobrovoľnému príspevku vo výške 88 eur sme dopomohli k cieľovej sume, za ktorú by chcel Ústav experimentálne onkológie zakúpiť potrebné prístroje na ďalšie pokroky v oblasti onkológie.

Ďakujeme všetkým študentom, profesorom a našim hosťom za vydarenú akciu a tešíme sa na jej ďalšie ročníky!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028